ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

MARR członkiem Polskiego Związku Faktorów!

Od 01.01.2021 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  stanie  się członkiem Polskiego Związku Faktorów, którego głównym celem jest propagowanie faktoringu i wynikających z niego korzyści oraz budowanie silnego samorządu branżowego poprzez: współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców, promocję usług oraz współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

Od 01.01.2021 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego stanie się członkiem Polskiego Związku Faktorów, którego głównym  celem jest propagowanie faktoringu i wynikających z niego korzyści oraz budowanie silnego samorządu branżowego poprzez: współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców, promocję usług oraz współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

Przystępując do Związku zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich standardów obowiązujących na polskim rynku faktoringowym oraz respektowania  dobrych praktyk faktoringowych.

Polski Związek Faktorów zrzesza obecnie 29 członków – 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, 5 parterów oraz 3 członków honorowych. Do jego podstawowych zadań należą min.

  • oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego usług finansowania wierzytelności handlowych
  • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami związanymi ze stanowieniem aktów prawnych w zakresie usług finansowania wierzytelności handlowych
  • organizowanie szkoleń, prowadzenie badań, doradztwa prawnego i ekonomicznego
  • wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności promującej usługi faktoringowe

21 grudnia 2020
Wielkość czcionki
Kolory