ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Informacja dla Pożyczkobiorców związana z COVID – 19

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii COVID-19 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych i przyszłych Pożyczkobiorców.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii COVID-19 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych i przyszłych Pożyczkobiorców. Przygotowywane we współpracy z zewnętrznymi partnerami przez MARR S.A. zmiany uwzględniają trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw i mają na celu zabezpieczenie płynności w firmach z sektora MŚP oraz utrzymanie miejsc pracy.

Zakres rozwiązań przewiduje możliwość uzyskania dodatkowej, maksymalnie 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki lub/i 4-miesięcznych wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych. Pakiet przygotowywanych zmian obowiązuje od 20 marca 2020 r. i obejmuje  zarówno zawarte jak i nowe umowy inwestycyjne.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której umieścimy szczegółowe informacje i wzór wniosku w sprawie możliwości zmiany warunków dotychczasowej umowy inwestycyjnej. Z podmiotami, które złożyły do nas prośby w sprawie zmian będziemy kontaktować się drogą mailową lub telefoniczną.

28 kwietnia 2020
Wielkość czcionki
Kolory