ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Prelegenci

Sebastian Anioł

Dyrektor działu innowacji logistycznych

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w logistyce i zarządzaniu. Od 13 lat związany z InPost, gdzie odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze logistyki a także jej transformacji w kierunku zero emisyjności.

Piotr Apollo

Menedżer, audytor i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MBA) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami w obszarze strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, finansów, handlu oraz logistyki. Odpowiedzialny za koordynację dużych projektów marketingowych oraz biznesowych. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aktywny uczestnik konferencji oraz spotkań przedstawicieli branży energetycznej. Bacznie obserwuje nowe trendy – najlepsze stara się realizować w pracy zawodowej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań rynku elektroenergetycznego. Udanie wdrożył jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych instalacji kogeneracyjnych produkujących energię z metanu pochodzącego z działalności górniczej. Obecnie nadzoruje program badawczy dotyczący zastosowania wodoru w procesie magazynowania energii.

Od 2016 roku związany z grupą TAURON Polska Energia. Obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu TAURON Nowe Technologie.

Prywatnie wielbiciel szachów z sukcesami na koncie w tej dyscyplinie – m.in. Mistrz Polski Przedsiębiorców w Szachach 2019.

Aleksandra Berg-Koza

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Politolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych w PARP, ekspert rynku usług rozwojowych. Od ponad dwudziestu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i edukacji, partnerami społecznymi i administracją rządową i samorządową. Zrealizowała szereg inicjatyw badawczych w obszarze usług rozwojowych. Od 7 lat zarządza projektem Bazy Usług Rozwojowych – największej w Polsce bazy oferującej usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP. Energię życiową czerpie z podróży i ze sportu. Jest dyplomowanym trenerem fitness. Ulubione zajęcia to TRX. Do tej pory udało jej się postawić stopy na 6 kontynentach.

Michalina Choda - Niespodziewany

Dziennikarka. Coach kryzysowa, Współtwórczyni marki Business Intelligence

Absolwentka Berkley Business College w Oviedo. Studiowała zarządzanie, marketing oraz logistykę zarówno w kraju (Uniwersytet Jagielloński) jak i za granicą (Universidad de Oviedo). Certyfikowana Coachka i Mentorka Kryzysowa, terapeutka pracy z ciałem oraz facylitatorka EmotionAid® pracująca z klientem indywidualnym oraz z grupami. Pomysłodawczyni i założycielka Centrum Kobiecej Żywotności Dwa Bieguny w Krakowie. Współzałożycielka Przestrzeni Naturalnej Bliskości Zagrody19. W ciągłej drodze do samorozwoju i zgłębiania swoich pasji. Aktualnie słuchaczka Instytutu Terapii Psychosomatycznej na kierunku Somatic Experiencing®. Prężnie wspierająca lokalne działania innych kobiet, a od 2020 roku Kobieta Krakowa.

Marcin Chudzik

Kierownik referatu ekodoradców dla biznesu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Reprezentuje zespół, który w swoich działaniach koncentruje się na  obszarach związanych z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Stanowi część struktury projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego w zakresie przedsiębiorczości.

Posiada 10 letnie doświadczenie w obszarze funduszy europejskich przeznaczonych dla przedsiębiorców na realizację prac badawczo-rozwojowych, podniesienie poziomu efektywności energetycznej, czy też odnawialne źródła energii. Przewodniczący i członek Komisji Oceny Projektów w konkursach organizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Renata Deptała

Renata Deptała

Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego/Region Małopolski

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowo – ubezpieczeniowym na Uniwersytecie Warszawskim, Akademię Lidera (ICAN Institute) oraz studia podyplomowe MBA na poziomie Executive. Uczestniczyła w licznych szkoleniach kompetencyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowej, bankowości inwestycyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji handlowych i budowania relacji rynkowych. Posiada 26 letni staż pracy w sektorze finansowym, od ponad 11 lat zarządza wielofunkcyjnymi zespołami, odpowiadając m.in. za utrzymywanie długofalowych relacji z uczestnikami rynku, wspieranie rozwoju firm i partnerów współpracujących, realizację planów i współorganizację działań sprzedażowych w regionie operacyjnym, wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych, zapewnienie efektywnego procesu podejmowania decyzji kredytowych oraz jakości portfela usług poprzez terminowość realizacji oraz merytoryczne doradztwo. W 2023 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Zrównoważone finanse i ESG” organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związana od 2018 roku.

