ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

O Forum

24 listopada po raz piąty zorganizowaliśmy Małopolskie Forum Finansowe. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Tegoroczna edycja z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników została przeniesiona w przestrzeń wirtualną i zgromadziła ponad 260  osób. O dostępnych dla przedsiębiorców środkach na rozwój firmy  informowali przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O tym jak prowadzić biznes w przestrzeni wirtualnej, zarządzać zespołami zdalnymi, stosować nowoczesne technologie w zarządzaniu, dbać o bezpieczeństwo transakcji w gospodarce cyfrowej i kierunkach zmian mówili eksperci-praktycy między innymi z CISCO, Google. Pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowali Bazę Usług Rozwojowych – platformę z dofinansowanymi ofertami usług rozwojowych dla firm. Do współpracy z nauką zachęcali przedstawiciele Centrum Transferu Technologii Polityki Krakowskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W wirtualnej strefie wystawienniczej na 30 webinarach/konsultacjach uczestnicy mieli okazję do kontaktu z ekspertami z wielu firm i instytucji.

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Wystawcom:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA – Partner Strategiczny
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Partner Merytoryczny
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – Partner wydarzenia
 • Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska – Partner wydarzenia
 • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) – Partner wydarzenia
 • Klaster usług biznesowych Midero Sp. z o.o. – Partner wydarzenia
 • Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN
 • Centrum Business in Małopolska
 • Program FIRMY JUTRA
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
 • Wojewódzki Urząd Pracy

Dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy za rok z nadzieją, że tym razem będziemy mogli spotkać się w przestrzeni realnej.

V Małopolskie Forum Finansowe – relacja wideo – przejdź

Partner Strategiczny

Partner Merytoryczny

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Program

konferencja – webinary – zdalna strefa wystawiennicza

Moduł I:
Dostępne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

9.00 – 9.05

Otwarcie konferencji
Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

9.05 – 9.20

Przyszłe pieniądze, czyli Fundusze Europejskie dla Małopolski w nowej perspektywie finansowej
Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, UMWM

9.20 – 9.35

Dostępne fundusze dla małopolskich przedsiębiorców, tarcza antykryzysowa
Sławomir Włodarz – Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce przy UMWM

9.35 – 9.45

Wsparcie z RPO WM udzielane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
dr Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

9.45 – 10.00

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców z programów ramowych UE
Magdalena Typa – Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

10.00 – 10.20

Oferta wsparcia i instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

10.20 – 10.35

Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa
Renata Deptała – Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

10.35 – 10.55

Środki dla przedsiębiorczych  – oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu MARR S.A.

10.55 – 11.15

Baza Usług Rozwojowych – usługi rozwojowe z dofinansowaniem i wsparcie dla firm szkoleniowo-doradczych
Aleksandra Berg-Koza – Kierownik Sekcji Komunikacji i Rozwoju Systemu Bazy Usług Rozwojowych, PARP

11.15 – 11.30

Przerwa

Moduł II:
Przemiany w biznesie- rozwój sektora e-commerce i gospodarki cyfrowej

11.30 – 11.50

Zarządzanie zespołem zdalnym
Łukasz Wędel – Program Manager w CISCO

11.50 – 12.10

Nowoczesne technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i budowaniu relacji z klientem
Tomasz Maj – MIDERO Sp. z o.o.

12.10 – 12.30

Bezpieczeństwo transakcji w gospodarce cyfrowej
dr Zbigniew Jakubowski – Compendium – Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

12.30 – 12.50

Firmy Jutra – nowy program Google, Polskiego Funduszu Rozwojowego i Chmury Krajowej
Karolina Maj – MBA, Konsultant ds. marketingu internetowego, Doradca w programie Firmy Jutra

12.50 – 13.00

Przerwa

Moduł III:
Biznes a nauka

13.00 – 13.10

Dotacje na innowacje dla każdego przedsiębiorcy – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dorota Toczyska – Ekspert wsparcia w Dziale Komunikacji i Promocji, NCBR

13.10 – 13.25

Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków przez Centra Transferu Technologii
Tomasz Stawarz – specjalista w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

13.00 – 16.00

Zdalna Strefa Wystawiennicza -mini webinaria / indywidualne spotkania, konsultacje – przestrzeń dla instytucji sektora finansowego, instytucji samorządowych i otoczenia biznesu, centrów transferu technologii, firm doradczo-szkoleniowych.

