ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zapraszamy na
konferencję on-line

Wykorzystaj ten czas
Zarabiaj na szkoleniach!

11 lutego 2021 r., godz. 9.30 - 12.45

Cykl spotkań: WAŻNE SPRAWY MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

O konferencji

„Wykorzystaj ten czas i zarabiaj na szkoleniach” to kolejne organizowane przez nas wydarzenie w ramach cyklu „Ważne sprawy małopolskich przedsiębiorców”. Tym razem nasze działania i pomoc  skierowana jest  do firm z całej Polski. Uczestnicząc w konferencji będą Państwo mieli okazje do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu dostępnej w MARR S.A. oferty grantów na dofinansowane usługi szkoleniowe i doradcze. Eksperci z Rad Sektorowych sektorów Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego zaprezentują  rekomendacje dotyczące zakresu szkoleń, które pomogą przedsiębiorcom świadczącym usługi rozwojowe w przygotowaniu celowanej oferty.

Z uwagi na pandemię, ze względu na Państwa bezpieczeństwo, jeszcze tym razem spotykamy się w przestrzeni wirtualnej.

Prezentacje

 • Ogólnopolskie wsparcie dla sektorów w zwalczaniu skutków pandemii
  Katarzyna Maźnica – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  pobierz

 • Zacznij od diagnozy czyli po co przedsiębiorcom Bony Sukcesu
  Iwona Harnik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  pobierz

 • Małopolskie Bony Rozwojowe plus – nowy nabór
  Anna Florczyk-Życzkowska – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  pobierz

 • Dlaczego tak? Jak powstają Rekomendacje Rad Sektorowych metodologia i przesłanki
  Gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. inż. Jan Rajchel – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
  Dariusz Chełstowski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
  pobierz
 • Rekomendacje usług Rady Sektorowej Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
  Wojciech Pogan – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  pobierz

 • Rekomendacje usług Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego
  Agnieszka Kmiecik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  pobierz

 • Nie każda karta jest biorąca – najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu Kart Usług
  Ewelina Polit-Trzcińska, Agata Lewandowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  pobierz

Pytania i odpowiedzi

1. Czy jeśli skorzystałam z pomocy de minimis w 2019, to mogę ponownie o nią wnioskować?

Jest możliwość ponownego skorzystania z pomocy de minimis pod warunkiem nie przekroczenia limitu 200 tys. Euro pomocy de minimis w ciągu 3 lat

2. W jaki sposób można być stroną świadczącą takie usługi doradcze?

Konieczne jest uzyskanie przez wykonawcę usług doradczych wpisu do Bazy Usług Rozwojowych (BUR PARP) uslugirozwojowe.parp.gov.pl

W sprawie dopisania do BUR polecamy także kontakt z WUP w Krakowie – Znak Jakości MSUES 2.0.

3. Czy w BONACH SUKCESU można rozliczać usługi częściowo? Tzn. usługodawca wystawia faktury na trzy usługi i każdą z nich Grantobiorca płaci po kolei - w odstępach miesięcznych na przykład

Niestety nie jest możliwa płatność częściowa lub w ratach/ odstępach. Zgodnie ze wzorem wniosku o grant wpisuje się maksymalny termin realizacji usługi.

4. Z ilu obszarów maksymalnie może skorzystać jedno przedsiębiorstwo W BONACH SUKCESU?

Nie ma ograniczenia co do obszarów, wszystko zależy od przedstawienia problemu, uzasadnienia oraz kosztów. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo w ankiecie diagnostycznej zaznacza konieczność wsparcia we wszystkich 10 obszarach, każde wsparcie w każdym z tych obszarów osobno uzasadnia, otrzyma rekomendacje w Diagnozie, złoży poprawnie wniosek w którym wykaże racjonalność, zasadność oraz realność wsparcia we wskazanych wszystkich obszarach oraz znajdzie wykonawcę usługi doradczej na wsparcie we wszystkich wskazanych obszarach w kwocie 1 grantu (tj. 20 000 PLN) to jest to możliwe. Bardziej racjonalne jest wskazanie kilku priorytetowych obszarów i złożenie dwóch wniosków na dwa granty (2 x max 20 000 PLN). Np. wybranie z 10 obszarów 4 najważniejszych i złożenie 2 wniosków każdy obejmujący wsparciem po 2 obszary)

5. Jak interpretować "ostatnie 3 lata" pomocy publicznej? 36 miesięcy czy od 1.01.2018?

Okres liczy się od daty składania dokumentów tj. wypełniania dokumentu o pomocy de minimis. Czyli np. ostatnie lata i bieżący rok tj. od 1.01.2019 r. do dzisiaj, jeżeli dzisiaj wypełniane/ składane są dokumenty. Polecamy do weryfikacji pomocy de minimis System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej -> Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta – Kryteria https://sudop.uokik.gov.pl

6. Jak długo trwa proces weryfikacji wniosku i przyznania dofinansowania w przypadku projektu BONY SUKCESU?

Zgodnie z Regulaminem weryfikacja wniosku trwa 14 dni od daty złożenia/zarejestrowania wniosku. Z uwagi na możliwość składania uzupełnień i korekt do wniosków okres ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od MARR S.A.

