ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MŚP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tego sektora.

PARP jest także administratorem Bazy Usług Rozwojowych. BUR to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze, także z dofinansowaniem europejskim. Dzięki niej możesz podnieść kompetencje i kwalifikacje, zmienić pracę.  Baza Usług Rozwojowych jest największą w kraju platformą szkoleniową, dzięki której z oferty szkoleń i doradztwa skorzystało już ponad 650 tys. osób.

Miesięcznie nawet 16 tys. osób decyduje się na szkolenia, warsztaty, kursy zawodowe, doradztwo , studia podyplomowe, mentoring dofinansowane ze środków europejskich w BUR. Baza Usług Rozwojowych to także najlepsze miejsce dla firm szkoleniowo-doradczych, które mogą tu zaprezentować swoją ofertę szerokiej grupie odbiorców i zdobyć nowych klientów.Więcej informacji o Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wsparcia, dofinansowania i współpracy z PARP zapraszamy na stronę internetową  www.parp.gov.pl.


BUR w roli głównej - artykuł przeczytaj

Różne są sposoby przyswajania wiedzy: jednym lepiej jest poznawać nowe informacje poprzez czytanie tekstu, inni lepiej zapamiętują to co usłyszą lub zobaczą. Właśnie dlatego tym razem gorąco zachęcamy do wysłuchania podkastu “Baza Usług Rozwojowych, czyli jak w prosty sposób podnieść swoje kwalifikacje”, który został przygotowany w ramach cyklu „Porozmawiajmy o funduszach. 5 dróg do rozwoju Twojego biznesu”. W tym odcinku eksperci PARP przekazują najistotniejsze informacje na temat sposobu działania i walorów Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych to narzędzie przygotowane w taki sposób, by zarówno uczestnicy rynku usług rozwojowych, jak i osoby szukające dla siebie szkoleń i kursów mogli się w niej łatwo odnaleźć.  – I to nam się udaje – każdego miesiąca w bazie publikowanych jest średnio 10 tys. nowych usług rozwojowych. Co miesiąc swoje konta zakłada średnio 7,5 tysięcy nowych użytkowników. Każdego dnia zainteresowani ofertą BUR mogą wybierać spośród ponad 16 tys. usług rozwojowych pogrupowanych w 12 kategorii tematycznych – podkreśla Aleksandra Berg-Koza, zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych w PARP.

Jeśli te liczby, te wyniki kogokolwiek onieśmielają – podkast jest po to, by nabrali śmiałości. Podczas rozmowy można dowiedzie się jakie szkolenia można wybrać w Bazie Usług Rozwojowych,  jakie są najpopularniejsze.  Ujawniamy, co zyskują pracownicy, przedsiębiorstwa MŚP i osoby prywatne dzięki Bazie. Wyjaśniamy też, co trzeba zrobić, by wziąć udział w kursie lub szkoleniu z oferty BUR oraz zachęcamy do oferowania swoich usług na największej w kraju platformie szkoleniowej, dzięki której możemy zyskać nowych odbiorców.

Warto pamiętać, że z Bazy korzystać mogą wszystkie firmy rynku usług rozwojowych. Mogą bezpłatnie prezentować swoje usługi i je oferować – czy to z dofinansowaniem europejskim, czy też bez niego. Baza Usług Rozwojowych ma ambicje być platformą szkoleniową pierwszego wyboru dla wszystkich działających w Polsce przedsiębiorstw oraz dla osób prywatnych.

O głównej bohaterce podkastu, czyli o Bazie Usług Rozwojowych rozmawiają Aleksandra Berg-Koza zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych i Paweł Startek kierownik sekcji centrum wiedzy i systemów informatycznych w Departamencie Usług Rozwojowych PARP.

Podkast „Porozmawiajmy o funduszach. 5 dróg do rozwoju Twojego biznesu” to cykl porad i inspiracji o nowych funduszach europejskich dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Link: Porozmawiajmy o funduszach. 5 dróg do rozwoju Twojego biznesu» Podcast (rmfon.pl)

TAURON Nowe Technologie S.A.


Działalność spółki TAURON Nowe Technologie opiera się na dostarczaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych dla samorządów i przedsiębiorstw. Tworzymy w ten sposób bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń, od oświetlenia ulicznego, aż po zaawansowane rozwiązania infrastruktury elektroenergetycznej, elektromobilności oraz instalacji służących do produkcji „czystej energii”.

Zarządzamy oświetleniem ulicznym w ponad 600 gminach na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Obsługujemy łącznie blisko 1mln punktów świetlnych i zarządzamy siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Realizujemy usługi z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej. Oferujemy budowę farm fotowoltaicznych i efektywnych instalacji kogeneracyjnych. Wykorzystujemy innowacyjne technologie do budowy bezpiecznych i aktywnych przejść dla pieszych.nowe-technologie.tauron.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.www.bgk.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie efektywnie wspiera działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, które wyrażają się między innymi w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Dofinansowujemy inwestycje oraz cenne przedsięwzięcia ekologiczne w Małopolsce. Wspieramy edukację ekologiczną i aktywności ukierunkowane na likwidację skażeń środowiskowych, wspierając w tym względzie także Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. Jesteśmy operatorem programów „Czyste Powietrze” i „Moja Woda”. Każdego roku setki tysięcy mieszkańców naszego regionu korzystają z efektów wspierania przez Fundusz inicjatorów ważnych działań na rzecz środowiska.


www.wfos.krakow.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Wspiera rozwój polskich firm finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP S.A. odegrała kluczową rolę w wolnorynkowej transformacji polskiej gospodarki. W najbliższych latach ma ambicje zostać jednym z liderów transformacji energetycznej. Nowa strategia ARP S.A. – „Czysty przemysł” – stawia na inwestycje w morską energię wiatrową, przemysł wodorowy i technologie kosmiczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP S.A. wypracowało indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.arp.pl/pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)


(NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

www.gov.pl/ncbr/

Przełamujemy bariery. Innowacje na rzecz dostępności - artykuł przeczytaj

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na projekty służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeznaczono budżet 445 mln zł. Konkurs adresowany jest do dużych przedsiębiorstw, a wnioski przyjmowane będą do 30 października br.

