ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Rozpoczynamy realizację projektu FLOPRES („Flash Flood Prediction and Prevention System”)

Od września startujemy z projektem związanym z przewidywaniem i zapobieganiem powodziom, który realizowany będzie w ramach programu LIFE 2022 (Adaptacja do zmiany klimatu).

Od września startujemy z projektem związanym z przewidywaniem i zapobieganiem powodziom, który realizowany będzie w ramach programu LIFE 2022 (Adaptacja do zmiany klimatu). Jego głównym celem jest opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania wodami i ochrona przed powodziami błyskawicznymi przy wykorzystaniu inteligentnych narzędzi, urządzeń Web GIS i IoT, wspieranych przez AI i ML. Projekt realizowany będzie na graniczących ze sobą obszarach Polski i Słowacji: w Małopolsce i Preszowie w terminie:  od 1 września 2023 r. do  31 sierpnia 2026 r.

Całkowita wartość  wynosi 3 201 129,70 euro, w tym wartość aktywności  realizowanych przez MARR SA 369 792,00 euro.

Działania prowadzone  będą w partnerstwie z  instytucjami z Polski i Słowacji:

  1. ESPRIT (SK) – Lider projektu
  2. GOSPACE (SK)
  3. METEO (PL)
  4. SAMORZĄDOWY REGION PRESZOWSKI (SK)
  5. Województwo Małopolskie (PL)
  6. Miasto Koszyce (SK)
  7. Miasto Preszów (SK)
  8. ICKK (Inovačné centrum Košického kraja – Centrum Innowacji Kraju Koszyckiego) (SK)
30 czerwca 2023
Skip to content