ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Agencja Rozwoju Przemysłu


Zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od niemal 30 lat jest wspieranie firm w rozwoju. Zaczynaliśmy od restrukturyzacji polskich gigantów. Potem z biegiem lat i zmianami gospodarczymi, zaczęliśmy udostępniać firmom nowe instrumenty. Dzisiaj naszym ważnym zadaniem jest pomoc przedsiębiorstwom narażonym na negatywne skutki epidemii SARS-CoV-2.

Tarcza Antykryzysowa

Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii ARP S.A. otrzymała z budżetu państwa 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing przedsiębiorcom z sektora MŚP. Są to:

 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy, może wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania nawet do 6 lat
 • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy, finansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (środki przekazywane bezpośrednio na rachunki pracownicze), okres karencji do 12 miesięcy
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń, z karencją w spłacie do 7 lat (łącznie z karencją)

 Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku. Z programu mogą skorzystać zarówno mikro, małe, średnie jak  i duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca może uzyskać finansowanie w formie pożyczki, objęcia obligacji, konwersji pożyczki na kapitał lub bezpośredniego wejścia kapitałowego przez Skarb Państwa.

Oferowane instrumenty to:

 • pomoc na ratowanie w formie krótkookresowej pożyczki, której celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji (maksymalnie 6 miesięcy)
 • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne mające charakter finansowania dłużnego na czas niezbędny do samodzielnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji (maksymalnie 18 miesięcy).
 • pomoc na restrukturyzację, która jest przeznaczona dla przedsiębiorstw skłaniających się do głębokiej restrukturyzacji, niemożliwej do przeprowadzenia bez udziału środków publicznych. W ramach tego instrumentu dostępna jest pożyczka, jej konwersja na kapitał, bezpośrednie wejścia kapitałowe, jak również objęcie pakietu obligacji przez Skarb Państwa.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Więcej informacji: www.arp.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój, a także wdraża Fundusze Norweskie.
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Więcej informacji o Agencji znajduje się na stronie:  www.parp.gov.pl


Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Znajduje się tu prawie pół miliona ofert szkoleniowo-doradczych proponowanych przez 5 tys. firm szkoleniowych. Z serwisu korzysta 350 tys. użytkowników. W Bazie, która funkcjonuje dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można znaleźć również szkolenia z 80 proc. dofinansowaniem unijnym.
Więcej informacji o BUR znajduje się na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego


To państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.

 Głównymi obszarami działalności jest wsparcie w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju kariery naukowej,
 • uczestnictwa w programach ramowych,
 • współpracy naukowców PK z przedsiębiorcami,
 • transferu technologii,
 • wdrażania innowacji w firmach.

Sieć Enterprise Europe Network  jest skierowana dla przedsiębiorców chcących przeprowadzić swoją firmę przez trudny proces pozyskiwania lub zbywania nowoczesnych technologii. Jeśli chcesz aby twoja firma pokazywała się na międzynarodowych targach, podpisywała zagraniczne kontrakty, uczestniczyła w międzynarodowych projektach, kupowała lub sprzedawała technologie na całym świecie – skorzystaj z naszej oferty.


Nasz ośrodek EEN znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Kontakt : enterprise@transfer.edu.pl, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK)


Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) działa przy Związku Banków Polskich. Prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Punkt ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Są to:

 • Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME),
 • Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji,
 • Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”),
 • Program „Kreatywna Europa”.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
ul. Solec 101/ lok. 6, 00-382 Warszawa
instrumentyfinansoweue.gov.pl


W ramach Zdalnej Strefy Wystawienniczej VMFF zapraszamy na dyżur Eksperta/Warsztat: Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej – COVID -19 w godzinach 13.00 – 13.45.

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń , dostępnych na preferencyjnych warunkach obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Dostępne jest również finansowania udziałowe. Podczas warsztatu zostaną przedstawione szczegółowe warunki i zasady korzystania z Instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej.

Midero Sp. z o.o.