Odwiedzający

Adresaci wydarzenia:

 • Właściciele i przedstawiciele biznesu
 • Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej
 • Freelancerzy
 • Osoby szukające finansowania dla rozwoju biznesu/ projektu/ pomysłu
 • Przedstawiciele firm konsultingowych
 • Wszyscy zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości
UCZESTNICTWO WE WSZYSTKICH WYDARZENIACH V MAŁOPOLSKIEGO FORUM FINANSOWEGO JEST BEZPŁATNE. Zapraszamy!

Opinie uczestników FORUM:

Co było dla Państwa najbardziej wartościowe?

 • „Przedstawienie kompleksowej oferty finansowania UE jednego dnia w jednym miejscu.”
 • „Wieloaspektowość problemów i zagadnień.”
 • „Możliwość rozmowy z różnymi wystawcami w jednym miejscu oraz możliwość zasięgnięcia bezpłatnych opinii i rad.”
 • „W przejrzysty i konkretny sposób przekazanie pełnych informacji na temat dofinansowań, produktów wsparcia finansowego dla realizacji pomysłów i zadań.”
 • „Skumulowanie niezbędnych informacji w jednym miejscu i czasie.”
 • „Możliwość spotkania się z tak szeroką gamą instytucji wspierających biznes.”

Zdalna Strefa
Wystawiennicza

W godzinach od 13.00 do 16.00 odbyły się tematyczne i branżowe webinaria oraz konsultacje online:

 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • Pozyskiwanie dofinansowania na szkolenia i doradztwo
 • Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków przez Centra Transferu Technologii
 • E-commerce, handel tradycyjny – prawa i obowiązki Sprzedawcy i Konsumenta
 • Baza Usług Rozwojowych – zagadnienia związane z uzupełnianiem Karty Usług
 • Faktoring praktyczna zamiana należności na gotówkę
 • Kredyt na innowacje technologiczne
 • Rozwój eksportu i działalności proinwestycyjnej
 • Wspieranie Handlu Zagranicznego
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej – COVID -19
 • MSUES – znak jakości dla firm szkoleniowych i doradczych
 • Biały wywiad – weryfikacja partnerów biznesowych
 • Praca zdalna a jednostka – jak odnaleźć wewnętrzną motywację w warunkach domowej izolacji
 • Konfiguratory 2D i 3D jako narzędzia wspierające e-commerce
 • Warsztat Google Firmy jutra

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami!

Joanna Wołkowicz
tel. +48 785 062 117
joanna.wolkowicz@marr.pl

Iwona Harnik
tel. +48 785 119 223
iwona.harnik@marr.pl

Prelegenci

Małgorzata Drewnicka

Ekonomistka, specjalistka ds. rozwoju regionalnego, CGMA (Chartered Global Management Accountant), absolwentka Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Filologię Germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest członkinią Chartered Institute of Management Accountants z siedzibą w Londynie. Posiada bogate doświadczenie i sukcesy w dziedzinie wspierania małopolskich przedsiębiorców i inwestycji regionalnych. Specjalistka od zarządzania finansami, planowania strategicznego oraz zarządzania projektami. Pracowała jako menadżer w dziale sprawozdawczości finansowej w departamencie banku inwestycyjnego UBS. W latach 2016-2019 Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, od lutego 2019 roku Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Jakub Szymański

Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Urzędnik samorządowy od 17 lat związany z Małopolską. Obecnie zajmuje się zarządzaniem funduszami UE na poziomie województwa, w ramach polityki spójności. Wcześniej współtworzył strategie rozwoju województwa, system zarządzania realizacją strategii, programy strategiczne i programy operacyjne.