7. Z ilu firm z BUR można skorzystać, aby rozliczenie zostało uznane? (z ilu usług z BUR) w projekcie BONACH SUKCESU?

W Bonach Sukcesu wnioskodawca we wniosku wskazuje wykonawcę, jeżeli składa wnioski np. na 2 usługi, może w każdym wskazać innych wykonawców z BUR, jeżeli składa wniosek na doradztwo i certyfikację to także we wniosku wskazuje dwóch wykonawców. Ważne aby wszystkie inne opisy były spójne i uzasadniały takie wybory. Są odpowiednie pola opisu, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzorem wniosku o grant oraz instrukcja wypełniania wniosku.

8. Czy firma może tylko raz skorzystać z dofinansowania (firma wykorzystała max. liczbę bonów) w projekcie MAŁOPOSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS?

Tak, firma wyłącznie raz może skorzystać z maksymalnego limitu bonów w ramach projektu  Małopolskie BONY ROZWOJOWE PLUS.

9. Czy jeżeli przedsiębiorca nie wykorzystał bonów i je zwrócił, to może ponownie o nie wystąpić projekcie MAŁOPOSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS?

Tak, może.

10. Czy przedsiębiorcy z subregionu Małopolska Zachodnia mogą skorzystać z bonów na szkolenia w jakimś innym projekcie?

Analogiczny projekt w subregionie Małopolska Zachodnia prowadzony jest przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU/ SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU pod nazwą „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu małopolski zachodniej”

11. Obydwa te programy (mBon i B sukcesu) finansują usługi doradcze. Ale jeśli dobrze rozumiem, to w przypadku usług doradczych mBonem poprawiamy ludzi, a bonem sukcesu poprawiamy firmy?

Można tak skrótowo to określić. Oba projekty maja na celu podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa w mBonach odbywa się to poprzez podnoszenie kwalifikacji ludzi/ pracowników natomiast w Bonach Sukcesu poprzez specjalistyczne doradztwo, korzyści odnosi całość przedsiębiorstwa nie poszczególnie pracownicy.

12. Czy MARR dysponuje platformami do prowadzenia szkoleń, na których można zapisywać/ nagrywać szkolenia?

Nie, MARR S.A. nie dysponuje platformami do prowadzenia szkoleń na których można zapisywać/ nagrywać szkolenia z wyłączeniem tych, które MARR posiada na użytek własny, wewnętrzny.

Program

9.30 – 9.40

Otwarcie konferencji
Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Moduł I: Covidowe i nie tylko dostępne źródła finansowania rozwoju kadr

9.40 – 10.10

Ogólnopolskie wsparcie dla sektorów w zwalczaniu skutków pandemii
Katarzyna Maźnica – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.10 – 10.30

Zacznij od diagnozy czyli po co przedsiębiorcom Bony Sukcesu
Iwona Harnik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.30 – 10.50

Małopolskie Bony Rozwojowe plus – nowy nabór
Anna Florczyk-Życzkowska – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.50 – 11.00

Przerwa

Moduł II: Usługi rozwojowe szyte na miarę

11.00 – 11.40

Dlaczego tak? Jak powstają Rekomendacje Rad Sektorowych metodologia i przesłanki
Gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. inż. Jan Rajchel – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Dariusz Chełstowski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

11.40 – 12.00

Rekomendacje usług Rady Sektorowej Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Wojciech Pogan – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

12.00 – 12.20

Rekomendacje usług Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego
Agnieszka Kmiecik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

12.20 – 12.40

Nie każda karta jest biorąca – najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu Kart Usług
Ewelina Polit-TrzcińskaAgata Lewandowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12.40 – 13.00

Pytania i odpowiedzi

13.00 – 13.05

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Partnerzy

Strefa B2B 

Konferencje „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców” to przestrzeń spotkań małopolskich przedsiębiorców, menadżerów, firm szkoleniowo-doradczych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w regionie. Doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.


Najważniejsze korzyści dla naszych Partnerów:

 • możliwość prezentacji własnych produktów i rozwiązań,
 • dotarcie do wyselekcjonowanej grupy potencjalnych klientów,
 • wielokanałowa komunikacja z klientami firmy,
 • prezentacja firmy jako usługodawcy oferenta usług w Bazie Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane prezentacją oferty podczas konferencji, a także do organizacji spotkań biznesowych w strefie B2B.

 • Rada Sektorowa Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo,
 • Rada Sektorowa Sektora Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego.

Patronat

Partnerzy

Kontakt

Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Mariusz Błaszkowicz
tel.: +48 785 059 105
e-mail: konferencja@marr.pl

Wojciech Pogan
tel.: +48 785 059 080
e-mail: konferencja@marr.pl

Skip to content