– Dzięki Funduszom Europejskim podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Od lat likwidujemy bariery, nie tylko w projektach infrastrukturalnych czy dostępie do usług, ale również poprzez  tworzenie dedykowanych, nowych technologii – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Prowadzony obecnie konkurs jest kolejnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ukierunkowanym na dostępność. Planujemy, że w tym roku NCBR zrealizuje dodatkowe działania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, wspierające dostępność szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, takie potrzeby może mieć każdy. Różnią się one w zależności od uwarunkowań związanych z sytuacją danego człowieka. W tej grupie znajdują się zarówno osoby poruszające się na wózkach, niewidome czy niesłyszące, jak i osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi bądź intelektualnymi. To też osoby starsze w tym ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), związanymi z procesem starzenia się, jak też osoby z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). To także m.in. osoby osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi nam na myśl – osoby z większym bagażem. Szczególne potrzeby mają też chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

W konkursie szukamy projektów, które przełamią bariery i pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonować na równi z resztą społeczeństwa – wyjaśnił dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Konkurs został tak pomyślany, aby jego efekty przyczyniły się zarówno do rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. To ogromna szansa przedsiębiorców na realizację ciekawych projektów, istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności.

 W poszukiwaniu rozwiązań

Przedmiotem zgłaszanych, w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, projektów musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Każdy projekt dofinansowany w naborze ogłoszonym przez NCBR musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, jest obowiązkowa. Pozostałe moduły, zgodnie z nowatorską formułą konkursu, przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Warunki uczestnictwa

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują realizację inwestycji produkcyjnych w module wdrożenie innowacji, zazielenienie przedsiębiorstw lub cyfryzacji, muszą zaplanować w projekcie współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie. Taka współpraca może przyjąć formę m.in. transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego, w tym: klastrów innowacyjnych (także eksportowych), łańcuchów produkcyjnych, sieci technologicznych, platform technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 1 mln zł (limit dotyczy modułu B+R), a koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Więcej informacji na temat naboru „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie NCBR.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Bądź SMART – złóż wniosek i zaskocz konkurencję! - artykuł przeczytaj

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w drugim konkursie Ścieżki SMART, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Czasu na złożenie wniosku zostało już niewiele, ponieważ Centrum przyjmuje zgłoszenia do 30 października br.

 • Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie, muszą one zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.
 • Budżet konkursu wynosi 667 milionów złotych.

Dofinansowanie w drugim naborze Ścieżki SMART można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obowiązkowa. Pozostałe moduły  przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują w projekcie realizację inwestycji produkcyjnych,, aby uzyskać wsparcie, muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu.

Fundusze Europejskie wspierają prowadzenie innowacyjnych projektów. Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w ramach programu FENG wynosi około 12 miliardów złotych. Dzięki tym środkom inwestujemy w powstawanie nowatorskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Spodziewamy się, że efektem prac będą produkty czy usługi, które wejdą przebojem nie tylko na rynek krajowy, ale także globalny. To nasz sposób na pobudzanie rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Rozwoju, który w konsekwencji oznacza zmianę naszego życia na lepsze, zdrowsze, bardziej bezpieczne czy przyjazne dla środowiska. Już dziś w miejscu naszego zamieszkania, pracy i rozrywki spotykamy liczne innowacje, które powstały pod skrzydłami NCBR. Jestem pewien, że dzięki pomysłowości i pracowitości polskich przedsiębiorców będzie ich szybko przybywać  – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie zakończy się 30 października br., o godz. 16:00. W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się konkurs Ścieżka SMART, NCBR apeluje o nieodkładanie złożenia aplikacji do ostatnich godzin naboru.

Dofinansowanie może zostać udzielone na projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz celu Priorytetu 1, którym  jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty te muszą również wpisywać  się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.  Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie zaś udzielana dotacja warunkowa.

Wnioski złożone w konkursie będą oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący FENG. Ocena jest jednoetapowa. Projekty oceniać będzie Panel Komisji Oceny Projektów, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.

Konkurs Ścieżka SMART jest realizowany w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie NCBR

AnnaPRO

Firma doradczo-szkoleniowa w zakresie strategii marketingu i sprzedaży. Pomaga firmom B2B i B2C podnosić efektywność ich działań online i tworzyć powtarzalne procesy dotarcia do klientów.

To co wyróżnia Annę od innych konsultantów to koncentracja na wpływie na wyniki biznesowe przy użyciu technik konsultingowych (mapowanie procesów marketingu i sprzedaży oraz ich optymalizacja) i szkoleniowych (warsztaty „celowane” na podstawie zdiagnozowanych wcześniej potrzeb).

Lista zadowolonych klientów to ponad 350 firm i instytucji, m.in.:

✓ Allegro

✓ General Electric

✓ Mercedes-Benz

✓ Medicover

✓ Segafredo Zanetti

✓ Santander

Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN


Jesteśmy zespołem doświadczonych researcherów, badaczy i analityków. Zapewniamy wysokiej jakości usługi doradztwa z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej.

Pomagamy przedsiębiorcom, inwestorom oraz agencjom marketingowym zbudować solidne podstawy naukowe, ułatwiające wdrożenie nowych produktów na rynek. Prowadzimy analizy i badania istniejących produktów, dzięki którym nasi klienci podejmują świadome decyzje dotyczące przyszłości swojego biznesu.

Specjalizujemy się w jakościowym researchu, analizie danych oraz prowadzeniu badań jakościowych dla różnych branż. Wyróżnia nas wiedza z zakresu towaroznawstwa oraz analiz sensorycznych, dająca naszym klientom kompletny obraz badanych produktów.

W zakresie naszych usług znajdują się:

 • Market Insight,
 • Research i analiza danych,
 • Wyszukiwanie nisz rynkowych,
 • Badania jakościowe,
 • Transfer Innowacji,
 • Dofinansowanie i doradztwo w zakresie B+R,
 • Design Thinking,
 • Sesje „Living lab”,
 • Analiza potencjału innowacyjności organizacji,
 • Szkolenia i doradztwo dla biznesu.

