ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata także  w Polsce. W jego przygotowanie  angażują się  instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, także w Polsce. W jego przygotowanie angażują się instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości. My po raz kolejny włączamy się w to wydarzenie organizując bezpłatne warsztaty, szkolenia i konsultacje, które są okazją do wymiany doświadczeń uruchomienia potencjału następnych pokoleń przedsiębiorców.

Zapraszamy do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości!

Przedsiębiorczość Plus – pracodawca jako negocjator i coach – warsztat

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
Dzień: 20.11.2019
Godziny: 9:00-14:00

Opis:
Współczesny przedsiębiorca przyjmuje na siebie wiele ról, m.in.  jest odpowiedzialny za wyniki firmy oraz za ludzi, którymi zarządza. Prowadzenie rozmów o charakterze negocjacyjnym to jego  codzienna praktyka. Dzięki udziałowi w warsztatach wzmocni swoją siłę negocjacyjną poprzez opanowanie technik wywierania wpływu oraz doskonalenie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych. Pozna także sposoby na podniesienie efektywności  przedsiębiorstwa poprzez rozwijanie kompetencji pracowników. Dowie się, jak wykształcić w sobie umiejętności coacha, trenera i facylitatora, aby skutecznie wspierać rozwój pracowników i wydobywać ich potencjał.

Rejestracja mailowo: dwr@marr.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Przedsiębiorczość Plus – Zrównoważona Mapa Świata – Gra edukacyjna dla uczniów szkół średnich

Miejsce: Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów 13, Kraków
Dzień: 21.11.2019
Godziny:  10:00-14:00

Opis:
Uczestnicy eventu rozwijają m.in. przedsiębiorczość ekologiczną poprzez zapoznanie się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) świata. Dzięki zastosowaniu atrakcyjnej formy:  gry interaktywnej, uczniowie uświadamiają sobie znaczenie SDG oraz przyjmują osobistą odpowiedzialność za zrównoważony rozwój najbliższego otoczenia. Towarzyszące grze warsztaty kreatywności zachęcają ich  do dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy z tej tematyki i działania zgodnie z założeniami SDG.

Rejestracja zamknięta !

Spotkanie z przedsiębiorcami indywidualne konsultacje z zakresu korzystania z dofinansowań na usługi doradcze i szkoleniowe. Od rejestracji do przyznania dofinansowania.

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
Dzień: 21.11.2019
Godziny: 10:30-12:00

Opis:
Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowań na szkolenia i doradztwo, dowiedzieć się jak zarejestrować  się do projektów, zapisać się na usługi do BUR i jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą to spotkanie jest właśnie dla  Ciebie-zapraszamy na warsztaty.

Rejestracja mailowo: spotkaniambon@marr.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Akademia Menadżera MŚP – zasady uczestnictwa – spotkanie informacyjne dla MŚP oraz firm szkoleniowych realizujących usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków (sala konferencyjna  II piętro pokój nr 219)
Dzień: 22.11.2019
Godziny: 10:00-11:15

Opis:
Chcesz zwiększyć swoje kompetencje menadżerskie -przyjdź i dowiedz się jak skorzystać z projektu Akademia Menadżera – 80% dofinansowania do szkoleń dotyczących kompetencji menadżerskich – oferta dla firm MŚP z terenu województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Rejestracja mailowo: katarzyna.maznica@marr.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Akademia Menadżera MŚP – zasady uczestnictwa – indywidualne konsultacje

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków (sala konferencyjna  III piętro pokój nr 314)
Dzień: 22.11.2019
Godziny: 11:15-12:00

Opis:
Akademia Menadżera MŚP – zasady uczestnictwa w projekcie – zachęcamy do spotkań indywidualnych z naszymi konsultantami

Rejestracja mailowo: katarzyna.maznica@marr.pl

Projekt Grantowy „Bony Sukcesu”-indywidualne konsultacje

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków (sala konferencyjna  II piętro pokój nr 219)
Dzień: 22.11.2019
Godziny: 12:45-14:00

Opis:
Projekt Bony Sukcesu zasady uczestnictwa w projekcie – zachęcamy do spotkań indywidualnych z naszymi konsultantami.

Rejestracja mailowo: anna.barzynska@marr.pl

Projekt Grantowy „Bony Sukcesu”-spotkanie informacyjne dla MŚP oraz firm szkoleniowych zainteresowanych Projektem „Bony Sukcesu”

Miejsce: MARR ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków (sala konferencyjna  II piętro pokój nr 219)
Dzień: 22.11.2019
Godziny: 11:30-12:45

Opis:
Chcesz zwiększyć konkurencyjność i produktywność swojego przedsiębiorstwa-przyjdż i dowiedz się jak skorzystać z projektu Bony Sukcesu-  dofinansowanie nawet do 95% wydatków na zakup specjalistycznych usług doradczych-oferta dla firm MŚP z terenu województwa małopolskiego

Rejestracja mailowo: anna.barzynska@marr.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

7 listopada 2019
Wielkość czcionki
Kolory