ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Flopres dla lokalnych społeczności! Gródek nad Dunajcem

Pierwsze dla Małopolski spotkanie w formule round table już za nami. Wzięli w nim udział przedstawiciele: społeczności lokalnej, lokalnych i regionalnych władz oraz instytucji z obszarów uwzględniających specyfikę działań projektowych.

Pierwsze dla Małopolski spotkanie w formule round table już za nami. Wzięli w nim udział przedstawiciele: społeczności lokalnej, lokalnych i regionalnych władz oraz instytucji z obszarów uwzględniających specyfikę działań projektowych (gospodarka wodna, melioracja, zarządzanie kryzysowe, nadleśnictwo, meteorologia, ochrona środowiska), a także eksperci oraz członkowie zespołu projektowego Flopres.

W celu poznania problemów i trudności, z jakimi boryka się lokalna społeczność i lokalne władze przeprowadzono sesję Q&A. Wyniki sesji pokazały duże zainteresowanie powstającym systemem oraz potrzebę realizacji działań minimalizujących wystąpienie ryzyka powodziowego. Podczas wydarzenia omówiono zagadnienie powodzi błyskawicznych oraz możliwości ich prognozowania w oparciu o dane hydro- i meteorologiczne. Zaprezentowano mechanizmy funkcjonowania systemu oraz ich zastosowanie praktyczne.

Spotkanie zostało zakończone badaniem kwestionariuszowym, którego wyniki zaprezentowano w raporcie z ewaluacji.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu! O kolejnych działaniach projektowych będziemy informować na bieżąco.

29 lutego 2024
Skip to content