 


Nasz nowy adres:
Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN
ul. Urzędnicza 20/11, 30-051 Kraków

BLDG Dotacje sp. z o.o.


BLDG to firma specjalizująca się w kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji oraz usług związanych z innowacjami i digitalizacją procesów biznesowych.

Pozyskiwanie Dotacji
Nasz zespół ekspertów doskonale rozumie, że finansowanie jest kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji, w szczególności skupiając się na dotacjach na inwestycje oraz projekty badawczo-rozwojowe. Nasza wiedza oraz doświadczenie pozwalają naszym klientom maksymalizować szanse na uzyskanie potrzebnych środków finansowych.

Wsparcie w Procesie Innowacji
Wdrażanie nowych produktów i usług na rynek to wyzwanie, które wymaga solidnego planu oraz ekspertyzy. Nasza firma oferuje pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu, począwszy od strategii biznesowej, analizy finansowej, aż po opracowanie niezbędnych dokumentacji. Nasz cel to pomóc przedsiębiorcom osiągnąć sukces i osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez innowacje.

Rozliczenie projektów dotacyjnych
Nasza firma nie tylko pomaga w uzyskaniu finansowania, ale także zapewnia wsparcie w efektywnym rozliczeniu projektów. Dbamy o to, aby środki były wykorzystane zgodnie z założeniami, a projekty były terminowo i z sukcesem zrealizowane. Nasze doświadczenie pozwala unikać zbędnych komplikacji i zapewnia pełne wsparcie w rozliczeniach.

Digitalizacja Procesów Biznesowych
W dzisiejszym środowisku biznesowym efektywność i innowacyjność są kluczowe. Nasze usługi z zakresu digitalizacji procesów biznesowych pozwalają firmom osiągnąć nowy poziom efektywności, obniżyć koszty i zoptymalizować operacje. Automatyzacja procesów, cyfryzacja, i robotyzacja są kluczowymi narzędziami, które pomagają naszym klientom osiągnąć wyższą konkurencyjność na rynku.


Zapraszamy https://bldg.pl/

Business Intelligence

Marka Business Intelligence jest edukatorem i mentorem polskich przedsiębiorców. Naszą misją jest dzielenie się wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują. Od ponad 18 lat prowadzimy działania edukacyjne, szkoleniowe, mentoringowe oraz PR-owe. Działamy zgodnie z zasadą “stój na 4 nogach”.

Portal biznesowy Business Intelligence 🖋 www.business-intelligence.com.pl to najszybciej rozwijający się portal biznesowy w Polsce. Wiemy, jak dobrze pisać w sieci. Portal skierowany jest do przedsiębiorców, pracowników banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, pracowników korporacji oraz każdej osoby ceniącej sobie rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy. Znajdziesz w nim najnowsze informacje m.in. z dziedziny prawa, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości. To potężna dawka praktycznej wiedzy o biznesie w nowoczesnym wydaniu.

Business Intelligence Academy 💻  Akademia Nowoczesnego Biznesu submarka szkoleniowa, posiadająca Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES 2.0. Dostawca usług szkoleniowych w BUR. W BIA odkryjesz kompetencje cyfrowe. Zwiększysz swoją pewność siebie podczas wystąpień publicznych. Poznasz autorską metodologię rozwoju biznesu Growing Tree. Nauczysz się, jak zarządzać kryzysem i zadbasz o well-being, czyli swój dobrostan.
www.bia-edu.pl

Business Intelligence PR 🎥  Budowanie marki dzięki mediom jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyróżnienie się na tle innych ekspertów. Pisanie artykułów eksperckich, pojawianie się w radio, TV, podcastach to przykłady na efektywny marketing oraz ciekawą formę promocji swoich produktów czy usług. Tylko silna, rozpoznawalna marka przetrwa. Każdego dnia pozycjonujemy strony, które w bardzo krótkim czasie pojawiają się w TOP3 wyników wyszukiwania Google. Tak było również z naszym portalem. 87 pozycja na start. Dziś TOP5. Wybieraj mądrze, nie tanio. Cała 1. strona SERP może być Twoja!

Business Intelligence #podcast 🎙 Poruszamy następujące tematy: budowanie marki, rozwój biznesu, zwiększanie sprzedaży, odporność psychiczna, sposoby na budowanie wiary w siebie, ubezpieczenia, nieruchomości, wywiady ze znanymi i cenionymi ekspertami, bieżące tematy biznesowe, księgowość, finanse i wiele innych. To cenne wskazówki dla Ciebie. W każdym odcinku znajdziesz porady od praktyków, którzy wiedzą, jak skalować biznes.  Business Experts View to cykl wywiadów z ekspertami z różnych branż w ramach Business Intelligence #podcast Podczas rozmów Red. Elżbieta Jachymczak pyta swoich rozmówców o to, jak skutecznie prowadzić i rozwijać biznes.
www.bit.ly/BIP_podcast


business-intelligence.com.pl

Centrum Business in Małopolska


Centrum Business in Małopolska to partnerstwo działające w formule one-stop-shop na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa Małopolskiego. Zostało utworzone przez trzy instytucje: Województwo Małopolskie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA oraz Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. – podmioty, które w sposób ciągły i efektywny promują markę gospodarczą „Business in Małopolska”.

Głównym zadaniem Centrum Business in Małopolska jest obszar informacji – pełni rolę front office dla instytucji partnerskich oraz kreuje właściwy wizerunek polityki gospodarczej Małopolski. Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne.