Klaster Midero zrzesza firmy wspierające rozwój biznesu. Nasz zespół ekspertów pomaga w optymalizacji efektywności przychodowej i kosztowej w małych i średnich firmach. Posiadamy akredytację Bazy Usług Rozwojowych PARP, dzięki czemu nasze usługi mogą być dofinansowane nawet w 95%. W zakresie naszych usług są szkolenia, doradztwo oraz doradztwa kończące się produktem z zakresu:

 • strategii marketingowych w internecie oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działań reklamowych tj. pozycjonowanie stron internetowych, Content Marketing, prowadzenie kampanii Google Ads, prowadzenie profili społecznościowych itd.
 • tworzenia dedykowanych rozwiązań informatycznych tj. strony internetowe, sklepy internetowe, portale, aplikacje webowe, aplikacje mobilne, systemy klasy CRM oraz ERP;
 • optymalizacji procesów sprzedażowych oraz produkcyjnych,
 • zapewnienia zgodności prawem i podatkami na rynku polskich jak i całej Unii Europejskiej.

Midero Sp. z o.o.,
ul. Ludwinowska 11/18, 30-331 Kraków
midero.pl

Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN


Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN prowadzi działalność o charakterze informacyjno-doradczym oraz szkoleniowym.

Oferta usług informacyjnych, doradczych, analitycznych obejmuje:

 • Brokering informacji, wywiad konkurencyjny, raporty rynkowe
 • Transfer informacji i innowacji, organizacja systemów innowacji w przedsiębiorstwach
 • Projekty badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Oferta usług szkoleniowych:

 • Źródła informacji dla biznesu
 • MS Excel dla biznesu
 • Analizy przedsiębiorstwa
 • Analizy i badania towaroznawcze
 • Marketing internetowy w dobie kryzysu
 • Zarządzanie zespołami w pracy zdalnej

Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN
ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków

Centrum Business in Małopolska


Centrum Business in Małopolska to partnerstwo działające w formule one-stop-shop na rzecz rozwoju gospodarczego Województwa Małopolskiego. Zostało utworzone przez trzy instytucje: Województwo Małopolskie, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA oraz Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. – podmioty, które w sposób ciągły i efektywny promują markę gospodarczą „Business in Małopolska”.

Głównym zadaniem Centrum Business in Małopolska jest obszar informacji – ma ono pełnić rolę front office dla instytucji partnerskich oraz kreować właściwy wizerunek polityki gospodarczej Małopolski. Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne. Centrum Business in Małopolska oferuje zintegrowany system obsługi inwestorów oraz eksporterów, mając zawsze na względzie jak najmocniejsze wsparcie potencjału gospodarczego Małopolski. Centrum dzięki aktywnej polityce promocyjnej dostarcza aktualności w zakresie działalności eksportowej oraz inwestycyjnej, bieżące informacje o zewnętrznych źródłach dofinansowania działalności inwestycyjnej oraz eksportowej, bieżące informacje o Małopolsce i gospodarce regionu, a także raporty branżowe w zakresie działalności eksportowej.


Centrum Business in Małopolska
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
businessinmalopolska.pl

Program FIRMY JUTRA


 • Pomożemy 15 000 polskim przedsiębiorcom przetrwać kryzys dzięki działalności w sieci. Oferujemy 26 000 godzin bezpłatnych, indywidualnych konsultacji dla firm
 • Zespół 16 doradców indywidualnych, dostępnych w każdym województwie w Polsce
 • +70 godzin praktycznych kursów online, które pozwolą rozwinąć działalność w internecie, dostosować model biznesowy do obecnych wyzwań oraz wykorzystać rozwiązania chmurowe do zwiększenia efektywności firmy

Program pomoże przedsiębiorcom m.in.

 • przenieść biznes do sieci,
 • rozwijać cyfrowe kanały sprzedaży,
 • dotrzeć do nowych klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego
 • zwiększyć swoją innowacyjność, dzięki adaptacji modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych

Zapraszamy na https://events.withgoogle.com/firmy-jutra/

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.


Zbudowany przez nas ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw, którym dzień po dniu pomagamy budować jak najlepsze warunki dla rozwoju ich firm i wzrostu sprzedaży. Nie udajemy, że prowadzimy firmy za naszych klientów. My tylko pomagamy im tam, gdzie potencjał wzrostu jest największy.

