ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Spotkania informacyjne MARR

Trwają spotkania przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z małopolskimi przedsiębiorcami i samorządowcami.

Trwają spotkania przedstawicieli Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z małopolskimi przedsiębiorcami i samorządowcami. Podczas prelekcji omawiane są zadania MARR, która specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową. Agencja świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. MARR tworzy też sieć transferu pomiędzy nauką i biznesem, promuje nowe technologie oraz zapewnia kapitał dla wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Oferty MARR-u skierowane są do przedsiębiorców, ale też do organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz gmin.


Poszczególne obszary bezpośredniego wsparcia jakie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje zainteresowanym to aktualnie:

  • finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne),
  • rozwój zasobów ludzkich firm,  szkolenia i doradztwo, (możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi „Małopolskie Bony Rozwojowe”),
  • opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskanie bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł z projektu „Lider CSR zarządzanie wiekiem”,

W trakcie spotkań odbywają się dyskusje o sposobach rozwoju firmy i metodach podnoszenia jej konkurencyjności. Po prelekcjach istnieje też możliwość indywidualnych rozmów z doradcami, którzy udzielają wyczerpujących informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego.

Igołomia – Wawrzeńczyce, Jordanów I Krzeszowice

W ostatnich dniach miały miejsce kolejne spotkania informacyjne (w dniu 17 kwietnia w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, 19 kwietnia w Urzędzie Gminy Jordanów i 23 kwietnia w Sali Herbowej UM w Krzeszowicach). Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – Józef Rysak podziękował za pomoc jaką Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego dotychczas kierowała do mieszkańców Gminy i podkreślił znaczenie MARR jako instytucji wspierania biznesu. Zebranie w Jordanowie zostało przygotowane we współpracy z Wójtem Gminy – Stanisławem Pudo, a w Krzeszowicach z Burmistrzem Gminy Wacławem Gregorczykiem.

Podczas prelekcji Wiceprezes Zarządu MARR  dr Stanisław Bisztyga przybliżał działania Agencji jako instytucji wspierającej małe i średnie firmy, a także posiadającej ofertę dla organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i gmin. Wskazywał także na aktywne wsparcie eksportu jakie MARR S.A. oferuje przedsiębiorcom m.in. poprzez misje gospodarcze,  doradztwo,  analizę rynków zagranicznych  i poszukiwanie partnerów handlowych dla małopolskich firm. Zachęcał również zgromadzonych przedsiębiorców i samorządowców do skorzystania z ofert dotyczących finansowania rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne).

Specjaliści MARR omówili także obszary bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców z zakresu strategii zarządzania wiekiem i rozwoju zasobów ludzkich., polecano m.in. udział w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe umożliwiający uzyskanie dofinansowania do szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów itp. Dyskutowano również o możliwościach założenia działalności gospodarczej i wsparciu MARR-u w tym zakresie w ramach projektu Dobry Czas na Biznes-KOM II

Zakopane

We wtorek, 10 kwietnia, w Zakopanem, w Grand Hotel Stamary odbyło się spotkanie dotyczące sposobów rozwoju firmy i metod podnoszenia jej konkurencyjności. Na prelekcję, zorganizowaną z inicjatywy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie oraz Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, przybyli, reprezentujący przeróżne branże, przedsiębiorcy z powiatu tatrzańskiego. Zebranych powitała pani Agata Wójtowicz – Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, która podkreśliła iż, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w realizacji ich zadań.

Prelegenci przedstawili aktualne projekty MARR-u oraz inicjatywę FabLab – miejsca tworzonego w celu pobudzania kreatywności oraz popularyzacji nauk ścisłych, a w szczególności inżynierii i nowoczesnych technologii. Omówili także aktywne wsparcie eksportu poprzez m.in. misje gospodarcze,  doradztwo, analizę rynków zagranicznych  i poszukiwanie partnerów handlowych dla małopolskich przedsiębiorców.

Kalwaria Zebrzydowska

W piątek, 6 kwietnia, w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w  Kalwarii Zebrzydowskiej na spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, przybyli, reprezentujący przeróżne branże, przedsiębiorcy z gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz samorządowcy. Zebranych na spotkaniu powitał burmistrz Gminy dr hab. inż. Augustyn Ormanty, który podkreślił iż, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako agenda Marszałka Województwa Małopolskiego, od samego początku swojego istnienia zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w realizacji ich zadań.

Prelegenci, na czele z Wiceprezesem Zarządu MARR S.A. dr Stanisławem Bisztygą omówili ofertę Agencji.

Burmistrz Augustyn Ormanty poinformował o pracach nad porozumieniem z MARR S.A. w celu zagwarantowania przedsiębiorcom z gminy stałego wsparcia doradczego. Ponadto wskazał na problem promocji miasta rozpoznawalnego głównie jako miejsce kultu religijnego. Obecne działania mają na celu ukazanie Kalwarii Zebrzydowskiej także jako ośrodka rzemiosła stolarskiego i obuwniczego, dlatego w planach jest utworzenie m.in. Muzeum Rzemiosła.

Przedsiębiorcy wskazali potrzebę wsparcia przez MARR S.A. w działaniach związanych z ekologią. Gmina posiada wyznaczony obszar rewitalizacji i działania dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska są oczekiwane zarówno przez przedsiębiorców jak i samorządowców.

Sucha Beskidzka

Przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 5 kwietnia br. uczestniczyli w spotkaniu organizowanym we współpracy z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka. Prelekcja, którą poprowadził Wiceprezes dr Stanisław Bisztyga, odbyła się w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku. Po zapoznaniu się z ofertą MARR dyskutowano o sposobach rozwoju firmy i metodach podnoszenia jej konkurencyjności.

W trakcie panelu Burmistrz Stanisław Lichosyt wspominał o potrzebie sprowadzenia inwestorów na teren gminy. Zwrócił także uwagę na pojawiające się problemy z prywatyzacją.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, samorządowcy oraz członkowie Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”.

24 kwietnia 2018
Wielkość czcionki
Kolory