fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Konkurs: Małopolska sieć sukcesorów!

Zapraszamy do udziału w konkursie  organizowanym przez  Zarząd Województwa Małopolskiego, „Małopolska sieć sukcesorów”. Celem konkursu jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu.

W konkursie mogą wziąć udział NGO-sy posiadające doświadczenie w realizacji działań z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 55 tys. zł.

Nabór ofert trwa do 26 lutego br. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1722792,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

21 lutego 2020
Wielkość czcionki
Kolory