Sławomir Włodarz

Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Od ponad 10 lat zarządza projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich. Na co dzień koordynuje pracę małopolskich specjalistów ds. funduszy europejskich. We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dba o jakość oferowanych przez Sieć usług i planuje jej działania na najbliższe lata.

Dr Rafał Solecki

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Od ponad 20 lat związany z administracją publiczną. Od początku istnienia Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości stoi na czele tej instytucji. Doktor nauk ekonomicznych w obszarze związanym z nieprawidłowościami finansowymi europejskiej polityki spójności w Polsce. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego. Członek wielu gremiów, w tym m.in.: Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Prelegent licznych konferencji, warsztatów i spotkań.

Magdalena Typa

Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. Ekspertka z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów i programów ukierunkowanych na finansowanie sektora przedsiębiorstw ze środków własnych banku lub ze środków publicznych. W trakcie pracy w branży bankowej odpowiedzialna za oferowanie rentownych produktów i efektywnych procesów oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie innowacyjnych produktów finansowych. Badaczka rozwoju i zmian przestrzeni ekonomicznej Polski.

Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski

Wykładowca akademicki, bankier inwestycyjny i korporacyjny z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych instytucjach finansowych tj. HSBC Investment Bank, Santander Bank, Bank BNP Paribas – obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w której realizuje strategię finansowania podmiotów gospodarczych i ekspansji zagranicznej. Prof. Trzonkowski posiada tytuł MBA (Master of Business Administration), a także stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, finansowej i marketingowej, zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Renata Deptała

Dyrektor Regionu Małopolskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego. Absolwentka  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowo – ubezpieczeniowym na UW oraz Akademię Lidera (ICAN Institute). Posiada ponad 24-letni staż pracy w sektorze finansowym, od 9 lat zarządza wielofunkcyjnymi zespołami, odpowiadając m.in. za: realizację planów i współorganizację działań sprzedażowych w regionie operacyjnym,  wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych, zapewnienie efektywnego procesu podejmowania decyzji kredytowych oraz jakości portfela usług poprzez terminowość realizacji oraz merytoryczne doradztwo.

Aleksandra Berg-Koza

Kierownik Sekcji Komunikacji i Rozwoju Systemu Bazy Usług Rozwojowych, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Od dwudziestu lat zajmuje się zawodowo wsparciem przedsiębiorców ze środków publicznych w obszarze szkoleń i doradztwa. Związana z projektem Bazy Usług rozwojowych od jego początku, we wrześniu tego roku skutecznie wprowadziła jej nową odsłonę.

Łukasz Wędel

Program Manager w Cisco oraz założyciel twitterwatcher.com. Ponad szesnaście lat doświadczenia w branży IT – od programisty do dyrektora. W tym od ponad dziesięciu lat zarządza projektami oraz firmami technologicznymi – od “startupowego szaleństwa” do przynoszących zyski firm zorganizowanych wg najlepszych standardów. Specjalizuje się w zespołach zdalnych, zwinnych metodykach zarządzania oraz usprawnianiu komunikacji w i z działami IT. Od roku współtworzy Cisco CX Engineering & Product Innovation w Krakowie jako Program Manager. Prywatnie mąż, ojciec, zapalony gracz w starcrafta i hots’a a od niedawna – współlokator szalnej kotki Kleo.
linkedin.com/in/lukaszwedel
twitterwatcher.com

Tomasz Maj

CEO w Midero Sp. z o.o. i Wolfgraf Design. Posiada 15 lat doświadczenia menedżerskiego w firmie zajmującej się programowaniem stron internetowych, projektowaniem grafiki, systemów informatycznych i aplikacji mobilnych. Obecnie koncentruje się na usprawnianiu ścieżek zakupowych, produkcyjnych, budowaniu makiet funkcjonalnych, budowaniu Konfiguratorów usprawniających proces decyzyjny i zakupowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania CRM i ERP w firmach, usprawniania komunikacji i przesyłu informacji pomiędzy pracownikami, poprzez rezygnację z przepływu papierowego na rzecz informatyzacji. Posiada certyfikaty m. in. : AgilePM Agile Project Management Foundation Examination, PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management, AgilePM Agile Project Management Practitioner Examination.