Centrum Business in Małopolska oferuje zintegrowany system obsługi inwestorów oraz eksporterów, mając zawsze na względzie jak najmocniejsze wsparcie potencjału gospodarczego Małopolski. Centrum dzięki aktywnej polityce promocyjnej dostarcza aktualności w zakresie działalności eksportowej oraz inwestycyjnej, bieżące informacje o zewnętrznych źródłach dofinansowania działalności inwestycyjnej oraz eksportowej, bieżące informacje o Małopolsce i gospodarce regionu, a także raporty branżowe w zakresie działalności eksportowej.


businessinmalopolska.pl

youtube.com/@businessinmalopolska2023


Partnerzy

Centrum Edukacji Never Average


Centrum Edukacji Never Average to firma zajmująca się kompleksową obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw w zakresie organizacji wartościowych szkoleń, pomocy firmom we wprowadzaniu strategii rozwojowych, doradztw, szkoleń i audytów wewnętrznych. Zakładając firmę w 2018 roku, przyświecał Nam jeden cel – ROZWÓJ. W obecnych czasach jest to niezwykle ważne, ponieważ każdy z Nas narażony jest na wiele niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu. Firma edukuje społeczeństwo, wskazuje jak sobie radzić z czynnikami, które mogą zagrozić samopoczuciu i doprowadzić do spadku wydajności w pracy.

Prowadzone szkolenia biznesowe zostały zaprojektowane z myślą o ambitnych jednostkach, zespołach i organizacjach. Nasza firma specjalizuje się w szkoleniu właścicieli małych i średnich firm, gdyż to właśnie od nich zależna jest sytuacja na rynku polskiego przedsiębiorcy. Wartością dodaną do podjętej współpracy jest również przejęcie przez naszą firmę wszelkich czynności formalnych związanych z organizacją w/w usług pod kątem prawnym, logistycznym, a co najważniejsze – w uzyskaniu dofinansowań lub zwrotów kosztów przedsięwzięć ze środków unijnych i nie tylko.

Warto zauważyć, że jeśli nie zaczniemy dokształcać się już teraz, to pędzący do przodu świat nas pochłonie, ze względu na to, że optymalizacja gospodarki się nie zatrzymuje. Warto więc wykorzystać tę szansę i rozwinąć swój potencjał oraz wzmocnić pozycję swojego przedsiębiorstwa korzystając z pomocy ekspertów oraz wyspecjalizowanej kadry firmy Centrum Edukacji Never Average. Firma zapewnia pełne wsparcie oraz profesjonalizm podczas wspólnej współpracy.


Centrum Edukacji Never Average
Brody 673, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
cena.edu.pl

Centrum Innowacji Erasmus + InnHUB Kraków


Centrum Innowacji Erasmus + InnHUB Kraków powstał w kwietniu 2022 we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB to przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w regionie.

Do tej pory na mapie Polski funkcjonuje 7 takich Centrów. InnHUBy działają już w województwie dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim. W ich siedzibach lub też siedzibach partnerów odbywają się spotkania informacyjne, szkolenia oraz warsztaty prezentujące dobre praktyki związane z innowacyjnym podejściem do wybranego problemu i nowymi technologiami, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłu i nauki. Wszystko po to, by dotrzeć z ofertą Programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności do jak największej liczby przyszłych i promować sukcesy obecnych beneficjentów.

Chcesz realizować projekty edukacyjne w międzynarodowych partnerstwach? Masz pytania lub wątpliwości czy Twój pomysł na projekt wpisuje się w Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności lub inny Program zarządzany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji? Zależy Ci na podnoszeniu kwalifikacji swoich lub Twoich pracowników? Działasz w edukacji lub sporcie? Pracujesz na uczelni, w szkole, w firmie, administracji publicznej, fundacji lub stowarzyszeniu i zastanawiasz się czy Program Erasmus+ jest dla Ciebie? – nie czekaj, udaj się do najbliższego InnHUBu.


Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Sieć Enterprise Europe Network jest skierowana dla przedsiębiorców chcących przeprowadzić swoją firmę przez trudny proces pozyskiwania lub zbywania nowoczesnych technologii

Jeśli chcesz aby twoja firma pokazywała się na międzynarodowych targach, podpisywała zagraniczne kontrakty, uczestniczyła w międzynarodowych projektach, kupowała lub sprzedawała technologie na całym świecie – skorzystaj z naszej ofertyNasz ośrodek EEN znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Kontakt:
enterprise@transfer.edu.pl,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
een.net.pl

Fundusze Wsparcia


Firma Fundusze Wsparcia pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu dofinansowań na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowo – doradcze. Dotychczas z sukcesem pozyskaliśmy dofinansowanie dla ponad 500 firm z całego kraju. Wspieramy Twój biznes w kompleksowym procesie pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy. Rozpoczynamy współpracę od badania Twoich potrzeb na podstawie których dobieramy odpowiedni projekt w którym pozyskujemy dofinansowanie. Zajmujemy się również prawidłowym procesowaniem dofinansowania oraz rozliczeniem.

Realizujemy projekty takie jak :

 • B+R
 • Innowacje
 • Cyfryzacja
 • Szkoleniowo – doradcze
 • Kredyty preferencyjne
 • Rolnicze – ARMIR
 • Otwarcie oraz rozszerzenie działalności
 • Inwestycyjne

Kontakt
Kraków ul. Bydgoska 6
https://funduszewsparcia.pl/
Telefon: 737 465 096

Klaster LifeScience Kraków


Klaster LifeScience Kraków to sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski  Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science:

 • Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Inicjatywę Klaster LifeScience Kraków tworzą podmioty należące zgodnie z kryterium działalności podstawowej do 6-ciu „grup interesów”:

 1. BioF – działalność innowacyjna w obszarze life science i biotechnologii
 2. BIZ – działalność pomocnicza w sektorze otoczenia biznesu
 3. MED – usług medyczne i ochron zdrowia
 4. R&D – działalność w sektorze badań rozwojowych
 5. EDU – działalność e zakresie nauki i edukacji
 6. GOV – władze samorządowe i regionalne

Działalność w ramach Klastra LifeScience Kraków obejmuje dwa współzależne łańcuchy wartości, wywodzące się z dziedziny biotechnologii i nauk o życiu:

 1. Produkty i Technologie Dla Zdrowia i Jakości Życia, obejmujący badania nad lekami, diagnostykę medyczną, e-zdrowie i telemedycynę, technologie terapeutyczne i urządzenia medyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne (kosmetyczne).  
 2. Produkty i Technologie dla zrównoważonego rozwoju i bioekonomii, obejmujący nowoczesne-zrównoważone rolnictwo, zdrową żywność i żywienie, środowisko oraz biogospodarkę.  