Anna Drwięga

Współtwórczyni oraz dyrektor operacyjny Hydropolis sp. z o.o. zajmującego się projektowaniem oraz realizacją upraw wertykalnych wraz z systemami kontrolowanej atmosfery. Z wykształcenia inżynier Hydrotechniki i Geoinżynierii Politechniki Krakowskiej, magister Zarządzania i Inżynierii Produkcji Akademii Górniczo Hutniczej. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów, negocjacjach oraz marketingu. Umiejętność optymalizacji procesów oraz wrażliwość ekologiczna pozwala jej na ciągłe doskonalenie siebie, ale również produktów oferowanych przez Hydropolis. Ceni rzetelność oraz pracowitość. Innowacje i nowe technologie to jej “konik”. Do jej zainteresowań należy jazda na nartach oraz żeglarstwo.

Małgorzata Fedorczak-Cisak

Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Doktor nauk technicznych w obszarze budownictwa. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze „Architektura i budownictwo zrównoważone” oraz wiele szkoleń z zakresu efektywności energetycznej. Ekspert działający w obszarze budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego rozwoju, jest członkiem wielu organizacji takich jak: Polski Komitet Normalizacyjny, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, grupa działająca przy ministerstwie opracowująca Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, Grupa Sterująca SPIN Model Transferu Innowacji w Małopolski, komitety naukowe konferencji naukowych z obszaru budownictwa energooszczędnego. Członek działający przy opracowaniu i ocenie projektów z zakresu efektywności energetycznej. W obszarze naukowym promotor wielu prac inżynierskich i magisterskich oraz autor wielu publikacji z zakresu efektywności energetycznej.

Aneta Foryś

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich UMWM

Specjalista w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na co dzień informuje, doradza i szkoli na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich z programu regionalnego i programów krajowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z projektami badawczo-rozwojowo-wdrożeniowymi dla przedsiębiorców.

Dr Magdalena Głogowska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny, a także ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie Środowiskiem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska. Jest członkinią komitetów programowych dla Programu Horyzont Europa (Klaster 5, Klaster 6) – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy. Magdalena Głogowska brała udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna. Mentorka biznesu, Twórczyni marki Business Intelligence

Redaktor naczelna Business Intelligence, najszybciej rozwijającego się portalu biznesowego. Ambitna i niezależna dziennikarka ekonomiczna, zapraszana w roli prelegentki, moderatora paneli dyskusyjnych i konferansjera na najbardziej prestiżowe wydarzenia ekonomiczne i dziennikarskie w Polsce, takie jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Gala rozdania nagród dziennikarskich Local e-Journalism Awards czy Festiwal Rok Kobiet. Cyferki i wystąpienia publiczne ma we krwi. Założycielka i pomysłodawczyni Akademii Kobiecej Przedsiębiorczości oraz portalu Business Intelligence i Akademii Nowoczesnego Biznesu. Wykładowca uniwersytecki. Pasjonatka nauczania i przekazywania wiedzy.

Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej kierunku mechanika i budowa maszyn. Doktorat z kriogeniki realizowała we współpracy z CERN w Genewie. Obecnie Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU, jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za współpracę z biznesem, w tym transfer wiedzy i technologii, sprzedaż komercyjnych usług badawczych i ochronę prawną wyników działalności naukowej oraz funkcjonowanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni, w tym zakresie, zaangażowaną w różne uczelniane projekty i inicjatywy dotyczące transferu technologii i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczy. Współzałożycielka ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającego obecnie ponad 80 jednostek naukowych, w którym pełni obecnie rolę członka rady koordynacyjnej. Laureatka ministerialnego programu Brokerzy Innowacji. Od 2009 r. członkini ASTP – europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii.  Ekspertka i trenerka udzielająca doradztwa i prowadząca szkolenia związane z transferem technologii i przedsiębiorczością akademicką, w szczególności zarzadzania IP w projektach badawczych, w tym w zakresie dotyczącym współdzielenia własności intelektualnej powstającej w projektach konsorcjalnym i przedsięwzięciach realizowanych przez uczelnie we współpracy z firmami.

dr Kazimierz Koprowski

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 2018 roku.

Doświadczony samorządowiec i społecznik. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, studia doktoranckie odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył liczne studia z zakresu zarządzania, w tym MBA. Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2017-2018. W latach 1995-2003 Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Tarnowa. Twórca Tarnowskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 1994-1998, 2006-2007, 2010-2014. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w latach 1994-1998, 2013-2014. W okresie 2014-2017 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa w latach 2007-2010.

Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu. Wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

W latach 2005-2007 Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Tarnowie powołany przez Biskupa Ordynariusza Tarnowskiego.

Członek, założyciel Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Inicjator i założyciel Tarnowskiego Stowarzyszenia Jana Pawła II. Honorowy Prezes Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Wieloletni przewodniczący Rady Parafialnej przy Parafii pw. Bł. Karoliny w Tarnowie. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Tomasz Król

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Tomasz Król jest absolwentem Wydziału Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw w instytucjach finansowych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego. Z sukcesami zarządza zespołami sprzedaży. Obecnie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialny na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Katowicach.

Tomasz Makowski

Menedżer Zespołu Obsługi FTiR, Departament Funduszy Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego 

Absolwent Akademii Finansów w Warszawie, Wydziału Finanse i Rachunkowość o specjalności bankowość oraz studiów podyplomowych w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW. W Banku Gospodarstwa Krajowego kieruje pracami zespołu obsługującego Program TERMO.

Mariusz Makuch

Mariusz Makuch – urodził się 24 stycznia 1961 roku w Prudniku w woj. opolskim. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Gnieźnie (woj. poznańskie), gdzie przeprowadził się w roku 1972 wraz z rodzicami – Stanisławem i Agnieszką oraz rodzeństwem – bratem Witoldem i siostrą Anną.
Z Gniezna przeprowadził się do Krakowa, gdzie w roku 1986 ukończył wyższe studia magisterskie w Instytucie Geografii na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.
W czasie studiów – w roku 1981 – wstąpił w związek małżeński z Alicją Makuch (z domu Kurzak). Po studiach wraz z żoną i dwójką dzieci (Ewa, Monika) zamieszkał na stałe w Podolszu w gminie Zator.
Od września 1986 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Zatorze jako nauczyciel geografii, a później – po ukończeniu studiów podyplomowych – w bielskiej filii Politechniki Łódzkiej – jako nauczyciel informatyki. W czasie pracy w tej placówce przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Był też kierownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego tworzonego w budynku szkoły sezonowo na okres wakacji. W tym okresie był również redaktorem gazety lokalnej „Życie Zatora”. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Od 1999 do 2008 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pełniąc w latach 2000 -2006 funkcję Zastępcy Burmistrza. Był współautorem projektu „Dolina Karpia”, który przyczynił się znacząco do rozwoju gminy Zator i całego regionu oraz inicjatorem współpracy gminy Zator z gminami Berekfurdo na Węgrzech oraz Bojnice na Słowacji. Od roku 2006 do 2010 był radnym Powiatu Oświęcimskiego.
W roku 2008 rozpoczął pracę na stanowisku kierowniczym w bielskiej firmie handlowej ES tools, a od 2013 w firmie PHU A/B/C, gdzie jako kierownik sprzedaży na Polskę pracował do 31 lipca 2015 roku. Od 1 sierpnia 2015 został powołany ponownie na stanowisko Zastępcy Burmistrza Zatora. Od 11 grudnia 2015 roku został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Burmistrza Zatora do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.
W roku 1989 reaktywował Ludowy Zespół Sportowy w Podolszu i był prezesem tego klubu w pierwszych latach jego istnienia. Pracując w szkole prowadził prężnie działające koło turystyczne i był członkiem Zarządu PTTK w Oświęcimiu. Jest członkiem Ludowego Klubu Sportowego w Podolszu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolszu oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej (działając m.in. w Radzie Społecznej Odnowy i Renowacji Zatorskich Zabytków). Jest osobą aktywną i zaangażowaną w działania na rzecz lokalnej społeczności.
Hobby: fotografia, sport, turystyka, gra w scrabble.