dr Zbigniew Jakubowski

Pracuje od 2004 w Compendium C.E. jako wykładowca i „content developer”. Główne kierunki zainteresowań to technologie sieciowe, szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji oraz sieci i technologie radiowe. Posiada autoryzację trenerską wielu znanych firm takich jak Alvarion, CWNP, Check Point, Proxim, Extreme Networks i wielu innych. Okazyjnie współpracuje z producentami przy tworzeniu nowych kursów. Nie prowadzi żadnego bloga, nie udziela się w żadnym serwisie społecznościowym z wyjątkiem LinkedIn. Przed podjęciem współpracy z Compendium pracował w wielu firmach branży IT, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych DESY Hamburg/Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Karolina Maj

MBA, Konsultant ds. marketingu internetowego. Doradca w programie Firmy Jutra. Trener oraz konsultant ds. marketingu internetowego, który z marketingiem ma do czynienia od 19 roku życia. Początkowo w mediach muzycznych jako redaktor naczelny oraz specjalista ds. PR, a następnie jako właściciel agencji marketingowej. Współpracowała z takimi firmami jak: 4fun.tv, VIVA Polska, Jetix Europe Ltd. (obecnie Disney). Uwielbia tworzyć nowe rozwiązania i wcielać je w życie – bawiąc się formą, kolorem i słowem. Bogate doświadczenie podpiera obszerną wiedzą zdobytą na czterech kierunkach studiów oraz w trakcie licznych szkoleń. W 2016 roku odebrała dyplom Master of Business Administration, przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2017 roku związana z projektami edukacyjnymi Google. W ramach Google Internetowe Rewolucje skonsultowała ponad 500 firm i przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń. Obecnie wspiera przedsiębiorców w rozwoju w ramach programu Firmy Jutra realizowanego przez Google oraz PFR. Dodatkowo również wykłada marketing na Akademii E-marketingu realizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach.

Dorota Toczyska

Ekspert wsparcia w Dziale Komunikacji i Promocji. Z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju związana od 2015 roku, w charakterze osoby odpowiedzialnej za proces oceny wniosków o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji konkursowych, szkoleń dla ekspertów i interesariuszy. Aktualnie jako ambasador NCBR prowadzi cykl szkoleń zarówno na kanale YouTube NCBR news jak i wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do przyszłych Beneficjentów konkursów NCBR.

Tomasz Stawarz

Specjalista w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, zatrudniony w ramach projektu Enterprise Europe Network. Odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców chcących uzyskać wsparcie przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów ze środków UE.

Michał Araszkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Autor ponad 50 prac naukowych poświęconych problematyce rozumowań prawniczych, wykładni prawa oraz prawniczych zastosowań i prawnych aspektów Sztucznej Inteligencji. Członek Executive Commitee International Association for Artificial Intelligence and Law. Radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa umów i nowych technologii, partner w kancelarii Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz sp. p. (acrlegal.pl).

Anna Barzyńska

Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynator projektu „Bony Sukcesu”. We wcześniejszych latach pracowała przy rozliczaniu i kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy Phare, SPOWKP, POIG.

Monika Biel

Specjalistka w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na co dzień informuje, doradza i szkoli na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków funduszy europejskich z programu regionalnego i programów krajowych.

Łukasz Blacha

Project Manager w Krakowskim Parku Technologicznym Sp. z o.o. Reprezentuje Dział Obsługi Inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). Odpowiedzialny m.in. za współpracę z inwestorami w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji. Koordynator projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2” z ramienia KPT. Przez wiele lat związany z JST, inicjator i koordynator współpracy międzygminnej w zakresie wspólnej promocji gospodarczej oraz pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Mariusz Błaszkowicz

Specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Od 3 lat pracuje w projektach aktywizacyjnych oraz biznesowych. Społecznik, działacz w środowisku promującym patriotyzm, prywatnie miłośnik gór oraz judo.

