ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Marr na kickoff meeting w Rzymie

Współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów, wydarzeń edukacyjnych i informacyjnych oraz wzajemna promocja to cele podpisanego 15 stycznia br porozumienia między Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, a Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.

W  pierwszych dniach lutego, w siedzibie włoskiej firmy INNOVA lidera projektu EMPOWEREDbyNEIA:  odbyło się spotkanie  wszystkich zaangażowanych w działania projektowe partnerów. Była to okazja do wspólnego przedyskutowania planowanych działań oraz roli poszczególnych podmiotów.  Głównym celem działań projektowych  jest mapowanie i planowanie ekosystemów poprzez otwarty dialog na rzecz szerszej współpracy między regionami UE.Dzieki temu możliwe będzie  zidentyfikowanie  najlepszych możliwości innowacji w każdym ekosystemie i dopasowanie  ich do możliwości innych.

Projekt realizowany jest  ze środków programu Horyzont Europa, w partnerstwie 7 instytucji z 7 krajów.

12 lutego 2024

W  pierwszych dniach lutego, w siedzibie włoskiej firmy INNOVA lidera projektu EMPOWEREDbyNEIA:  odbyło się spotkanie  wszystkich zaangażowanych w działania projektowe partnerów. Była to okazja do wspólnego przedyskutowania planowanych działań oraz roli poszczególnych podmiotów.  Głównym celem działań projektowych  jest mapowanie i planowanie ekosystemów poprzez otwarty dialog na rzecz szerszej współpracy między regionami UE.Dzieki temu możliwe będzie  zidentyfikowanie  najlepszych możliwości innowacji w każdym ekosystemie i dopasowanie  ich do możliwości innych.

Projekt realizowany jest  ze środków programu Horyzont Europa, w partnerstwie 7 instytucji z 7 krajów.

12 lutego 2024
Skip to content