ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zapraszamy na konferencję:

O uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przez doświadczenie

20 września 2022 r., godz. 10.00 - 14.30

Konferencja EduLab – „O uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przez doświadczenie”, którą organizowaliśmy w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie odbyła się 20 września w trybie online.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. pracownicy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, doradcy zawodowi, pracownicy uczelni, osoby bezrobotne oraz osoby dorosłe zainteresowane tematem własnej edukacji. W konferencji uczestniczyło ponad 370 uczestników.

Wygłoszonych zostało 12 prelekcji, w których zaproszeni eksperci: psycholog, pedagog, badacze, specjaliści, przedsiębiorcy – odnieśli się do tematu uczenia się przez całe życie i nauki przez doświadczenia z punktu widzenia pracownika, pracodawcy oraz administracji rządowej i samorządowej.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się, że warto świadomie podchodzić do swojego rozwoju, poznali czynniki warunkujące efektywne uczenia, jak wysoka motywacja czy właściwe dla siebie metody nauki, jak również dowiedzieli się, gdzie na krakowskiej mapie znajduje się kreatywna przestrzeń, w której mogą zrobić m.in. ozdoby choinkowe, torebkę ze sklejki, podwodnego robota lub drona.

Pracodawcy mieli okazję do zapoznania się HR-owymi korzyściami organizacji uczącej się, pokazano im co należy zrobić, by stworzyć w miejscu pracy klimat sprzyjający uczeniu się, przedstawiono system nadawania kwalifikacji VCC oraz cyfrowe poświadczenie kompetencji Odznaka +. O przemyślanym, zaplanowanym podejściu do nauki w miejscu pracy i uczeniu się przez całe życie wypowiedzieli się również przedsiębiorcy.

W bloku tematycznym dot. administracji rządowej i samorządowej, uczestnicy mieli okazję poznać ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności ujęte w dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” oraz założenia takich projektów, jak: „Ucz się u Mistrza”, „Lider HR – zarzadzanie zespołem wielopokoleniowym”, „Akademia Przedsiębiorcy” czy „Dobry czas na adaptację do zmian 2”.

Z wystąpień wszystkich prelegentów jasno wynika, że mając na uwadze fakt, iż zmiana jest nieuniknioną częścią naszego życia, warto stawiać na samorozwój i szukać ukrytego w nas samych potencjału, gdyż tylko uczenie się przez całe życie i nauka przez doświadczenie pozwoli się nam na tym rynku utrzymać i dostosować do zmieniającej się rzeczywistości.

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji
Szymon Strzelichowski – Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Ireneusz Baranowski – Zastępca Dyrektora, Instytut Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Michał Kądziołka – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Perspektywa pracownika

10:10 – 10:30

Uczenie się przez całe życie i nauka przez doświadczenie – waga i znaczenie.
Halina Czubała – Psycholog, Uniwersytet Jagielloński

10:30 – 10:50

Skuteczne i efektywne metody uczenia się dorosłych oraz dostępne na rynku narzędzia edukacyjne.
dr Katarzyna Sygulska – Pedagog, Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10:50 – 11:10

O nauce przez doświadczenie – czyli jak rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.
Karolina Perrin – Zastępca Dyrektora ds. programowych, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

11:10 – 11:30

Pracownie FabLab Małopolska – krakowska przestrzeń doświadczania.
Piotr Kozera – Edukator w FabLab Małopolska, Fundacja Inteligentna Małopolska

11:30 – 11:50

Przerwa

Perspektywa pracodawcy

11:50 – 12:10

Kultura uczenia się w organizacji – HR-owe korzyści dla organizacji.
Izabela Polańska – HR Business Partner, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

12:10 – 12:30

Kwalifikacje w systemie VCC.
Radosław Panas – Prezes Zarządu, Fundacja VCC

12:30 – 12:50

Odznaka+ cyfrowe poświadczenie kompetencji, umiejętności i doświadczenia.
Michał Nowakowski – Lider projektu, trener, Instytut Badań Edukacyjnych

