ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Dobre praktyki MARR w jubileuszowej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W dwudziestej jubileuszowej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano aż 1677 działań podjętych przez 283 firmy.

W dwudziestej jubileuszowej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano aż 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju pokazuje rosnące zainteresowanie tematyką i coraz większe oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Największą popularnością cieszą się zaangażowanie społeczne, miejsce pracy i środowisko.

W tym roku do Raportu FOB 2021 zakwalifikowanych zostało 10 naszych praktyk:

  • Strategia Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu MARR na lata 2020-2030
  • Studia podyplomowe CSR Management
  • Projekt Lider HR
  • Grupa FB Zrównoważona Małopolska
  • Konferencja EDULab „Nowe technologie. Nowe kompetencje”
  • Konferencja SDGLab „Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju”
  • VI Małopolskie Forum Finansowe
  • Program: MARR Przyszłość z Pomysłem
  • Wolontariat pracowniczy: Ratujmy Pustynię Błędowską
  • Warsztaty SDG dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Działania zaprezentowane w raporcie pogrupowane są wg normy ISO 26000, będącej podstawą klasyfikacji inicjatyw CSR.

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki)
Najbardziej popularna kategoria w tym obszarze to działania charytatywne i filantropia.

Praktyki z zakresu pracy (420)
Blisko 1/5 zgłoszonych praktyk z tego obszaru dotyczy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników i ich rodzin.

Środowisko (395)
Tradycyjnie najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowiły praktyki dotyczące edukacji ekologicznej.

Prawa człowieka (102)
W tym obszarze najwięcej praktyk zgłoszono w kategorii „kobiety w biznesie”;wspieranie kobiet w decyzjach zawodowych, inspirowanie do rozwoju oraz wzmacnianie równości płci w miejscu pracy.

Ład organizacyjny (80)
W tym obszarze najwięcej praktyk dotyczyło zarządzania – firmy wymieniały tu przede wszystkim tworzenie strategii: klimatycznych, CSR, ESG, odpowiedzialnego biznesu.

Zagadnienia konsumenckie (71)
Najliczniej reprezentowana kategoria w tym obszarze to zdrowie i bezpieczeństwo, a na podobnym poziomie ilościowym znalazły się działania edukacyjne,

Uczciwe praktyki operacyjne (65)
Zdecydowana większość praktyk w tym obszarze dotyczyła edukacji rynku. Kolejnymi praktykami pod względem liczebności były te z kategorii relacji z dostawcami oraz relacji z interesariuszami.

SDGs. Zdrowie i edukacja
Już po raz szósty w raporcie FOB dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej działań dotyczy Celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. – Dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej ponownie reprezentowane są Cel 14. – Życie pod wodą (20 praktyk) i Cel 2. – Zero głodu (25 praktyk).

Raport: pobierz

Dotychczasowe aktywności MARR w Raportach FOB: przejdż

26 maja 2022
Skip to content