ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

„Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” – dofinansowanie szkoleń dla małopolskich firm

Startujemy z kolejnym projektem. Od stycznia br przez następnych 36 miesięcy realizować będziemy projekt, którego budżet  wynosi  aż  61 500 000 PLN. Nabory planujemy już pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

Startujemy z kolejnym projektem. Od stycznia br przez następnych 36 miesięcy realizować będziemy projekt, którego budżet  wynosi  aż  61 500 000 PLN. Nabory planujemy już pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

Zapraszamy do skorzystania z dotacji  w formie bonów, które można wykorzystać na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, egzaminy.

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z siedzibą, filią na terenie podregionu krakowskiego (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) wraz z m. Kraków,

Projekt w swoich założeniach ma objąć pomocą aż  1 900  przedsiębiorstw i pracowników (łącznie  7 055 osób).

Wartość bonu – 90 zł, wysokość dofinansowania 50 lub 80% wartości bonu.

10 stycznia 2024
Skip to content