Jan Mazur

PROJEKT99 Sp. z o.o.

Przedsiębiorca i menadżer, od ćwierć wieku angażujący się w projekty technologiczne; inicjator i współautor nagradzanych technologiczno-organizacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów dystrybucji.
Pomysłodawca i beneficjent projektu Platformy Startowe POPW – wspólnik Spółki PROJEKT99 Sp. z o.o.

Justyna Mazurkiewicz

Kierownik Zespołu Klimatu, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego

Justyna Mazurkiewicz, dr inż. Nauk o Ziemi, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2017 roku związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Kierownik Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska. Od 2021 Kierownik Projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Od początku kariery zawodowej związana z tematem ochrony środowiska. W Urzędzie Marszałkowskim realizuje projekty związane z polityką klimatyczną, transformacją energetyczną oraz adaptacją do zmiany klimatu.

Anna Mlost

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ekonomistka, specjalistka z zakresu zarządzania. Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Administracji w Hoff.
Od ponad 20 – tu lat związana z samorządem regionalnym specjalizująca się w polityce rozwoju województwa i wykorzystywaniu środków UE. Szczególną uwagę poświęca mechanizmom współpracy międzyinstytucjonalnej, gospodarce o obiegu zamkniętym, funduszowi sprawiedliwej transformacji i procesom rewitalizacji. Od lat promująca rozwiązania w zakresie współpracy małopolskiej nauki i biznesu nadzorując realizację partnerskiego projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.
Współautorka Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Maria Nalewajko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Od 2019 r. związana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie kieruje pracami Punktu Informacyjnego, wspierając wnioskodawców w całym procesie aplikacyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu aplikowania o środki finansowe. Od 2010 do 2019 r. pracowała jako specjalista w Instytucie Energetyki Odnawialnej, tworząc raporty rynkowe i wnioskując o dofinansowanie. Magister inżynier ochrony środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Absolwentka kursów na Uniwersytecie Stanforda.

Paweł Nowak

Ekspert z w obszarze realizacji projektów, planowania strategicznego, projektowania procesów transformacji i cyfryzacji w obszarze przemysłu przyszłości. Od 2019 r. Członek Zarządu, a obecnie Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w której kieruje rozwojem kluczowych programów i narzędzi skierowanych przede wszystkim do MŚP, min. Szkołą Lidera – kompleksowym programem szkoleniowym dla kadry menadżerskiej. Przedsiębiorca i trener z dwunastoletnim stażem. Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu projektowania procesów rozwojowych, modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania na projekty B+R dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie maż, tata, grzybiarz i rekonstruktor historyczny.

Anna Prończuk-Omiotek

Anna PRO, Co-Founder Salesyy

Znana w internecie jako AnnaPRO, ponieważ uczy jak robić PROfesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Konsultant marketingu i sprzedaży online, mówca, certyfikowany trener szkoleń online. Na co dzień pomaga firmom B2B i B2C podnosić efektywność ich działań online i tworzyć powtarzalne procesy dotarcia do klientów.

