ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Spotkanie organizowane przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby w Dobczycach

Wiceprezes dr Stanisław Bisztyga 26 marca 2018 spotkał się z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z powiatu myślenickiego.

Wiceprezes dr Stanisław Bisztyga 26 marca 2018 spotkał się z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z powiatu myślenickiego. Podczas prelekcji przedstawił działania Agencji dedykowane zarówno dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz gmin i omówił następujące obszary bezpośredniego wsparcia Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla tychże podmiotów:

  • finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne),
  • aktywne wsparcie eksportu dzięki organizacji misji gospodarczych, doradztwu
    w dziedzinie analiz rynków zagranicznych i poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • rozwój zasobów ludzkich firmy poprzez szkolenia i doradztwo – możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi Małopolskie Bony Rozwojowe, a także opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskania bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł (projekt Lider CSR zarządzanie wiekiem),
  • poszukiwanie i wdrażanie innowacji – dzięki nowej inicjatywie FabLab, która ma na celu ułatwianie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami mającymi wpływ na edukację społeczeństwa. FabLab to miejsce tworzone w celu pobudzania kreatywności oraz popularyzacji nauk ścisłych, a w szczególności inżynierii i nowoczesnych technologii.

Dr Stanisław Bisztyga zaznaczył, że działania i projekty realizowane w MARR S.A. umożliwiły już osobom niepracującym założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki projektowi Dobry Czas na Biznes w powiecie myślenickim powstało ponad 160 nowych firm.
Po prelekcji – w dyskusji, w której uczestniczyli burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki i wicestarosta myślenicki Tomasz Suś – podkreślano kluczową rolę jeziora dobczyckiego w dalszym rozwoju przedsiębiorczości w powiecie. Podjęto już działania, które mają na celu udostępnienie jeziora dla rekreacji.

W trakcie spotkania wskazywano też na potrzebę stworzenia silnej reprezentacji przedsiębiorców w samorządzie. Obecnie Izby są rozdrobnione i trudno im być właściwym partnerem dla władz samorządowych i centralnych.

29 marca 2018
Wielkość czcionki
Kolory