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków powołana w 2013 r., jako samodzielny i niezależny podmiot dedykowany rozwojowi Klastra. Działania Fundacji skupiają się na celach określanych z perspektywy (a) Bio-Regionu oraz (b) Partnerów Klastra. Fundacja jest narzędziem umożliwiającym Partnerom Klastra zwiększenie efektywności działania, a władzom samorządowym efektywną realizację sektorowej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Inicjatywa Klaster LifeScience Kraków jest otwarta – do porozumienia może przystąpić, na zasadach dobrowolności i woli współpracy, każdy podmiot, który (a) prowadzi działalność związaną z sektorem life science lub oferuje usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora oraz (b) akceptuje cele i zasady współdziałania w ramach Klastra.


lifescience.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego powstałą w 2007 r. Od początku swego istnienia MCP jest zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych w Małopolsce. Najpierw wdrażając Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w zakresie II Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, a następnie, jako Instytucja Pośrednicząca, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z tego programu MCP wspiera region w obszarze przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. Obecnie, w MCP działa Zespół Ekodoradców wspierający firmy w obszarze ochrony środowiska oraz Zespół Wsparcia Przedsiębiorstw w czasie pandemii, który udziela informacji na temat dostępnych instrumentów pomocowych przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii.


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
www.mcp.malopolska.pl

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy


MAŁOPOLSKI GWARANT

Fundusz zaprasza do współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Poręczenia to forma bezgotówkowej gwarancji, którą można zabezpieczyć kontrakt np. zamiast gotówki. MRFP jest na liście podmiotów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, które mogą takich poręczeń udzielać. Dzięki poręczeniom MRFP, firma nie musi zamrażać gotówki. Przedsiębiorstwo może przeznaczać swoje zasoby finansowe w inwestycje i rozwój, korzystając jednocześnie z bezgotówkowych poręczeń. Procedura i wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej. MRFP zapewnia wsparcie na każdym etapie aplikacji.

Fundusz powstał w 2010 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Największy fundusz poręczeń kredytowych w Małopolsce, który ofertą obejmuje obszar całego województwa. Ułatwia dostęp do źródeł zewnętrznego finansowania, do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe. Poręczenia udzielane są w oparciu o przepisy art 97 Ustawy PZP, jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium, o których mowa w przepisie art 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080  ze zmianami).

Udzielamy poręczeń z zachowaniem warunków wykluczających zaistnienie pomocy publicznej, w szczególności warunków o których mowa w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art 87 i 88Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008 /C 155 02). Spełniamy zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków
Więcej informacji: poreczeniowy.pl

Midero S.A.


Midero S.A. zapewnia wszechstronne wsparcie biznesowe, łącząc w sobie agencję marketingową, software house oraz doradztwo biznesowe.

Dedykowane systemy informatyczne
Naszą specjalizacją są sklepy internetowe rozwijane zgodnie z indywidualnymi wytycznymi klienta, poszerzane o dodatkowe funkcjonalności, takie jak konfiguratory 3D produktów. Te narzędzia pozwalają klientom wizualizować i dostosowywać produkty, co skraca czas obsługi i zwiększa efektywność działów odpowiedzialnych za realizację zamówień.

Marketing internetowy i analityka (SEO, Google Ads, Google Analytics)
Wykorzystujemy najlepsze narzędzia do marketingu i analityki, aby prowadzić skuteczne kampanie i dostosowywać strategię w celu osiągnięcia celów biznesowych klienta. Nasze działania zwiększają widoczność firm w wynikach wyszukiwania, przyczyniając się do wzrostu ruchu na stronach internetowych i zwiększenia konwersji.

Doradztwo biznesowe
W ramach doradztwa biznesowego monitorujemy i prognozujemy działania rynkowe, a także analizujemy trendy konsumenckie. Pomagamy podejmować właściwe decyzje biznesowe.


www: midero.pl
E-mail: info@midero.pl

Telefon: +48 534 318 322

POLANEX sp. z o.o
ADALBERTUS
LATERANO


Firma POLANEX sp. z o.o od 1945 roku nieprzerwanie szyje koszule dla największych modowych marek i prywatnych klientów z Polski, Europy i świata. Zdobywane przez ponad 75 lat doświadczenie potwierdzone jest jakością, niezawodnością i elegancją, które cechują wszystkie nasze produkty. Jesteśmy jedną z największych szwalni w naszym kraju, a jednocześnie jedyną posiadającą tak długą i bogatą praktykę w szyciu koszul wizytowych i kapłańskich. Klienci doceniają komfort noszenia naszych produktów, dbałość o detale, nienaganny styl i wygląd.

Od początku istnienia firma ma swoją siedzibę w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, co ma dla nas ogromne znaczenie. Jest powodem do dumy i szansą na możliwość rozwoju – nie bez powodu POLANEX od tylu lat specjalizuje się w szyciu koszul kapłańskich. Umożliwia nam to lojalna współpraca z księżmi i wymiana wzajemnych opinii. Na przestrzeni czasu udało nam się pozyskać wielu odbiorców, wśród których znalazły się duże modowe marki z całego świata: Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurente czy IOS. Współpracujemy z firmami prywatnymi oraz instytucjami z sektora publicznego, dla których szyjemy kompleksowo stroje i odzież korporacyjną. Realizujemy zamówienia dla polskich służb mundurowych, pracowników transportu, obsługi hoteli, korporacji i innych instytucji.

Proces pozyskiwania nowych klientów jest wciąż kontynuowany jako jedno z naszych kluczowych działań. Chcemy także dążyć do tego, aby nasza firma była rozpoznawalna sama w sobie, dlatego w ostatnim czasie wykonaliśmy ogrom prac bazujących na dokonaniu zmian potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych celów produkcyjnych i sprzedażowych.

