ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Konsultowanie lub kompletne opracowywanie ofert wykonawców

Opracowywanie kompletu, części lub poszczególnych dokumentów związanych ze startem w przetargu – w zależności od potrzeb klienta. Możliwe jest również bieżące konsultowanie przygotowywanej przez klienta oferty do konkretnego postępowania.

Asysta i pomoc wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przetargowym.

Prawidłowe przygotowanie dokumentów wymaganych w trakcie postępowania, odpowiadanie na wezwania zamawiających, analiza ofert konkurencyjnych, wspieranie w walce z konkurencją.

Konsultacja możliwości ubiegania się o pozyskanie danego zamówienia.

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej dla wykonawcy formy prawnej wystąpienia w przetargu.

Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania przez zamawiającego.

Analiza i  monitoring konkretnego postępowania przetargowego z punktu widzenia ochrony interesów klienta, którego oferta została złożona do przedmiotowego przetargu. Przygotowanie informacji dla klienta co do prawidłowości prowadzenia postępowania przetargowego oraz analiza przysługujących mu środków ochrony prawnej.

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych

Proponujemy również cykl szkoleń (8 odcinków) z zakresu Nowego Prawa Zamówień Publicznych zakończonych testem. Po zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabyte umiejętności. Zaletą naszych szkoleń jest elastyczność. Sam możesz wybrać czas, w którym chcesz się szkolić, dostęp do platformy, na której umieszczone są szkolenia jest nieograniczony porą dnia.

Dodatkowo uczestnik szkolenia ma darmowe 2h wideo konsultacji z naszymi ekspertami oraz dostęp do systemu “Helpdesk PZP” za pośrednictwem którego można zadawać pytania naszym ekspertom z zakresu NPZP.

Koszt pakietu szkoleniowego: 1000 zł brutto.

Sprawdź nasza ofertę

PAKIET DLA
ZAMAWIAJĄCYCH

PAKIET WSPÓLNY DLA
ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

Skip to content