ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

MARR laureatem konkursu GovTech Inno_Lab!

Znaleźliśmy się w gronie trzech ogólnopolskich operatorów pilotażowego programu GovTech Inno_Lab, którego celem  jest podniesienie kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wdrażania oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Zgodnie z założeniami realizowanego przez nas  projektu   przeznaczymy kwotę do 50 000,00 zł. dla każdej JST uczestniczącej w programie.  Do pilotażowego  programu zostanie przez nas wybranych 48 Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Ostatecznie 12 z nich  wyłoni w trybie przewidzianym w PZP  wykonawcę innowacyjnego rozwiązania technologicznego.

Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań  w JST mogą  dotyczyć:  usprawnienia  obsługi mieszkańców, wprowadzenie  nowych usług, poprawę jakości funkcjonowania administracji lokalnej oraz minimalizowanie  kosztów jej działania. Drugim celem programu GovTech inno_LAB jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji oraz wspieranie JST w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach. Będziemy aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Zarówno innowacyjne startupy jak i JST uzyskają  nasze wsparcie  w procesie wyłonienia najlepszych rozwiązań w trybie przewidzianym w PZP.

W trakcie programu  zapewnimy uczestnikom:

  • szkolenia w zakresie stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego;
  • szkolenie wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych scrum, agile dostosowanych do specyfiki JST;
  • pogłębione diagnozy potrzeb oraz wyzwań zgłaszanych przez JST,
  • praktyczne badanie rynku dla innowacji dotyczące wyzwań JST, przygotowanie ogłoszenia o dialogu technicznym, rekrutację firm-innowatorów, zorganizowanie i moderację dialogu technicznego;
  • organizację i przeprowadzenie konkursu w trybie Prawa Zamówień Publicznych w tym między innymi: wsparcie JST w stworzeniu dokumentacji do konkursu, zapewnienie udziału eksperta jako członka sądu konkursowego, przeprowadzenie promocji konkursu, jego monitoring, zapewnienie mediacji w czasie negocjacji i finalizowania umowy ze zwycięzcą konkursu;
  • opiekę pokonkursową: monitoring i wsparcie we wdrażaniu rozwiązania przez JST.

O działaniach podejmowanych w ramach programu GovTech będziemy informować na bieżąco. Start programu wkrótce !

Szczegóły dotyczące GovTech: przejdź


*Program finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Skip to content