Nasza oferta

 • Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu – wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami tworzymy ekosystem rozwoju małopolskiej gospodarki.
 • Zarządzamy Polską Strefą Inwestycji – udzielamy zwolnień podatkowych, inspirujemy przedsiębiorców do nowych inwestycji.
 • Promujemy ofertę gospodarczą województwa małopolskiego, przygotowujemy samorządy do kontaktu z inwestorem.
 • W budynkach biurowych Parku tworzymy przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju małych i średnich firm.
 • Za pomocą inkubatora technologicznego i akceleratora stabilizujemy, umacniamy pozycję rynkową najbardziej obiecujących startupów i inspirujemy je do globalnego rozwoju.
 • Udostępniamy firmom sprzęt elektroniczny, specjalistyczne oprogramowanie i infrastrukturę sieciową, aby rozszerzyć ich możliwości i ofertę.
 • Szkolimy i doradzamy. Czasem finansujemy.
 • Dysponujemy unikalnym know how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów, efektem ponad 20 lat praktyki w otoczeniu rynkowym.
 • Jesteśmy jednym z 2 certyfikowanych Living Labów. Wiemy, jak dobrze testować innowacyjne rozwiązania.
 • Dysponujemy ponad 50 świetnymi specjalistami, tworzącymi znakomity zespół zbudowany na kompetencjach, zaufaniu, koleżeństwie, zaangażowaniu i bezgranicznym uwielbieniu dla słodyczy.
 • Sprawiamy by przyszłość działa się tu i teraz. Bez przerwy. I żeby była tak bardzo niesamowita jak tylko to możliwe.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków
Więcej informacji: www.kpt.krakow.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego powstałą w 2007 r. Od początku swego istnienia MCP jest zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych w Małopolsce. Najpierw wdrażając Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w zakresie II Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, a następnie, jako Instytucja Pośrednicząca, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z tego programu MCP wspiera region w obszarze przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. Obecnie MCP realizuje w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej „Pakiet Przedsiębiorczości”. Poprzez bony rekompensacyjne dla MŚP oraz bony dla samozatrudnionych, MCP udziela pomocy przedsiębiorcom borykającym się z trudnościami finansowymi na skutek epidemii COVID-19.


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
www.mcp.malopolska.pl

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy


Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje poręczenie zapłaty wadium za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przetargów niepublicznych (jeśli Zamawiający dopuszcza poręczenie Funduszu). Poręczenia przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego. Bezpłatny, odnawialny pakiet poręczeń wadialnych do maksymalnej wysokości 1.200.000,00 zł, do wykorzystania przez okres 12 miesięcy. Jednostkowe poręczenie udzielane w ramach przyznanego pakietu wadialnego do maksymalnej wysokości 700.000,00 zł, na okres 90 dni  z możliwością przedłużenia. Jednostkowe poręczenie wadialne bez minimalnej wartości. Poręczamy 100% wartości wadium.


Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków
Więcej informacji: poreczeniowy.pl
Bezpośredni kontakt: wadia@poreczeniowy.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie


Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Krakowie jest jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu radców prawnych. To trzecia co do wielkości Izba w kraju, zrzeszająca ponad 4000 radców prawnych. Jej zasięg terytorialny obejmuje 16 powiatów z obszaru apelacji krakowskiej. Radcowie prawni to kompetentni doradcy, dający gwarancję zachowania poufności i posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne do świadczenia usług w zakresie pomocy prawej. Radcowie prawni mogą udzielać porad i opinii w sprawach bieżących, jak i występować przed wszystkimi sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich


Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Krakowie jest jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu radców prawnych. To trzecia co do wielkości Izba w kraju, zrzeszająca ponad 4000 radców prawnych. Jej zasięg terytorialny obejmuje 16 powiatów z obszaru apelacji krakowskiej. Radcowie prawni to kompetentni doradcy, dający gwarancję zachowania poufności i posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne do świadczenia usług w zakresie pomocy prawej. Radcowie prawni mogą udzielać porad i opinii w sprawach bieżących, jak i występować przed wszystkimi sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest instytucją województwa małopolskiego. Dysponujemy środkami, które można pozyskać na realizację projektów wspierających Małopolan w rozwoju zawodowo edukacyjnym. Pełnimy funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego oraz w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Dostarczamy eksperckich informacji o rynku pracy. Corocznie opracowujemy Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia oraz dokonujemy oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego. Prowadzimy Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, które dba o odpowiednią jakość szkoleń w regionie w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych. Nasi doradcy zawodowi oferują usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla dorosłych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy.


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
www.wup-krakow.pl

Skip to content