ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Powodzie błyskawiczne – prognozowanie! Spotkanie informacyjne projektu FLOPRES  w Gródku nad Dunajcem

Mając świadomość, jakie zagrożenie dla lokalnej społeczności niosą wody potoku Roztoczanka, zdecydowaliśmy, że w gminie  Gródek nad Dunajcem zostanie pilotażowo przetestowane funkcjonowanie tworzonego systemu FLOPRES.

Mając świadomość, jakie zagrożenie dla lokalnej społeczności niosą wody potoku Roztoczanka, zdecydowaliśmy, że w gminie  Gródek nad Dunajcem zostanie pilotażowo przetestowane funkcjonowanie tworzonego systemu FLOPRES.

W najbliższy wtorek, 27 lutego 2024 r., odbędzie się tam pierwsze spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyć będą  przedstawicieli władz lokalnych, eksperci  z zakresu zarządzania wodami i zarządzania kryzysowego, mieszkańcy  oraz reprezentanci miejscowych organizacji.

W trakcie spotkania przybliżymy zagadnienie powodzi błyskawicznych i ocenimy możliwości ich prognozowania. Zaprezentujemy rozwiązanie FLOPRES, oparte o innowacyjne sensory, zbierające dane hydro- i  meteorologiczne, które posłużą prognozowaniu wystąpienia niebezpiecznego zjawiska powodziowego, pozwalając na odpowiednio wczesne ostrzeganie władz gminnych oraz mieszkańców gminy.

Nadając spotkaniu charakter „okrągłego stołu” liczymy na poznanie potrzeb, opinii i pomysłów, w jaki sposób powstający system może najlepiej służyć gminie i lokalnej społeczności.

Program wydarzenia:pobierz

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: romana.toft@marr.plewa.orszulik@marr.pl, tel. 785 062 117, 12 617 66 72.

*Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

21 lutego 2024
Skip to content