W połowie 2020 roku firma POLANEX została wykupiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., a stery w firmie objęła nowa kadra zarządzająca. Sytuacja w firmie nie należała w tamtym czasie do najłatwiejszych, borykano się z kryzysem, który spotęgowała dodatkowo pandemia koronawirusa. Od razu przystąpiono do działań, opracowano szczegółową strategię i szybko zaczęto wprowadzać zmiany, mające na celu przywrócenie dawnej świetności firmy, a nawet wyprowadzenie jej na czołowe miejsce w kategorii producentów koszul w naszym kraju. Możliwość wprowadzenia zmian i skuteczne dążenie do wyznaczonych celów to zasługa naszej wysoko wyspecjalizowanej kadry. POLANEX zatrudnia obecnie ok. 160 wykwalifikowanych pracowników. Od czasu przejęcia firmy przez ARP zdecydowanie poszerzyliśmy i usprawniliśmy park maszynowy, zapewniając tym samym jeszcze lepszy warsztat do pracy dla załogi. Udoskonaliliśmy system komputerowego przygotowania produkcji i cały czas pracujemy nad kolejnymi ulepszeniami w zakresie technologii maszyn.

Prężnie działamy pod kątem wizerunkowym i marketingowym. Intensyfikujemy działania związane z obecnością firmy w internecie i social mediach. Chcemy być widoczni nie tylko dla klientów, dla których jesteśmy podwykonawcami, ale także dla naszych klientów końcowych – odbiorców indywidualnych. To w nich pokładamy duże nadzieje i dla nich tworzymy nowe marki, które chcemy, aby stały się rozpoznawalne nie tylko w kraju, ale i na świecie.

polanex.com.pl


ADALBERTUS, to przełom w naszych działaniach skierowanych do klientów indywidualnych i w podejściu do szycia koszul na miarę. Produkty tej marki są dedykowane najbardziej wymagającym odbiorcom i tworzone według najwyższych standardów. Z pomocą innowacyjnego kreatora online i nowego systemu e-commerce zrewolucjonizowaliśmy zakup koszul szytych na miarę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych mężczyzn stworzyliśmy innowacyjne narzędzie – Kreator Adalbertus, który pozwala już w 5 minut zaprojektować koszulę szytą na miarę, bez wychodzenia z domu, mając do wyboru pełen zakres możliwości, detali i wysokiej jakości tkanin.

adalbertuswear.com.pl


Nie ustajemy w dalszym rozwoju. Odpowiadając na potrzeby rynkowe i obierając dodatkową ścieżkę rozwoju dla marki Adalbertus, przygotowaliśmy ofertę koszul RTW (ready to wear), gotowych do noszenia, sprzedawanych jako jedna z linii produktowych Adalbertus pod nazwą Adalbertus Wear. To, co wyróżni linię Adalbertus Wear od marki Adalbertus w jej podstawowej działalności, to wejście w nowy segment – koszule RTW dla kobiet. Odbiorcami koszul Adalbertus Wear są konsumenci świadomi jakości, czujący potrzebę komfortu, doceniający szczegóły, a przede wszystkim walory techniczne i estetyczne samego produktu. Dzięki ofercie casual, biznesowej i wieczorowej, trafiamy do szerokiego grona odbiorców, czyniąc koszule męskie, a szczególnie damskie, produktem jeszcze bardziej dostępnym w najwyższej jakości.

Druga marka, skierowana bezpośrednio do księży, to LATERANO. Eleganckie i niezawodne koszule kapłańskie, docenione zostały przez duchownych z Polski, Europy i całego świata. Dają poczucie pełnego komfortu podczas wielogodzinnej codziennej posługi, dlatego śmiało możemy powiedzieć, że ich udoskonalona oferta jest naszą dumą i nadzieją.

laterano.com.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych (PRIP)


Polska Izba Rzeczników Patentowych (PRIP) to samorząd zawodowy skupiający rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich w Polsce. Rzecznik patentowy jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, wyspecjalizowanym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Zadaniem rzecznika patentowego jest wspieranie przedsiębiorców w sprawach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Wsparcie to realizowane jest poprzez bezpośrednie doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy oraz zastępstwo procesowe w sprawach toczących się przed polskimi sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, polskimi sądami administracyjnymi, organami celnymi, a także przed innymi przedsiębiorcami.

Co więcej, polski rzecznik patentowy ma także uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO we wszystkich sprawach jako zawodowy pełnomocnik. Warto także nadmienić, iż szereg polskich rzeczników patentowych posiada także uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego, dzięki czemu mogą reprezentować swoich klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym i doradzać im w zakresie patentów europejskich.

Jak pomaga rzecznik patentowy?

 • wykonuje badania produktu oraz oznaczeń, a także doradza, jak można je chronić, aby prześcignąć konkurencję;
 • doradza także jak działać, aby uchronić się przed ewentualnymi zarzutami naruszenia cudzych praw;
 • przygotowuje wszelką niezbędną dokumentację (tj. umowy, oświadczenia, klauzule poufności), która zabezpieczają innowacje przed nieuczciwymi praktykami.
 • dokonuje zgłoszeń praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (dzięki wiedzy i doświadczeniu, rzecznik patentowy pomaga przygotować zgłoszenia, tak aby zapewnić maksimum korzyści płynących z ochrony);
 • jako jedyny zawód zaufania publicznego, rzecznik patentowy reprezentuje przed Urzędem Patentowym RP w sprawie zgłoszeń do ochrony wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych oraz topografii układów scalonych;
 • posiada uprawnienia do zastępowania reprezentowanych klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz celnych, związanych z prawami własności intelektualnej;
 • pomaga także we wszelkich sprawach toczących się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, dotyczących unijnych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych;
 • dzięki kontaktom, współpracy międzynarodowej oraz znajomościom języków obcych, rzecznik patentowy może udzielić wsparcia ws. praw własności intelektualnej w każdym innym państwie świata.

