ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
am3 logo

Zapraszamy na webinaria:

Dotacje na szkolenia i doradztwo
dla firm z sektora:

 • Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo - 3 listopada 2020 r.

 • Przemysł Lotniczo-Kosmiczny - 5 listopada 2020 r.

Webinarium

Zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwa dla pracowników w Twojej firmie! Nabór tylko 30.11.2020 r.!
Oferta dostępna dla przedsiębiorców z całej Polski w ramach Projektu Akademia Menadżera Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19.
Podczas webinarium przedstawiciele MARR w przystępny sposób opowiedzą o zasadach skorzystania ze wsparcia w ramach projektu. Webinarium pozwala zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez ekspertów, daje możliwość zadawania pytań w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Firmy z sektora
Telekomunikacja
i Cyberbezpieczeństwo

3 listopada 2020 r., godz. 11.00-13.45

Do udziału w webinarium zapraszamy:

 • przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo: telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, satelitarna, których siedziba znajduje się na terenie Polski,
 • przedstawicieli firm doradczo – szkoleniowych.

Firmy z sektora
Przemysł
Lotniczo-Kosmiczny

5 listopada 2020 r., godz. 11.00-13.45

Do udziału w webinarium zapraszamy:

 • przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:
  – Produkcja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego, pomiarowo – nawigacyjnego, optycznego i fotograficznego,
  – Transport lotniczy i kosmiczny,
  – Produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn (również duże przedsiębiorstwa),
  których siedziba znajduje się na terenie Polski,
 • przedstawicieli firm doradczo – szkoleniowych.

Program

CZĘŚĆ I – dla przedsiębiorców chcących skorzystać ze szkoleń i doradztwa oraz firm szkoleniowo-doradczych (usługodawców)

11.00  – 12.15

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach projektu

 • Zakres merytoryczny szkoleń i doradztwa
 • Jak skorzystać ze wsparcia w projekcie?
 • Obsługa systemu wspierającego proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia

12.15 – 12.30

Sesja pytań i odpowiedzi

12.30 – 12.45

Przerwa

CZĘŚĆ II – dla firm szkoleniowo-doradczych (usługodawców)

12.45 – 13.30

Jak dobrze skonstruować usługę spełniającą wymogi Rad Sektorowych?

13.30 – 13.45

Sesja pytań i odpowiedzi

Zarejestruj się

Webinarium: „Dotacje na szkolenia i doradztwo dla firm z sektora:
Przemysł Lotniczo-Kosmiczny”, 5 listopada 2020 r.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.


  Rejestracja w wydarzeniu jest jednoznaczna z wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe (imię, nazwisko, adresu e-mail) przetwarzane są przez MARR SA jedynie w celu organizacji i prawidłowego przebiegu wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od MARR SA, w tym w szczególności w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A. Informacje szczegółowe ZGODA MARKETINGOWA – pobierz


  Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.), Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych pobierz

  Skip to content