Elżbieta Filipowicz

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. HR BP z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i aktywnym wdrażaniu narzędzi zarządzania personelem w przedsiębiorstwach, m.in. w zakresie usprawniania i ewaluacji funkcjonujących systemów motywacyjnych z wykorzystaniem zarówno narzędzi finansowych, jak i pozafinansowych, diagnozowaniu efektywności systemów ocen pod kątem ich przydatności oraz komplementarności z funkcjonującymi systemami (motywacyjnym, szkoleniowym), usprawnianiu procesów komunikacji pod względem efektywności i jakości, z uwzględnieniem aspektów psychologii społecznej, psychologii konfliktu, socjologii. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. „Certyfikowany kurs HR Biznes Partnera”, „Coaching według standardów ICG”, „Prince2R Foundation Certificate in Project Management”, „Prince2R Practitioner Certificate in Project Management”.

Anna Florczyk-Życzkowska

Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe w Małopolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Ekspert z zakresu administracji publicznej i zarządzania projektami, posiadający 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator kilkunastu projektów o wielomilionowych budżetach, Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe.

Aneta Foryś

Specjalistka w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na co dzień informuje, doradza i szkoli na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków funduszy europejskich z programu regionalnego i programów krajowych.

Bogusław Garbiec

Kierownik Zespołu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest związany od 18 lat. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu Funduszu, w tym za obsługę wnioskodawców ubiegających się o świadczenia pracownicze w przypadku niewypłacalności pracodawców. Od kwietnia 2020 roku koordynuje również obsługę wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ustaw COVID-19.

Aneta Januszko-Szakiel

Właścicielka Biura Informacji i Analiz Naukowych (BIAN) Aneta Januszko-Szakiel prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą i infobrokerską od 2014 roku. Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy nauczyciela, 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i zespołami projektowymi, 10 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy krajowych i europejskich na realizację zadań w sektorze nauki, kultury, biznesu, 6 letnie doświadczenie w zakresie usług doradczych, informacyjnych i brokerskich na rzecz kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Specjalizuje się w świadczeniu usług rozwojowych z zakresu: brokering informacji, informacja naukowo-techniczna, informacja biznesowa, wywiad technologiczny, transfer informacji, wiedzy i innowacji, zarządzanie projektami, zarządzanie informacją w organizacji, analizy rynku, konkurencji, konsumentów, identyfikacja i analiza trendów branżowych.

Feliks Kobierski

Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Bankowości Transakcyjnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym.  Doświadczenie zawodowe  zdobywał  w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od 2018 roku. Obecnie  w Departamencie Bankowości Transakcyjnej zajmuje się  transakcjami finansowania handlu.

Tomasz Król

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości klientów instytucjonalnych w szczególności obszar inwestycji. Posiada szeroką wiedzę w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego. Z sukcesami zarządza zespołami sprzedaży. Obecnie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialny na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Katowicach.

Wojciech Miedziński

Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Posiada 24. letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości zbudowane na wszystkich poziomach organizacji zagranicznych i krajowych, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Od 15 lat, silnie związany z obszarem bankowości korporacyjnej dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału, następnie przez 10 lat, w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Regionu Centrum współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MŚP. W latach 2010-2014, w Centrali Banku Pocztowego S.A. zajmował kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014-2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora stołecznego Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych, odpowiadając za obszar Wsparcia Sprzedaży Sieci i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu Wschodniego ds. Bankowości Biznesowej. Jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola (MPA), Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy

Iwona Musz

Kierownik projektów „Nowy start w Małopolsce” oraz „Wróć z POWERem!”, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Absolwentka Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, trener. Od 12 lat pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, najpierw w obszarze wdrażania projektów finansowanych z funduszy europejskich, potem jako specjalista ds. jakości kształcenia w projekcie PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia i konsultant MSUES. Zaangażowana w opracowanie koncepcji systemu bonowego dla MŚP oraz osób indywidualnych. Kierownik projektu Małopolskie Obligacje Społeczne. Obecnie kieruje projektami dla osób powracających z zagranicy.

