ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Przeprowadzanie konkurencyjnych procedur zlecania usług, zamawiania dostaw oraz prowadzenia robót budowlanych.

Oferujemy kompleksową obsługę zamawiającego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzania postępowania w imieniu i na rzecz zamawiającego. Dodatkowo służymy wsparciem na każdym etapie prowadzonego postępowania przetargowego.

Opracowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych.

Po uzyskaniu zapotrzebowania od podmiotu zainteresowanego, przyjmujemy indywidualne (również jednorazowe) zlecenia w postaci opracowania dokumentacji przetargowych lub ich części. Możliwa jest także sama konsultacja poszczególnych zapisów dokumentacji, które u klienta budzą wątpliwości.

„Zamówieniowy Helpdesk PZP”

Prowadzimy doraźne konsultacje i porady dla osób zajmujących się zlecaniem zamówień (usług, dostaw, robót budowlanych) z poszanowaniem zasady konkurencyjności sensu largo, a więc z zachowaniem przepisów ustawy PZP, z zachowaniem wiążących dany podmiot regulaminów lub wytycznych UE.

Konsultacje – w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego

Przyjmujemy  zlecenia bieżącej asysty do prowadzonego przez inny podmiot postępowania. Zakres asysty  każdorazowo określać będzie  umowa między stronami.

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych

Proponujemy również cykl szkoleń (8 odcinków) z zakresu Nowego Prawa Zamówień Publicznych zakończonych testem. Po zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabyte umiejętności. Zaletą naszych szkoleń jest elastyczność. Sam możesz wybrać czas, w którym chcesz się szkolić, dostęp do platformy, na której umieszczone są szkolenia jest nieograniczony porą dnia.

Dodatkowo uczestnik szkolenia ma darmowe 2h wideo konsultacji z naszymi ekspertami oraz dostęp do systemu “Helpdesk PZP” za pośrednictwem którego można zadawać pytania naszym ekspertom z zakresu NPZP.

Koszt pakietu szkoleniowego: 1000 zł brutto.

Sprawdź naszą ofertę

PAKIET DLA
WYKONAWCÓW

PAKIET WSPÓLNY DLA
ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Skip to content