W Okręgu Małopolskim PIRP działa ok. 100 rzeczników patentowych. Informacje kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Izby: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/.

PROJEKT99 sp. z o.o.


PROJEKT99 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie powstała w 2021 r. w ramach POPW na platformie StartIn Podkarpackie. Spółka została założona przez Zespół zebrany przez Jana Mazura – pomysłodawcę projektu: „Rozwój i wdrożenie rynkowe nowatorskiego systemu zabezpieczenia instalacji PV”. Wspólnicy przenieśli do przedsięwzięcia także wcześniejsze swoje aktywności w obszarze odnawialnych źródeł energii i szerzej – optymalizacji energetycznej. W tej domenie istotną rolę odgrywa obecnie ekskluzywne przedstawicielstwo brytyjskiego producenta unikalnych rozwiązań sprzętowej optymalizacji napięcia – POWERSTAR.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w Małopolsce działają w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich.

W naszych Punktach świadczymy bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi:

 • ocenimy, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
 • przypiszemy Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
 • poinformujemy o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawimy „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekażemy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
 • pomożemy w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służymy wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
 • organizujemy spotkania informacyjne oraz szkolenia z tematyki Funduszy Europejskich,
 • jesteśmy mobilni – mamy dyżury w miejscowościach, w których nie ma siedziby naszego punktu,
 • pomagamy beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu.

Usługi informacyjne świadczymy w różnych formach:

 • telefonicznie
 • mailowo
 • bezpośrednio w Punktach
 • online poprzez udział w webinariach

Kontakt:

infolinia: 12 616 0 616
www.fundusze.malopolska.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie, ul. Wielicka 72B
pife.krakow@umwm.malopolska.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3
pife.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 44
pife.nowy.targ@umwm.malopolska.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
pife.tarnow@umwm.malopolska.pl


Działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest dofinansowana przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw polskiego sektora MŚP, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zajmuje się:

 • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców;
 • współdziałaniem ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
 • inicjowaniem i organizowaniem działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

 • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe


Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe wchodzi w skład Systemu Rad ds. Kompetencji tworzonego przez Ministerstwo Rozwoju przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), mającego na celu dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach. Jednym z głównych celów rady jest zbudowanie bliskiej i powtarzalnej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a sektorem nowoczesnych usług dla biznesu (NUB).

Zapraszamy do współpracy m.in. JST, szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe, które są zainteresowane wzbogaceniem swojej oferty edukacyjnej (m.in. wykorzystaniem systemu ZSK) oraz modernizacją placówek, aby lepiej dostosować je do aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. Przedsiębiorców sektora NUB zachęcamy do kooperacji w zakresie przygotowywania kadr pod ich potrzeby we współpracy z edukacją średnią i wyższą.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. +48 81 45 21 400
e-mail: sekretariat@sektorowaradanub.pl
https://sektorowaradanub.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Transferu Wiedzy


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest polską uczelnią działającą w zakresie szeroko pojmowanej ekonomii zjawisk gospodarczych i społecznych, nie tylko jako placówka kształcąca, ale również badawczo-rozwojowa. Zgromadzony przez lata zasób wiedzy, doświadczenia i umiejętności swojej kadry wykorzystuje świadcząc szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą.

Oferta ta jest stale poszerzana o najnowsze zjawiska makro- i mikroekonomiczne już na etapie wyławiania noworodzących się trendów rynkowych, co znajduje odbicie w tematyce podejmowanych badań naukowych i specjalizacji kadry naukowej.

Usługi UEK mają charakter spójnej oferty rynkowej, dystrybuowanej za pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanego Działu Transferu Wiedzy.

Celem działalności usługowej UEK jest rozwój oraz optymalizacja funkcjonowania obsługiwanego podmiotu gospodarczego, poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach jego działania na danym rynku. Pomocnicza rola Uczelni pozwala zwiększać potencjał posiadanych zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób Uczelnia przyczynia się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.


UEK dla biznesu – prezentacja sprzedażowa  – pobierz


Zapraszamy: https://biznes.uek.krakow.pl/

Dział Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon C, pok. 079
12 293 5909, 12 293 7576
transferwiedzy@uek.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Obecnie UJ to 16 wydziałów, na których  prowadzone są badania oraz kształceni studenci w ramach ponad 80 różnych kierunków studiów, zarówno z obszaru life science, nauk ścisłych jaki i nauk ogólnospołecznych i humanistycznych. Wybitni naukowcy i nowoczesna infrastruktura sprawiają, że UJ jest jedną z czołowych polskich instytucji naukowych, współpracującą z największymi ośrodkami akademickimi z całego świata. Jest także najwyżej ocenianym polskim uniwersytetem  w międzynarodowych rankingach. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działają znakomite centra badawcze na światowym poziomie takie jak Małopolskie Centrum Biotechnologii, Synchrotron SOLARIS, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Ośrodek Genomiki Medycznej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Life Science Park oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ to jednostka kompleksowo wspierająca uczelnię i społeczność akademicką we współpracy z otoczeniem gospodarczym, promująca transfer wiedzy  i przedsiębiorczość. CTT CITTRU identyfikuje innowacyjne rozwiązania powstające na UJ, zapewnia ich ochronę prawną, a następnie prowadzi działania na rzecz ich komercjalizacji. Centrum zarządza portfelem kilkuset wynalazków UJ chronionych na całym świecie oraz ofertą usług badawczych, które stale są poszerzane. Każdego roku CTT CITTRU koordynuje realizację licznych badań wykonywanych na zlecenie firm oraz instytucji.


cittru.uj.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Transferu Technologii URK
Centrum Innowacji URK Sp. z o.o.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest publiczną Uczelnią akademicką, prowadzącą specjalistyczną działalność badawczą i edukacyjną, obejmującą sektory rolniczy, żywnościowy, leśny oraz ochrony i kształtowania środowiska, we wszystkich aspektach ich funkcjonowania, tj.: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym. Uczelnia rozwija i upowszechnia wiedzę, tworzy innowacje sprzyjające osiąganiu bezpieczeństwa żywnościowego i neutralności klimatycznej, podnoszące konkurencyjność gospodarki bazującej na materiałach i procesach biologicznych, umożliwiających podejmowanie wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Potencjał Uczelni wykorzystywany jest w działalności badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej, opartej na współpracy z podmiotami gospodarczymi i społecznymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jak również ciągle rozwijanej współpracy międzynarodowej prowadzonej z wiodącymi ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej i świata.


Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu nauki z biznesem. Celem działalności CTT jest stymulowanie innowa­cyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uni­wersytetu.


Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. jest spółką celową powołaną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Centrum Innowacji Sp. z o. o. łączy świat nauki i biznesu, wspiera naukowców Uniwersytetu Rolniczego w komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz wychodzi naprzeciw potrzeb firm zewnętrznych w wielu dziedzinach nauki.Kontakt CTT: ctt@urk.edu.pl
Kontakt CI-URK: biuro@innowacje-ur.pl

VSS sp. z o.o.


Firma VSS to specjalista w dziedzinie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, która z zaangażowaniem wspiera przedsiębiorców na każdym etapie tego procesu. Naszym głównym celem jest dostarczanie kompleksowej pomocy, która przekłada się na sukces naszych klientów. Nasz zespół składający się z doświadczonych ekspertów oferuje wsparcie w opracowywaniu profesjonalnych wniosków o dotacje, które spełniają wszystkie wymagane kryteria. Dzięki temu, naszym klientom możemy zapewnić maksymalizację szans na uzyskanie wsparcia finansowego.

Dodatkowo, nasza firma oferuje doradztwo w zakresie dostosowania projektów do priorytetów unijnych. Dzięki temu, nasze wnioski są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb i wymagań, co zwiększa ich atrakcyjność dla komisji oceniających. W ramach naszych usług, udzielamy wsparcia w opracowywaniu budżetów, planów finansowych i innych niezbędnych dokumentów. Dzięki temu, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich projekty są rzetelnie przygotowane i gotowe do oceny. Nasza firma nie kończy swojej działalności na etapie pozyskiwania dotacji. Oferujemy także wsparcie w procesie raportowania postępów realizacji oraz rozliczenia projektu. Dzięki temu, zapewniamy naszym klientom zgodność z wymaganiami unijnymi oraz optymalne wykorzystanie przyznanych środków.

Wszystkie te działania podejmujemy z pasją i zaangażowaniem, mając na uwadze najlepsze interesy naszych klientów. Dzięki nam, pozyskiwanie dotacji staje się sprawą prostą i skuteczną.vss.com.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Instytucja Województwa Małopolskiego


To instytucja wspierająca Małopolan w rozwoju zawodowym oraz pracodawców w utrzymaniu pracowników posiadających kompetencje odpowiadające aktualnym potrzebom. To także instytucja zajmująca się badaniami i analizą rynku pracy. Naszą misją jest: kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski. Koordynujemy wdrażanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS i EFS+) w tym Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027. Koordynujemy także dystrybucję Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla małopolskich pracodawców. Pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu środków m.in. na szkolenia, studia podyplomowe dla nich samych i ich pracowników poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków składanych do powiatowych urzędów pracy. W ramach KFS w latach 2014-2022 skorzystało z dofinansowania ponad 56 097 osób, w tym 11 174 pracodawców.

Inicjujemy działania dla przedsiębiorców, realizując projekty takie jak np. „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” mające na celu wsparcie pracodawców w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami, w tym zarządzania wiekiem.

Prowadzimy Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym dbamy o wysoką jakość szkoleń i doradztwa w Małopolsce. Centrum funkcjonuje w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) dla usług szkoleniowych oraz doradczych. MSUES to marka doceniana przez instytucje szkoleniowo-doradcze za transparentność procesu certyfikacji oraz możliwość wsparcia we wdrożeniu tj. konsultacje z pracownikami Centrum. Znak jakości MSUES jest potwierdzeniem, że szkolenia i doradztwo realizowane przez firmę są na odpowiednim poziomie, a firma jest dobrze zarządzana.

Prowadzimy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, w których doradcy zawodowi służą wsparciem w podejmowaniu decyzji zawodowych. To tutaj każda osoba bezpłatnie zaplanuje swoją przyszłość zawodową, rozpozna swoje predyspozycje zawodowe, a także profesjonalnie przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą


wupkrakow.praca.gov.pl

Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę jego ustawowych zadań na obszarze województwa Małopolskiego.

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW zajmuje się sprawami z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Głównym przedmiotem działania wydziału jest prowadzenie postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz prowadzenie spraw  o udzielenie zezwoleń na pracę cudzoziemców.

W ramach projektu Wojewody Małopolskiego 12/14-2022/OG-FAMI Małopolska otwarta, w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW realizowana jest kompleksowa usługa informacyjna Infolinia i Informacja INFO.OPT, dzięki której klienci urzędu – obywatele państw trzecich, mogą skonsultować status sprawy a także pozyskać informację ogólną w zakresie przepisów legalizacyjnych.

Projekt Małopolska otwarta współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji, obejmuje kompleksową, efektywną i szybką realizację zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r., celem zaspokojenia ich potrzeb i wsparcia.


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie https://muw.pl/

Infolinia i Informacja INFO.OPT https://infoopt.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz wypłatą świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje około 26 mln klientów. Współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i zagranicą. Pod względem zakresu działalności oraz społecznego znaczenia realizowanych zadań jest jedną z ważniejszych instytucji publicznych w Polsce oraz jedną z najnowocześniejszych tego typu instytucji na świecie.

ZUS jako jedna z nielicznych organizacji łączy dwie zasadnicze dla kraju funkcje: instytucji zabezpieczenia społecznego, która realizuje zadania związane z powszechnym ubezpieczeniem społecznym i instytucji finansowej, która zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Emerytur Pomostowych.

Najważniejsze zadania, jakie ZUS wykonuje wobec płatników składek to realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
 • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
 • dochodzenie i umarzanie należności z tytułu zaległości lub nienależnie pobranych świadczeń,
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Skip to content