ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Wsparcie szkoleniowe i doradcze na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID 19 Sektor Przemysłu Lotniczo - Kosmicznego

  Oferujemy 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa w zakresie

  Pracy zdalnej – korzyści i zagrożenia
  Optymalizacji zasobów
  Zarządzania
  bezpieczeństwem
  Planowania działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
  Zarządzania informacją
  Uzyskania uprawnień do wykonywania lotów
  Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
  Ochrony informacji biznesowej
  Uzyskania uprawnień pilota

  Tematyka

  Tematyka szkoleń i doradztwa  dla przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego zostały wskazane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w ramach Nadzwyczajnej Rekomendacji dla sektora Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego. Pełna lista szkoleń z tematyką , liczba godzin i kwotą dofinansowania poniżej.

  Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 000 000 zł.
  Rekrutacja trwa do 16 lipca 2021 r. lub do wyczerpania środków.
  Środki można wydatkować do 31 sierpnia 2021 r.

  Zapraszamy

  PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH i DUŻYCH  FIRM Z CAŁEJ POLSKI DZIAŁAJĄCYCH w obszarach:

  Produkcja komputerów
  i urządzeń peryferyjnych

  Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego

  Produkcja zegarków
  i zegarów

  Transport
  kosmiczny

  Transport lotniczy
  pasażerski

  Transport lotniczy
  towarów

  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

  Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

  Kwoty wsparcia w zależności od wielkości firmy:

  Od 6 400 zł do 192 000 zł

  Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

  1. REKRUTACJA

  WYPEŁNIASZ

  formularz na stronie PARP

  UZUPEŁNIASZ

  dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu

  PODPISUJESZ

  umowę z Operatorem (MARR SA)

  2. REALIZACJA

  PRZESYŁASZ

  formularze zgłoszeniowe pracowników

  ZGŁASZASZ

  w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami

  ZAPISUJESZ SIĘ

  na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu

  WYPEŁNIASZ

  ankiety w BUR

  3. ROZLICZENIE

  PŁACISZ

  za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej

  SKŁADASZ

  dokumenty rozliczeniowe w Systemie

  OTRZYMUJESZ

  refundację poniesionych kosztów*

  *Uwaga:  Istnieje opcja wnioskowania o zaliczkę  w wysokości 50% na poczet opłacenia usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę w wysokości maksymalnie 50% wartości netto tej usługi, na podstawie faktury otrzymanej po zakończeniu usług

  Kontakt do Operatora:

  Wojciech Pogan, tel. 785 059 080
  Katarzyna Maźnica, tel. 785 118 868

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Skip to content