ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Konferencja:

Edukacja włączająca – włączenie czy stygmatyzacja?

Online i stacjonarnie
w Starostwie Powiatowym w Krakowie
przy Al. Słowackiego 20 w Krakowie
12 grudnia 2023 r., godz. 10.00 - 15.00

O modelu edukacji włączającej, efektywniejszym  przygotowaniu osób ze specjalnymi potrzebami do samodzielnego życia społecznego i zawodowego, wspieraniu ich na rynku pracy,  a także o wdrożeniach i finansowaniu tego systemu rozmawiano na konferencji „EduLab – „Edukacja włączająca – włączenie czy stygmatyzacja?”.

Spotkanie realizowane  było formule hybrydowej i  cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 350 osób. Byli wśród nich  pracownicy placówek oświatowych, dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i logopedzi, a także  przedstawiciele organizacji pozarządowych,  rodzice i opiekunowie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie zabrakło również przedsiębiorców,  przedstawicieli administracji i samorządu.

Konferencję zorganizowaliśmy we współpracy ze  Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Krakowski Ośrodek Kariery,  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym pn. “Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie oraz ze Starostwem Powiatu Krakowskiego.

Patronatem honorowym wydarzenie objął Wojewoda Małopolski oraz Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. TVP3 Kraków było patronem medialnym.

10:00 – 10:05

Otwarcie konferencji
Szymon Strzelichowski – Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

AD REM – EDUKACJA

10:05 – 10:25

Gość specjalny:
Adam Stromidło – Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych

10:25 – 10:45

Edukacja włączająca a inkluzyjne doradztwo zawodowe – perspektywy i wyzwania.
Agata Chudzikiewicz – doradca zawodowy, trener e-learningu, oligofrenopedagog i pedagog resocjalizacyjny Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”

10:45 – 11:05

Inkluzja oczami rodziców. Marzenia i obawy.
Agata Kalandyk – Członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich rodzin „Jestem ZA”

11:05 – 11:45

Dyskusja moderowana:
W jaki sposób wdrażać edukację włączającą w swojej placówce? Wnioski z pilotażowego programu małopolskiego Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.

 • Krzysztof Gerc (Moderator dyskusji) – Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • Aneta Garncarz – Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. “Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie
 • Teodora Zając – Dyrektor, Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie
 • Justyna Ziarkowska – Koordynatorka ds. edukacji włączającej, Samorządowe Przedszkole nr 9 w Krakowie
 • Marek Wasilewicz – Nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie
 • Magdalena Hyla – Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 104 w Krakowie
 • Ewelina Matyja – Wicedyrektor, Technikum Elektrycznego nr 8 w Krakowie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie
 • Jerzy Kubieniec – Dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 158 w Krakowie

11:45 – 12:00

Przerwa

AD REM – PRACA

12:00 – 12:40

Dyskusja moderowana:
Adaptacja zawodowa osób jąkających się w oparciu o doświadczenia Krakowskiego Klubu J.

 • Grzegorz Chmielewski (Moderator dyskusji) – Prezes Zarządu Fundacji „Powiemy to” i Lubelskiego Stowarzyszenia Ekonomii Społecznej, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego
 • Roman Kara – Krakowski Klub J
 • Kamil Marchewczyk – Krakowski Klub J
 • Bogusław Pietrus – Krakowski Klub J
 • Natalia Saj – Krakowski Klub J

12:40 – 13:20

Dyskusja moderowana:
Proces adaptacji zawodowej – jak przygotować się do pozyskania i utrzymania zatrudnienia osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 • Grzegorz Mroczek (Moderator dyskusji) – Dyrektor, polonista, historyk, doradca zawodowy, Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie
 • Agata Krzyżek – Gola – Manager, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
 • Adam Dźwig – Wiceprezes, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL
 • Agnieszka Lewonowska-Banach – Dyrektor Pensjonatu U Pana Cogito, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne, doradca zawodowy
 • Andrzej Ptasznik – Dyrektor, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
 • Dorota Potoczny – Dyrektor, Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
 • Paulina Szmerek – Kierownik Filii Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach
 • Paulina Belska – Doradca zawodowy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

13:20 – 13:30

Przerwa

AD REM – FINANSE

13:30 – 13:50

„Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” – projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon.
Radosław Świergosz – Dyrektor, Instytut Nauki Lektikon – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Anna Ryszka – Wicedyrektor, Instytut Nauki Lektikon – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

13:50 – 14:10

Fundusze europejskie na rzecz edukacji włączającej i wsparcia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.
Anna Mlost – Dyrektor, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:10 – 14:30

Wojewódzki Zespół Koordynacji – kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie w kontekście systemu wsparcia dla osób ze SPE.
Dariusz Styrna – Dyrektor, Departament Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:30 – 14:50

System wsparcia dla osób ze SPE w kształceniu akademickim.
Iwona Karpińska – Doradca zawodowy i personalny, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

14:50 – 15:10

Finansowanie edukacji włączającej w Gminie Kraków.
Anna Domańska – Dyrektor, Wydział Edukacji, Urząd Miasta Krakowa

15:10 – 15:20

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:20 – 16:20

Konsultacje eksperckie w kuluarach

Moderator Konferencji:
Katarzyna Kutek – Sładek
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”


*Konferencja – w formie stacjonarnej – będzie prowadzona również w języku migowym

 • Edukacja włączająca a inkluzyjne doradztwo zawodowe – perspektywy i wyzwania.
  Agata Chudzikiewicz – doradca zawodowy, trener e-learningu, oligofrenopedagog i pedagog resocjalizacyjny Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”: pobierz
 • Inkluzja oczami rodziców. Marzenia i obawy.
  Agata Kalandyk – Członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich rodzin „Jestem ZA”: pobierz
 • System wsparcia dla osób ze SPE w kształceniu akademickim.
  Iwona Karpińska – Doradca zawodowy i personalny, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej?: pobierz
 • Fundusze europejskie na rzecz edukacji włączającej i wsparcia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.
  Anna Mlost – Dyrektor, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: pobierz
 • Filmik „Edukacja Artystyczna Głuchych – Historia mody”
  z wystąpienia Pana  Adama Stromidło – Prezesa Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych: przejdź
 • Wojewódzki Zespół Koordynacji – kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie w kontekście systemu wsparcia dla osób ze SPE.
  Dariusz Styrna – Dyrektor, Departament Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: pobierz
 • Filmik „Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?“
  Z wystąpienia Pani Anny Ryszki – Wicedyrektora, Instytutu Nauki Lektikon – Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  oraz Radosława Świergosza – Dyrektora, Instytutu Nauki Lektikon – Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  przejdź

Paulina Belska

Jestem wieloletnią pracownicą Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Obecnie pracuję jako Doradczyni zawodowa ds. osób młodych w ramach projektu „Punkt Aktywizacji i Treningu Ekspres Praca.” Posiadam doświadczenie w pracy z ludźmi z różnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami, cudzoziemcami, pracodawcami. Posiadam również bogate doświadczenie w realizacji projektów, w tym także unijnych, z zakresu aktywizacji zawodowej i rynku pracy. W mojej pracy cieszy mnie bezpośredni kontakt z klientem indywidualnym. Ponadto wiele satysfakcji sprawia mi prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla osób poszukujących zatrudnienia. Prywatnie interesuję się teatrem i czytam mnóstwo książek.

Grzegorz Chmielewski

Doświadczony manager ekonomii społecznej, psycholog i logopeda. Posiada szerokie wykształcenie, ukończył studia MBA, oraz studia z zakresu zarządzania oświatą  i zarządzania ochroną zdrowia. Jego zaangażowanie w rozwój społeczny znalazło odzwierciedlenie w założeniu trzech organizacji: Fundacji “Powiemy To”, Fundacji Rozwoju Społeczno-Oświatowego oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Ekonomii Społecznej.

Aktywnie rozwija model przedsiębiorczości społecznej, zdobywając w tym obszarze doświadczenie przez ostatnie siedem lat. Jego ścieżka zawodowa obejmuje prace w placówkach pomocy społecznej oraz oświatowych. Związany z sektorem NGO, konsekwentnie angażuje się w projekty związane z rehabilitacją i reintegracją społeczno-zawodową osób narażonych na wykluczenie społeczne. Jako osoba z niepełnosprawnością konsekwentnie wnosi wkład w budowanie społeczeństwa opartego na zasadach solidarności i wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Agata Chudzikiewicz

Doradca zawodowy, trener e-learningu, oligofrenopedagog i pedagog resocjalizacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako doradca edukacyjno – zawodowy.  Jest autorem scenariuszy zajęć dla młodzieży oraz trenerem w ogólnopolskich projektach edukacyjnych dla nauczycieli, doradców zawodowych i dyrektorów szkół (m.in. Nowoczesne doradztwo zawodowe; Edukacja włączająca;  Lekcja Enter – technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji; Lekcje doradztwa zawodowego na stadionie). Autorka e-poradnika dla rodziców i uczniów kl. 8: „Wybór szkoły i przygotowanie do rekrutacji”.