12:50 – 13:10

Uczenie się przez całe życie i nauka przez doświadczenie filarem strategii biznesowej organizacji.
Michał Łeńczyski – CEO, firma Akademia Sztuk Piękności

Perspektywa administracji rządowej/samorządowej

13:10 – 13:30

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.
Maciej Lasota – Naczelnik Wydziału Zintegrowanej Strategii Umiejętności, Ministerstwo Edukacji i Nauki

13:30 – 14:00

Oblicza uczenia się w dorosłości. Badania IBE:
– Co sprzyja aktywności edukacyjnej w dorosłości? Wyniki badania „Uczenie się dorosłych Polaków”.
dr Marta Petelewicz – Socjolożka, ekspertka ds. badań i analiz
dr Julita Pieńkosz – Ekspertka ds. badań i analiz, autorka publikacji socjologicznych
Joanna Stankowska – Socjolożka, badaczka, ekspertka kluczowa ZSK

– Uczenie się przez doświadczenie w narracjach uczestników badania „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”.
dr Wojciech Gola – Ekspert merytoryczny, badacz, Instytut Badań Edukacyjnych

14:00 – 14:15

Rozwój kompetencji i kwalifikacji małopolskiej kadry pracowniczej – oferta MARR:
– projekt „Dobry czas na adaptację do zmian 2”
Wioleta Patoła – Główny specjalista ds. zarządzania projektami, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

– projekt „Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników Sektora Odzysku Materiałowego Surowców”
Katarzyna Maźnica – Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

– projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”
Kamil Moskal – Główny specjalista ds. strategii i rozwoju, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

14:15 – 14:30

Uczenie się w miejscu pracy na przykładzie rozwiązań projektu „Ucz się u Mistrza”.
Edyta Klimowska-Bobula – Kierownik Zespołu Koordynacji Uczenia się Dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Moderator: Iwona Stankowska – HR Business Partner, Rekruter i Trener, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 • Uczenie się przez całe życie i nauka przez doświadczenie – waga i znaczenie.
  Halina Czubała – Psycholog, Uniwersytet Jagielloński
  pobierz
 • Skuteczne i efektywne metody uczenia się dorosłych oraz dostępne na rynku narzędzia edukacyjne.
  dr Katarzyna Sygulska – Pedagog, Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  pobierz
 • Pracownie FabLab Małopolska – krakowska przestrzeń doświadczania.
  Piotr Kozera – Edukator w FabLab Małopolska, Fundacja Inteligentna Małopolska
  pobierz
 • Kultura uczenia się w organizacji – HR-owe korzyści dla organizacji.
  Izabela Polańska – HR Business Partner, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  pobierz
 • Kwalifikacje w systemie VCC.
  Radosław Panas – Prezes Zarządu, Fundacja VCC
  pobierz
 • Odznaka+ cyfrowe poświadczenie kompetencji, umiejętności i doświadczenia.
  Michał Nowakowski – Lider projektu, trener, Instytut Badań Edukacyjnych
  pobierz
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.
  Maciej Lasota – Naczelnik Wydziału Zintegrowanej Strategii Umiejętności, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  pobierz
 • Oblicza uczenia się w dorosłości. Badania IBE:
  – Co sprzyja aktywności edukacyjnej w dorosłości? Wyniki badania „Uczenie się dorosłych Polaków”.
  dr Marta Petelewicz – Socjolożka, ekspertka ds. badań i analiz
  dr Julita Pieńkosz – Ekspertka ds. badań i analiz, autorka publikacji socjologicznych
  Joanna Stankowska – Socjolożka, badaczka, ekspertka kluczowa ZSK
  pobierz
 • – Uczenie się przez doświadczenie w narracjach uczestników badania „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”.
  dr Wojciech Gola – Ekspert merytoryczny, badacz, Instytut Badań Edukacyjnych
  pobierz
 • Rozwój kompetencji i kwalifikacji małopolskiej kadry pracowniczej – oferta MARR:
  – projekt „Dobry czas na adaptację do zmian 2”
  Wioleta Patoła – Główny specjalista ds. zarządzania projektami, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  pobierz
 • – projekt „Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników Sektora Odzysku Materiałowego Surowców”
  Katarzyna Maźnica – Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  pobierz
 • – projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”
  Kamil Moskal – Główny specjalista ds. strategii i rozwoju, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  pobierz
 • Uczenie się w miejscu pracy na przykładzie rozwiązań projektu „Ucz się u Mistrza”.
  Edyta Klimowska-Bobula – Kierownik Zespołu Koordynacji Uczenia się Dorosłych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pobierz

Halina Czubała

Psycholog, coach życia i kariery, trener umiejętności miękkich. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz międzynarodowego programu kształcenia coachów „The Art and Science of Coaching” organizowanego przez Wszechnicę UJ i Erickson Coaching International. Poszukiwaczka mocnych stron, możliwości rozwoju i szans na wykorzystanie potencjału. Pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Wojciech Gola

Doktor nauk społecznych, członek rady naukowej i ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmował się szeroko pojętą problematyką uczenia się i edukacji jako badacz społeczny, streetworker, trener, nauczyciel akademicki i koordynator projektów. Od 2018 roku pracuje w IBE w projektach wspierających rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Koordynował realizację badania „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” służącego rozpoznaniu i analizie ścieżek edukacyjnych aktywnie uczących się dorosłych w perspektywie rozwiązań oferowanych w ramach ZSK oraz rozwoju polityki na rzecz całożyciowego uczenia.

Edyta Klimowska-Bobula

Zawodowo związana z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zarządzająca Zespołem Koordynacji Uczenia się Dorosłych realizującym zadania związane z rozwijaniem innowacji w obszarze usług rozwojowych oraz mechanizmów koordynacyjnych w obszarze LLL. W poprzednich latach, nadzorująca pracę Centrów Informacji i Kariery Zawodowej oraz wdrażanie projektów podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych z wykorzystaniem podmiotowego systemu kształcenia. Członkini Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Maciej Lasota

Naczelnik wydziału Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od roku 2009 zaangażowany w tworzenie zapisów dotyczących uczenia się przez całe życie w rządowych dokumentach strategicznych oraz w aktualizację i monitorowanie realizacji tych dokumentów w obszarze edukacji. Od 2010 r. organizuje prace Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Od 2009 r. bierze udział w w planowaniu, tworzeniu i wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Od 2016 r. jest przedstawicielem resortu edukacji w Radzie Interesariuszy ZSK. Od 2017 r. zaangażowany w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Michał Łenczyński

Od 2000 r. radość daje mi rola CEO Akademii Sztuki Piękności (core) i szkoleniowca-praktyka Biznesu Beauty. Poczucie spełnienia – sukcesy 7.500 Absolwentek stacjonarnych kursów w 50. krajach świata. Media nazywają mnie ekspertem od rynku Beauty, szczegółowo badam sektor i wpływam na kształt prawa. Zainicjowałem Beauty Razem, największą w kraju Grupę Wsparcia dla Branży i zorganizowałem w kryzysie pomoc o szerokiej skali. Współtworzyłem wraz z ekspertami wytyczne funkcjonowania i informowałem o odmrożeniu sektora w trakcie konferencji Ministerstwa Rozwoju.

Krążą pogłoski, że nigdy nie śpię. Lubię podróżować. Tworzę muzykę. Pracuję z kolorami, ale otwarcie przyznaje się do daltonizmu. Nadrabiam to zatrudniając najlepszych ekspertów od kolorów na świecie. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz bez cienia skrępowania skontaktować się ze mną. Wierzę, że będzie to dla Ciebie wartościowy moment. W życiu liczą się przede wszystkim Relacje, ale też Serce.

Katarzyna Maźnica

Koordynator projektu „Akademia Przedsiębiorcy: podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców”. Od 2019 roku Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach realizowanych projektów doświadczona w obsłudze i wsparciu przedsiębiorców aplikujących o dofinansowania do usług rozwojowych oraz usługodawców przygotowujących ofertę w Bazie Usług Rozwojowych, a także pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł oraz zarządzaniu projektami.

Kamil Moskal

W MARR S.A. Główny specjalista ds. strategii i rozwoju, odpowiada za rekrutację do projektu „Lider HR – Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”. Od 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem i bezpośrednią obsługą klienta. Prowadził własną działalność gospodarczą w branży finansowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku „Organizacja i Zarządzanie – studia menadżerskie” oraz Politechniki Krakowskiej na kierunku „Informatyka”.

Michał Nowakowski

Lider projektu w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował na Universidad da Coruna (Hiszpania). Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, mikropoświadczeń i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Obecnie rozwija pierwszy polski system do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges (Odznaka+). Pracował jako menedżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Członek Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Zespołu ds. mikrokwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki. Od 10 lat prowadzi szkolenia nt. motywacji w miejscu pracy. Mówi biegle po hiszpańsku. Prywatnie interesuje się teorią gier, archeologią i fizyką teoretyczną.

Radosław Panas

Ekspert w zakresie trendów w edukacji i zmian na rynku pracy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte na rynku szkoleniowym, początkowo w roli trenera, a od ponad 10 lat pełniąc funkcje zarządcze w firmach szkoleniowych, gdzie nadzoruje i odpowiada za realizację projektów edukacyjnych z obszarów zawodowych z rynku komercyjnego oraz projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Fundacji VCC i jest odpowiedzialny za rozwój jednolitego systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
Jako Prezes Fundacji odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Współpracuje w tym obszarze z Komisją Europejską, ministerstwami, Instytutem Badań Edukacyjnych, Polską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości i związkami branżowymi.
Ma rozległą wiedzę na temat polityki edukacyjnej UE i współpracy międzysektorowej miedzy biznesem i edukacją. Jest związany z nowoczesną edukacją, opracował i wdrożył w Fundacji VCC multimedialne nowatorskie rozwiązania edukacyjne wykorzystujące elementy VR i AR. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, ekspert Sektorowej Rady Nowoczesnych Usług Biznesowych, prelegent na konferencjach naukowych dotyczących edukacji i rynku pracy.

Wioleta Patoła

Koordynator merytoryczny projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2”. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych ze wsparciem osób fizycznych i przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania oraz projektów związanych z aktywizacją zawodową. Pracując na stanowisku Główny specjalista ds. zarządzania projektami w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA od kilku lat koordynuje projekty finansowane z funduszy unijnych. Dodatkowo zajmuje się oceną wniosków aplikacyjnych i Biznes planów, kontraktacją umów, wdrażaniem i rozliczaniem projektów, kontrolą projektów, doradztwem i szkoleniami. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunki: „Administracja” oraz „Finanse i rachunkowość”, Specjalność: Rachunkowość i rewizja finansowa) oraz ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie (kierunek: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”).

Karolina Perrin

Zastępca Dyrektora do spraw Programowych. Od 7 lat współtworzy powstawanie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Francji na kierunku design. Jest autorem projektu wystawy BZZZ w centrum nauki Kopernik oraz koncepcji wystaw w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie i w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Marta Petelewicz

Doktor nauk społecznych, socjolożka, ekspertka do spraw badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych, adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami uczenia się w dorosłości, kierowała projektami badawczymi: “Uczenie się dorosłych Polaków” oraz “Instytucjonalny wymiar uczenia się dorosłych na poziomie lokalnym”. Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę metodologii badań społecznych, nierówności społecznych, jakości życia i edukacji.

Julita Pieńkosz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz ekspertka główna w Zespole ds. Systemu Kwalifikacji. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych na temat kształtowania socjologii narodowych oraz metodologicznych podstaw uprawiania historii socjologii. Obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się na   kulturowych uwarunkowaniach uczenia się w dorosłości.

Izabela Polańska

HR Business Partner, certyfikowana Trenerka i promotorka idei Porozumienia Bez Przemocy. W ciągu ostatnich 10 lat na sali szkoleniowej spędziła łącznie ponad 1000 godzin, z pasją i zaangażowaniem prowadząc Uczestników do wyznaczonego celu. Absolwentka polonistyki na Akademii Pedagogicznej, Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalności psychologia w pracy trenera, studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz Studium Porozumienia Bez Przemocy w krakowskim Leance. W Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspiera organizacje i Liderów w diagnozowaniu obszarów do rozwoju oraz towarzyszy im przy wdrażaniu skutecznych narzędzi HR, pełniąc rolę HR Business Partnera. Prowadzi również warsztaty dla nauczycieli z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem. W pracy stawia na empatyczną komunikację, a w każdym procesie najważniejszy jest dla niej Człowiek. W centrum jej zainteresowań jest life-work balance i Nonviolent Communication.

Iwona Stankowska

HR Business Partner, Rekruter i Trener. Zaangażowany HR-owiec z 10. letnim doświadczeniem. Łączy w sobie zadaniowość z analitycznym umysłem i lekkim piórem, koncentrując się na co dzień na ludziach. Będąc w roli Trenera, uwielbia przyglądać się zmianie postawy i poziomu umiejętności Uczestników autorskich szkoleń z zakresu przywództwa, obsługi klienta i technik sprzedaży ze szczególnym akcentem na savoir-vivre i NLP. Działania opiera o wnikliwą analizę wartości danej organizacji jak i napotkanego w niej człowieka.
Ma na swoim koncie m.in. zbudowanie marki firmy szkoleniowej, liczne felietony oraz przyjemność bycia częścią wewnętrznych Działów HR w roli HR Business Partnera, Doradcy ds. Rozwoju Biznesu i Specjalisty HR ds. Badawczych w branżach takich jak automotive, bankowość, nieruchomości oraz w organizacji społecznej. W MARR pełni rolę doradczo-coachingową dla Liderów i szkoleniowca dla całych zespołów, realizując projekt „Lider HR – Zarządzanie Zespołem Wielopokoleniowym”.
Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunku Zarządzanie w administracji publicznej zrealizowanego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie z ukończoną specjalizacją Zarządzanie kadrami. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń w tym z zakresu Coachingu transpersonalnego w Instytucie Kognitywistyki Macieja Bennewicza.
Zdobywanie wiedzy, ciągły rozwój i mobilność w zmianach uznaje za swój osobisty i zawodowy azymut. Kieruje się przy tym skuteczną dewizą życiową, która brzmi: „Cel bez planu i działania jest tylko życzeniem!”.

Joanna Stankowska

Socjolożka, ekspertka kluczowa w projekcie „Zintegrowany System Kwalifikacji”, doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się badaniami społecznymi. Członek zespołu w projektach badawczych: „Uczenie się dorosłych Polaków” oraz „Instytucjonalny wymiar uczenia się dorosłych na poziomie lokalnym”. Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę jakości życia, klasy średniej i edukacji.

Dr Katarzyna Sygulska

W latach 2005 – 2010 studiowała pedagogikę (specjalność: społeczno-opiekuńcza, studia magisterskie) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W latach 2011-2013 studiowała historię w Uniwersytecie Jagiellońskim (studia podyplomowe). W latach 2013-2019 w ramach studiów doktoranckich kształciła się na kierunku pedagogika w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2014r. jest zatrudniona w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jako pracownik badawczo-dydaktyczny. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny. W 2019r. obroniła pracę doktorską pt. „Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych”. Do jej zainteresowań naukowych należą: pedagogika społeczna, andragogika, gerontologia, doświadczenia życiowe, zdarzenia krytyczne, poczucie sensu życia, jakość życia.

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Barbara Kuśnierz
tel. +48 12 617 99 12  |  kom: +48 785 210 089
email: barbara.kusnierz@marr.pl

Skip to content