ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Pomożemy Ci opracować i wdrożyć narzędzia HR, które ułatwią efektywne i skuteczne zarządzanie. Dzięki temu uzyskasz większe zaangażowanie i wydajność zespołu. Korzyści:

  Dla firmy i organizacji

  wzrost efektywności pracy
  mniej kosztów
  lepsza motywacja
  mniejsza rotacja zespołu
  wiedza o zasadach skutecznej pracy z ludźmi
  sprawny i tani proces rekrutacji

  Dla managementu

  znajomość zasad skutecznego komunikowania
  jasne zasady pracy i praktyczne narzędzia do zarządzania
  umiejętność planowania wdrożeń pracowników i wymiany wiedzy
  umiejętność obiektywnej oceny pracowników i motywowania

  Dla pracowników

  jasne kryteria oceny
  transparentność i pewność działania
  dobra atmosfera w zespole
  usprawnienie procesu komunikacji
  zrozumienie swoich obowiązków i zadań w kontekście działania innych
  Dodatkowy efekt to poprawa komunikacji w zespołach wielopokoleniowych, a co za tym idzie poprawa efektywności pracy. Właściwe podejście do tego tematu zwiększa szanse pozyskania wartościowych pracowników. Jest to szczególnie istotne w kontekście faktu starzenia się społeczeństwa, a więc również kadry pracowniczej.

  Cele projektu:

  • Zapoznanie właścicieli i osób zarządzających z metodami zarządzania pracownikami, nakierowanymi na większe zaangażowanie i wydajność zespołu.
  • Rozwiązanie problemów w zakresie zarządzania pracownikami, z którymi aktualnie zmaga się przedsiębiorstwo lub organizacja.
  • Przekazanie wskazówek w zakresie podnoszenia skuteczności własnej pracy z ludźmi.
  • Opracowanie i wdrożenie narzędzi HR, które pomogą osobom zarządzającym w łatwiejszym i bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi firmy lub organizacji.
  Czas realizacji: 01 września 2019 r. – 30 września 2023 r.
  Wartość projektu: 6 854 914,72 zł

  Przebieg projektu – etapy:

  Analiza sytuacji firmy/organizacji w zakresie działań HR
  Zdiagnozowanie obszarów do korekty w celu niwelowania problemów lub przygotowania się do realizacji celów strategicznych
  Dobór i opracowanie narzędzi dla przedsiębiorstwa/organizacji
  Wdrożenie: warsztaty, coachingi i szkolenia, oraz praca wykonawcza
  Podsumowanie wdrożenia, wskazówki na przyszłość
  Przyznanie certyfikatu

  Gwarantujemy:

  • Nowoczesną wiedzę i praktyczne rozwiązania
  • Szybkie skorygowanie działań w obszarze zarządzania pracownikami.
  • Podniesienia wydajności lub zmniejszenia kosztów zarządzania

  Nasz zespół to:

  • wyspecjalizowani HR Biznes Partnerzy z dużym doświadczeniem w zakresie wsparcia m.in. dla:
   – małych i średnich firm
   – szkół i przedszkoli
   – urzędów miast i gmin.

  Kontakt:

  Agnieszka Marczyk
  tel. kom: 785 054 889
  e-mail: agnieszka.marczyk@marr.pl

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Współpracy Regionalnej
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

   Skip to content