ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Gry edukacyjne

Zapraszamy do znakomitej zabawy powiązanej z pogłębianiem wiedzy, doskonaleniem umiejętności oraz budowaniem relacji międzyludzkich, dzięki której:

  • rozwijamy kompetencje społeczne, pogłębiają więzi międzyludzkie,
  • rozwijamy umiejętności logicznego, strategicznego myślenia – planowania, wyciągania wniosków, przewidywania skutków, analizy faktów;
  • poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności związane z tematyką gry;
  • uczymy się współpracy zespołowej i rywalizacji fair-play;
  • rozwijamy umiejętności pokonywania przeszkód, akceptowania niepowodzeń;
  • lepiej poznajemy własne mocne i słabe strony.

ZRÓWNOWAŻONA MAPA ŚWIATA
gra edukacyjna XXXL

Interaktywna wielkoformatowa gra na planszy rozłożonej na powierzchni ok. 25 m2.
Indywidualnie dopasowywana do wieku oraz kompetencji grupy odbiorców.
Czas trwania– około 3 godzin.


Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak brak równowagi rozwoju ludzkości, rozrzutny styl życia, niewłaściwe nawyki, stereotypy, którymi się kierujemy, oraz brak rzetelnej wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku, gospodarce, a przede wszystkim na życie wszystkich ludzi. Poprzez stosowanie wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i stylu życia w naszym codziennym bycie, możemy realnie wpływać na zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety.

Gra w praktyczny, przystępny sposób zapoznaje uczestników z celami zrównoważonego rozwoju, zachęcając do ich realizacji na co dzień oraz do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym świata z uwzględnieniem racjonalnego procesu ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy poprzez ciekawe quizy, praktyczne i inspirujące zadania oraz samodzielne zdobywanie informacji, nabywają wiedzę o globalnych skutkach niewłaściwej polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej oraz o pożądanych kierunkach zmian i rozwoju.

Gra realizowana jest przez 3-4 grupy uczestników po 4-6 osób w każdym zespole. Do gry wykorzystane są min. kostka, pionki i plansza znacznie przewyższające standardowe rozmiary, co zachęca do zabawy, mocniej angażuje uczestników. Moderator wręcza grupom zadania o różnym stopniu trudności, zgodne z numerem „pola pracy”, na którym się znajdują. Realizacja zadań w grupach uczy współpracy i rozwija umiejętności komunikacyjne. Zwycięża zespół, który jako pierwszy dotrze do mety. Gra jest urozmaicona licznymi filmikami związanymi z tematyką zrównoważonego rozwoju.

Końcowym elementem naszej gry edukacyjnej jest praca warsztatowa w grupach, polegająca na stworzeniu plakatu obrazującego „Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” – dowolną techniką z dostarczonych materiałów pochodzących z wtórnego obiegu.


Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: e-mail: dwr@marr.pl
 

GRY MIEJSKIE

Kolaż rozrywki i edukacji z elementami niespodzianki, przygody,
aktywności ruchowej, zwiedzania oraz zdrowej rywalizacji.
 


Wykorzystujemy szeroko rozumianą miejską przestrzeń do przeprowadzenia rozgrywki według zaplanowanej fabuły i osiągnięcia umownie określonych, odpowiednio wyselekcjonowanych, indywidualnych bądź grupowych celów, przy zachowaniu wytyczonych zasad. To spektakl improwizacji, kreatywności, nowatorska forma podchodów, w których moderator przekazując graczom wskazówki, stawia na ich drodze niecodzienne, różnorodne pod względem zarówno gatunkowym, trudności jak i merytorycznym zadania, konstruuje sytuacje, którym muszą sprostać, wykorzystując swoje pokłady wiedzy, inteligencji, sprytu, spostrzegawczości.

Zabawa polega na jak najszybszym dotarciu do celu, zdobyciu największej liczby punktów za wykonywane zadania, odszukaniu ukrytych elementów gry, przy wykorzystaniu dostępnych pomocy, rekwizytów oraz wskazówek, samodzielnie lub pod opieką moderatora.

Nasze gry pobudzają wielostronną aktywność. Sprawiają, że pozyskiwana wiedza i umiejętności nie kojarzą się z monotonnym przyswajaniem zagadnień, wysiłkiem intelektualnym, ale z przyjemną zabawą w duchu fair play, opierającą się o bezpośrednią komunikację interpersonalną. Gry ksztaltują poczucie wspólnoty, przynależności do grupy, budują zaufanie do drugiego człowieka, uczą współpracy. W naturalny sposób pozwalają odkryć graczom w sobie talent przywódcy, stratega, negocjatora, rozjemcy czy nawigatora.

Nasze gry łączą ze sobą walor edukacyjny z walorem rozrywkowym, aspekty poznawcze z aktywnym wypoczynkiem. Oferujemy uczestnikom aktywną, innowatorską, przez co niezapomnianą, rozrywkę nowej generacji połączoną z porcją wiedzy dostarczoną w nieszablonowy, ciekawy sposób.

W zależności od miejsca, w którym realizowane są nasze gry, trwają one od kilku godzin do kilku dni. Przygotowujemy gry w pełni odpowiadające potrzebom konkretnej grupy odbiorców w określonym miejscu i czasie, dotyczące określonej tematyki.


Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: e-mail: dwr@marr.pl
Wielkość czcionki
Kolory