ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

BEZPŁATNE WEBINARY

konferencje, szkolenia

Temat szkolenia:

Definiowanie atutów w CV. Interpretacja osiągnięć dla osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Data:
13.04.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • wskazanie co kryją konkretne działania/aktywności i co może być w nich najbardziej wartościowe
 • marketing personalny

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Nastawienie – 50% sukcesu! O tym jak zdyscyplinować samego siebie przed rozmową kwalifikacyjną.

Data:
20.04.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • jak nie dać się tremie, wiara we własne możliwości
 • jak być otwartym w kontaktach z innymi
 • jak przygotować się na ewentualne trudności
 • jak w każdej sytuacji odszukać pozytywną stronę

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Wymarzony etat – dlaczego nie mogę go dostać? Brak wiary czy brak zaangażowania – analiza skuteczności.

Data:
27.04.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • motywacja
 • planowanie
 • organizacja
 • wdrożenie
 • efekty i wnioski na przyszłość

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Jak szukać idealnej pracy?

Data:
11.05.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • określenie silnych stron i wartości
 • zasady reserchu rynku zawodowego
 • aktywna postawa rekrutacyjna

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Czy etat to miejsce na samorealizację?

Data:
18.05.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • określenie oczekiwań zawodowych
 • plan świadomiej kariery
 • wykorzystanie silnych stron w budowaniu pozycji zawodowej

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

10 zasad dobrego „wejścia w zespół”

Data:
25.05.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • dobre przedstawienie siebie
 • ogólne zasady percepcji i schematy myślowe
 • 10 zasad budowania relacji zawodowych

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Zawody przyszłości. Co warto wiedzieć o rozwoju rynku pracy

Data:
8.06.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • perspektywy zmian na rynku pracy i kluczowe kompetencje
 • oczekiwania pracodawców
 • obszary zmian i klarujące się na nich szanse zawodowe

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Asertywność i wyznaczanie zasad

Data:
15.06.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • zasady asertywności w pracy
 • sposoby wyznaczania granic
 • rola w zespole, określenia i respektowanie zasad

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Czas na zmianę? Czy mogę rozwinąć się we własnej organizacji

Data:
22.06.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • określenie aktualnego statusu zawodowego i dalszych perspektyw
 • obiektywna analiza aktualnego sposobu działania
 • odpowiedź na pytanie co dalej i plan zmian

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Temat szkolenia:

Jak zwiększać własną efektywność

Data:
29.06.2021

Miejsce
online

Czas trwania
10.00 - 10.40

Koszt:
bezpłatne

Co w programie:

 • co rozprasza i jak się od tego odociąć
 • skuteczne planowanie działań
 • czynniki i metody podnoszące tempo pracy

Rejestracja

Elżbieta Filipowicz
tel. + 48 12 617 99 73
kom: +48 785 110 063
email: hr@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory