ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
CELEM PROJEKTU CZAS NA BIZNES II JEST:

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 06.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 18 995 355,16 zł

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  25 320,00 zł
UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie12miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o., Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Punkt Obsługi PPI w Wadowicach
Plac Jana Pawła li nr 8,34-100 Wadowice
tel. 602 376 518, 12 617 99 40
e-mail: rekrutacja.cnb2@marr.pl


UWAGA!
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO dla Grantobiorców 
 • III NABÓR: 7-9 grudnia2020 –  dla osób z IX, X, XI i XII naboru
  – DOKUMENTACJA: pobierz

 • II NABÓR: 18 – 19 listopada 2020 – tylko dla osób z IX naboru
  Wypełnione wnioski należy przesłać na adres cnb2@marr.pl oraz złożyć w biurze projektu w Wadowicach przy Placu Jana Pawła ll nr 8.

 • I NABÓR: 9 – 10 listopada 2020 – tylko dla osób z VIII naboru
  Wypełnione wnioski należy przesłać na adres cnb2@marr.pl oraz złożyć w biurze projektu w Wadowicach przy Placu Jana Pawła ll nr 8.
  – DOKUMENTACJA: pobierz
  – Lista rankingowa: pobierz
Skip to content