 

Anna Domańska

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Wieloletni pracownik tego wydziału, pełniący funkcje kierownicze. Osoba znakomicie poruszająca się w obszarze oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświaty krakowskiej. Jej doświadczenie i wiedza jest często wykorzystywana na forach ogólnopolskich, w korporacjach samorządowych takich jak np. Unia Metropolii Polskich czy Związek Miast  Polskich. Urzędnik znakomicie łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnością praktycznego zastosowania w podległych miastu jednostkach oświatowych. Znakomicie odnajduje się również we współpracy z partnerami zewnętrznymi w ramach realizacji różnego rodzaju projektów służących rozwojowi krakowskiej oświaty.

Aneta Garncarz

Psycholog, pedagog specjalny. Od ponad 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, na różnym poziomie funkcjonowania. Dyrektor SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, świadomie tworzy renomowaną markę Ośrodka. Od lat współpracuje ze środowiskami zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom w spektrum i ich rodzinom, aktywnie tworzy pole dla ich wspólnych działań. Członek Rady Fundacji Atypowej, Rady Programowej Fundacji „Wspólnota Nadziei”, Małopolskiej Sieci Wsparcia „Autyzm”. W trwającym do czerwca 2023 pilotażu pełniła funkcję lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Krakowie.

Krzysztof Gerc

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt Zakładu Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą zagadnień rozwoju psychicznego osób z niepełnosprawnością w biegu ich życia oraz problematyki wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ujawniających deficyty rozwojowe; zajmuje się również problematyką znaczenia kultury organizacji w procesie zarządzania w oświacie i służbie zdrowia w szeroko rozumianym kontekście psychologii rehabilitacji.

Więcej informacji pod adresem: https://ips.uj.edu.pl/instytut2/pracownicy/krzysztof-gerc

Magdalena Hyla

Nazywam się Magdalena Hyla, urodziłam się 2 maja 1978 r. w Krakowie. Obecnie mieszkam w podkrakowskiej wsi i mogę chodzić codziennie po łąkach i lesie, gdzie odpoczywam. Ukończyłam studia na kierunku biologia i uczę tego przedmiotu w szkole podstawowej, w której jestem też dyrektorem. Razem z moimi uczniami pokonujemy wszelkiego rodzaju codzienne trudności oraz zgłębiamy wiedzę biologiczną. Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich synów, właścicielką pieska- pinczerka miniaturowego o imieniu Mentos. Interesuję się kosmetologią, naturalnymi kosmetykami i otaczającą przyrodą. Lubię czytać kryminały, podróżować, jeździć na nartach i spędzać wolny czas z moją rodziną.

Agata Kalandyk

Jestem mamą 18-letniego syna z Zespołem Aspergera oraz mamą dwóch córek ze zdiagnozowaną dysleksją. Jestem członkinią Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin “Jestem ZA” oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Autyzmem “ZACISZE”. Jestem również dyrektorką dwóch niepublicznych przedszkoli integracyjnych w Węgrzcach i w Kocmyrzowie.

Roman Kara

Z wykształcenia inżynier mechanik. W swoim życiu parał się różnymi zajęciami, niekoniecznie związanymi z wyuczonym zawodem. Współtwórca samopomocowego ruchu osób jąkających się i od kilku dziesiątek lat aktywnie, acz z przerwami, uczestniczący w jego działaniach. Prywatnie pasjonat kina i miłośnik Krakowa; niestroniący od ciekawej lektury.

Iwona Karpińska

Doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier Akademii WSB, konsultant ds. zatrudnienia specjalizujący się w outplacemencie i wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, pracownik dydaktyczny Akademii WSB, trener. Prowadzi warsztaty budowania zespołu, a także szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, odkrywania predyspozycji zawodowych i planowania kariery. Zainteresowania naukowe: dobrostan psychiczny jednostki w organizacji, wellbeing, metody radzenia sobie ze stresem, odporność psychiczna, coaching, a także rola lidera w procesie budowania zaangażowania pracowników.

Agata Krzyżek-Gola

Psycholożka, działaczka społeczna, liderka. Od kilkunastu lat związana z krakowskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa “Tęcza” w Krakowie, którym zarządza w roli managerki. Inicjatorka, współzałożycielka i członkini Zarządu Społecznej 21 – przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się aktywizacją zawodową osób z zespołem Downa. Absolwentka programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jerzy Kubieniec

Absolwent historii UJ, oligofrenopedagog i terapeuta, trener w oświacie. Od 1994 r. dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Agnieszka Lewonowska-Banach