Agnieszka Pala

Manager Centrum Business in Małopolska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od początku swojej drogi zawodowej do kwietnia tego roku związana z sektorem bankowości korporacyjnej. Specjalizowała się w pozyskiwaniu oraz długofalowej współpracy z klientami korporacyjnymi oraz podmiotami z sektora finansów publicznych. Była odpowiedzialna za budowanie strategii współpracy, doradztwo oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Od maja 2020 roku kieruje pracami Centrum Business in Małopolska

Tomasz Ryś

Główny Specjalista ds. Przedsiębiorczości w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu Finansów i Bankowości, oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunek Zarządzania projektami europejskimi. Ekonomista-bankowiec, menadżer w bankach komercyjnych w Polsce( m.in. Pekao S.A, Deutche Bank S.A., BZWBK S.A, BPH S.A). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z MŚP oraz firmami korporacyjnymi. Pomysłodawca wdrożenia w MARR S.A nowej usługi finansującej bieżące potrzeby firm w formie faktoringu. W MARR S.A od ponad dwóch lat, prowadził doradztwo biznesowe oraz szkolenia dla nowopowstałych firm z zakresu: finansów , rachunkowości, oraz pisania biznes planów. Prywatnie miłośnik podróży, książek i filmu.

Agnieszka Sasor-Ortyl

Centrum Zapewnia Jakości Kształcenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Specjalista pracujący w systemie zapewniania jakości kształcenia opartym na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, konsultant MSUES. Od kilkunastu lat zajmuje się uczeniem dorosłych, usługami finansowanymi ze środków unijnych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Obecnie koncentruje się na problematyce e-learningu oraz uczenia się w miejscu pracy.

Sylwia Smogorzewska

Specjalista Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Związana z projektem Bazy Usług Rozwojowych od 2018 r. Odpowiada za weryfikację wniosków Usługodawców ubiegających się o wpis do Bazy oraz za poprawność merytoryczną Kart Usług publikowanych w Bazie, w tym prawidłowość opisu celu edukacyjnego i efektów uczenia się.

Bernard Szatkowski

Doradca biznesowy w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Specjalista w dziedzinie handlu międzynarodowego, entuzjasta i orędownik nowych technologii. Kierował sprzedażą i marketingiem oraz szkolił zespoły sprzedażowe w kraju i za granicą (IT, FMCG, Consumer electronics). Współtwórca i Dyrektor Zarządzający pierwszego w Polsce paneuropejskiego oddziału w branży produkcji komponentów komputerowych jednego z liderów rynku. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, naukowo związany z zagadnieniami rewolucji informacyjnej.

Grzegorz Walesiak

Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 5 lat związany z systemem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), był prelegentem w wielu konferencjach i szkoleniach dot. promocji oraz obsługi BUR. Brał udział w modyfikacjach oraz przebudowie systemu, obecnie stanowi wsparcie obsługi IT.

Jadwiga Widziszewska

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ecole Polytechnique we Francji oraz studiów typu MBA na Uniwersytecie Lyon 3. Posiada doświadczenie w sektorze chemicznym – zarządzanie produkcją i pozyskiwanie grantów na prace B+R oraz rozwój jednostek. W latach 2006-2014 dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK). Od 2009 roku kierownik międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej – Enterprise Europe Network przy CTTPK dotyczącego wspierania MŚP w zakresie innowacji, rozwoju działalności technologicznej i międzynarodowej. Ekspert: MCP, PARP, NCBR i KE w H2020 dla MŚP, akredytowany przez Business Mentor Madryt.

Marzena Zalewska

Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Aneta Zielińska-Sroka

Z funduszami UE związana od 2006 roku. Obecnie kierownik sekcji Edukacji w Departamencie Komunikacji i Marketingu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynuje proces obsługi klienta, prowadzi spotkania, szkolenia, warsztaty, webinaria dla wnioskodawców PARP w zakresie oferty produktowej. Specjalizuje się w obszarze działań konkursowych wdrażanych przez PARP w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.
Skip to content