Występuje jako ekspert na konferencjach w Polsce i za granicą. Jest autorką pięciu kursów online, w tym 8-tygodniowego kompleksowego programu “Webinar Master”, opartego o autorską metodę WebinarPRO™. Jest również wykładowcą akademickim i prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.

Michał Rokosz

Dyrektor operacyjny Thessli Green Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Studiował również Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrektor operacyjny i współzałożyciel firmy Thessli Green Sp. z o.o.. Odpowiada za wdrażanie produktów oraz przebieg, optymalizację i rozwój procesów produkcyjnych.

Thessla Green powstała w Krakowie w 2013 roku jako 6-osobowy start-up. Od tego czasu firma opracowuje i seryjnie wytwarza produkty, które zmieniły standardy systemów rekuperacji, wprowadzając pierwszy rekuperator w technologii XPE, pierwszy rekuperator w 100% pozbawiony mostków cieplnych i dostosowany do pracy w temperaturze otoczenia -15°C, pierwszy centralny oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, pierwszy system ciągłej kontroli rzeczywistego zabrudzenia filtrów (AFC), pionierski system preizolowanych kanałów wentylacyjnych EPS/EPP, pierwszy niezawodny system dokładnej kontroli przepływu powietrza w rekuperatorach (CF). Dziś produkty Thessla Green dostarczają świeże powietrze do ponad 30 000 domów jednorodzinnych.

Dr Rafał Solecki

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – od początku powstania tej instytucji Województwa Małopolskiego (ponad 15 lat).

Doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent trzech studiów podyplomowych – z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego. Od 26 lat związany nieustannie z administracją publiczną. W latach 1999-2007 pracował w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a w latach 1997-1999 w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
Członek wielu gremiów, w tym m.in.: Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Małopolskiej Rady Innowacji, Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu oraz Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Prelegent licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU-Trainer). Autor licznych publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE.

Adam Spyra

Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista z zakresu historii polskiego przemysłu i życia społecznego. Autor kilkunastu publikacji oraz licznych projektów promujących dzieje polskiej przedsiębiorczości w XIX i XX w. Związany z administracją publiczną od 1994 r., pracował w służbach zatrudnienia, administracji rządowej i samorządowej. Odpowiedzialny za problematykę rynku pracy, zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2017 r. nadzoruje pracę służb imigracyjnych Wojewody Małopolskiego. Uczestniczył w implementacji funduszy przedakcesyjnych, a od 2011 r. wraz z zespołem realizuje projekty współfinansowane ze środków UE wspierające obywateli państw trzecich. Obecnie współuczestniczy we wdrażaniu projektu Wojewody Małopolskiego Małopolska otwarta. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w partnerstwie z Województwem Małopolskim.

Szymon Strzelichowski

Prezes Zarządu MARR S.A.

Ukończył studia z zakresu Nauk o polityce i komunikacji społecznej oraz Zarządzania kadrami. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration. Przez sześć lat doskonalił kompetencje menadżerskie najpierw jako Dyrektor Wydziału w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie jako Dyrektor Generalny Urzędu. Do jego głównych zadań należało zarządzanie funkcjonowaniem, warunkami działania, organizacją pracy podległej jednostki, a także tworzeniem i realizowaniem polityki personalnej.
Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, zarządzania, finansów, komunikacji, wystąpień publicznych oraz etyki. Na Akademii Sztuki Wojennej zrealizował Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Patrycja Zeszutek

Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, studia podyplomowe z Integracji Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie oraz Zarządzanie projektami współfinasowanymi z funduszy europejskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego. W administracji publicznej pracuje od 2001 roku.  Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Od 2005 roku zawodowo związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności  i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest współtwórcą i koordynatorem instrumentów: STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, Innovation Coach  oraz kompleksowej usługi informacyjnej w zakresie oferty Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Innopoint.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Skip to content