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja zatrudniającego 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku, s sukcesem animując lokalne środowisko sprzyjające zdrowieniu i tworząc kulturę organizacyjną wspierającą programy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami , studiów podyplomowych z ekonomii społecznej oraz studiów podyplomowych doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie.
Od 1999 roku członek założyciel i Skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej a od 2004 roku Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne. Od 2012 roku Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”.
Od 2007 roku pomysłodawca i redaktor naczelna czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie „RODZINY” , który wydawany był do roku 2017 systematycznie wspierał rodziny w całej Polsce docierając do nich bezpłatnie w formie półrocznika drukowanego oraz elektronicznego.
W 2005 roku z ramienia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (SRP) była zaangażowana w tworzenie i rozruch przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito Sp. z o.o. w Krakowie tworzącego miejsca pracy dla osób po kryzysach psychicznych, działając w nim w pierwszym roku działalności jako Wiceprezes Zarządu.
Od 2013 roku z ramienia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej współtworzy Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn” w Krakowie pełniąc w pierwszym roku działalności funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wraz z Fundacją Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca) zatrudniająca 20 osób chorujących psychicznie.
Od 2011 roku członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego działającej przy Ministerstwie Zdrowia.
W latach 2015-2018 r. członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a w kadencji 2023-2026 Pierwsza Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Od 2016 r. zaangażowana w monitorowanie i wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, uczestniczyła w przygotowywaniu Raportu Alternatywnego z realizacji konwencji (www.konwencja.org)
Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie oceny kwalifikacji rynkowych w branży gastronomicznej i hotelarskiego, w szczególności kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
W 2018 r. odznaczona Medalem Honoris gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa

Kamil Marchewczyk

Jeden z liderów Krakowskiego Klub J, a także wolontariusz z wieloletnim doświadczeniem.  Zawodowo od 2016 zajmuje się sprzedażą w różnych obszarach.

Ewelina Matyja

Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie. Nauczyciel przedsiębiorczości. Doradca zawodowy. Pedagog. Od 20 lat związana ze szkolnictwem.

Anna Mlost

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ekonomistka, specjalistka z zakresu zarządzania. Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Administracji w Hoff. Od ponad 20 – tu lat związana z samorządem regionalnym specjalizująca się w polityce rozwoju województwa i wykorzystywaniu środków UE. Szczególną uwagę poświęca mechanizmom współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym w szczególności współpracy nauka – biznes, gospodarce o obiegu zamkniętym,  sprawiedliwej transformacji i instrumentom terytorialnym. Uczestniczyła w procesie programowania, negocjowania z KE i wdrażania programów finansowanych ze środków europejskich od 2004 roku, w tym w pracach Podkomitetu Monitorującego POKL w Małopolsce oraz Komitetów Monitorujących Programy Regionalne. Współpracowała między innymi przy: opracowaniu strategii rozwoju województwa oraz programów strategicznych, przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, audytu krajobrazowego oraz realizacji licznych projektów finansowanych ze środków europejskich (w tym projektów partnerskich i międzynarodowych). Współautorka Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Grzegorz Mroczek

Dyrektor szkoły, nauczyciel, polonista, historyk, doradca zawodowy. Od 2010 roku związany z krakowskimi szkołami. Z zamiłowania podróżnik, entuzjasta literatury faktu oraz dobrego filmu. W pracy zawodowej stawiający na naturalność, rozmowę i otwartość, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Poszukujący najbardziej efektywnych narzędzi i metod pracy z dzieckiem. Autor artykułów o współczesnej dydaktyce historii oraz twórca kanału na platformie Youtube Polonista w sieci.

Bogusław Pietrus

Żonaty, ojciec dwóch córek. Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego. Organizator (od 1993 roku) turnusów rehabilitacyjnych dla osób z problemem jąkania.  Uprzednio wieloletni prezes Polskiego Związku Jąkających (PZJ); honorowy prezes PZJ; Współzałożyciel PZJ oraz Europejskiej Ligi Związków Jąkających się (the European League of Stuttering Association – ELSA) i Światowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association – ISA).

Wieloletni członek Zespołu Doradczego przy Wiceministrze Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych (później wiceprezydent). Organizator wielu festiwali, konferencji, zjazdów i innych spotkań tematycznych. Członek konspiracyjnych struktur antykomunistycznych – Federacji Młodzieży Walczącej; m.in. wydawca ponad 30 tytułów pism niezależnych. Wyróżniony przez POLCUL FOUNDATION – Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej z Australii. Uhonorowany medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dorota Potoczny

Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie, obejmującego Technikum Odzieżowe nr 18 i XXIX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi. Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Od 20 lat nauczyciel biologii w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadpodstawowej. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, od kilku lat również z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Ryszka

Wicedyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon, ekspertka w projekcie “Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”, certyfikowana trenerka w oświacie i biznesie, akredytowana trenerka Insights Discovery oraz MTQ48 (trenerka odporności psychicznej), certyfikowany coach, pedagog z 16-letnim stażem. Ma za sobą ok. 4000 godzin na sali szkoleniowej – głównie w pracy z nauczycielami. Prowadzi firmę “Be Yourself – szkolenia, coaching, doradztwo”, której naczelną filozofią jest wsparcie dla osób w procesie rozwoju, aby osiągały “pełnię siebie”. Według niej każdy ma prawo do sukcesu, zaś rolę nauczyciela jest wsparcie w odkryciu zasobów, talentu i celów rozwojowych, które należy przekuć w konkretną wizję i działania.

Natalia Saj

Pochodzę z pięknego miasta Przemyśla, a mieszkam od wielu lat w Krakowie. Moją pasją są wędrówki górskie i spacerując po różnych szlakach bardzo lubię robić zdjęcia. Do krakowskiego Klubu J trafiłam w 2007 roku, gdzie poznałam ludzi, którzy nauczyli mnie żyć z jąkaniem i teraz to Ja chcę pomagać osobom jąkającym się.

Adam Stromidło

Lat 50, osoba słabosłysząca od urodzenia, dziecko rodziców Głuchych. Od 1990 roku związany z Polskim Związkiem Głuchych. Obecnie Przewodniczący Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie. W przeszłości członek Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Delegat na Kongres Światowej Federacji Głuchych (World Federation of the Deaf), Europejskiej Unii Głuchych (European Union of the Deaf) oraz Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum). W latach 2007-2015 Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie a od 2017 Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Hali 100-lecia KS Cracovii – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Socjolog, trener pracy dla osoby niepełnosprawnej, tłumacz i wykładowca polskiego języka migowego. Współpracuje z różnymi instytucjami odnośnie wdrażania rozwiązań mających na
celu poprawę życia osób z wadami słuchu i mowy m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Opera Śląska w Bytomiu. Laureat plebiscytu Osobowość 2017 Roku Gazety Krakowskiej, Wyróżnienie Filantrop Krakowa 2018, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016r.) i Odznaką „Honoris Gratia” (2016r.) przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Dariusz Styrna

Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo związany z administracją publiczną oraz sektorem pozarządowym. Od 1992 do 1997 r. koordynator programów w Międzynarodowym Centrum Rozwoju Demokracji (obecnie Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie). W latach 1996 – 2002 wiceprezes i trener Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej. Od 2003 do 2005 r. Prezes “Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. W administracji publicznej od 1997 r. Początkowo w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, następnie, od 1999 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Obecnie Dyrektor Departamentu Edukacji.

Paulina Szmerek

Jestem kierowniczką  Filii w Słomnikach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, z którym jestem związana od wielu lat. Pozwala mi to dostrzegać zmiany, które zachodzą na rynku pracy oraz problemy z którymi borykają się osoby bezrobotne. Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych córek, z którymi lubię aktywnie spędzać czas, bardzo dużo satysfakcji daje mi również podróżowanie i poznawanie nowych miejsc.

Radosław Świergosz

Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon – lidera projektu “Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”, ekspert w ww. projekcie, certyfikowany trener w oświacie z wieloletnim stażem i tysiącami godzin na sali szkoleniowej, akredytowany trener odporności psychicznej. Orędownik pracy na postawach i procesie, w którym rozwój nie jest efektem incydentalnego olśnienia, ale wynika z treningu opartego o cele i zadania. Jest zwolennikiem uczenia się, w którym błąd jest naturalnym elementem, z którego wyciąga się wnioski do pracy. W działaniach rozwojowych opiera się m.in o OUS (organizacje uczące się), teorię osobowości C. G. Junga oraz neurodydaktykę i nauczanie przyjazne mózgowi.

Justyna Ziarkowska

Od 17 lat pracuje jako nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 8 w Krakowie. Miałam przyjemność być koordynatorem SCWEW na terenie swojego Przedszkola.  Ta współpraca była dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Wiele się nauczyłam i poznałam wspaniałych, pełnych pasji i zaangażowania ludzi.

Katarzyna Kutek-Sładek - Moderator Konferencji

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna doradca zawodowy, certyfikowany Logoterapeuta według szkoły psychoterapeutycznej E.V. Frankla (specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noopsychoterapia), pedagog specjalny, logopeda, zastępca dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery.
Pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kierując się w swojej pracy mottem SOL “sol omnibus lucet” – słońce świeci wszystkim.

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Barbara Kuśnierz
tel.  +48 785 210 089
email: barbara.kusnierz@marr.pl

Skip to content