ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wykształceni, kompetentni, skuteczni i odpowiedzialni liderzy, którzy  potrafią generować twórcze,  nowatorskie i trwałe rozwiązania w biznesie. Chcesz do nich dołączyć?

Proponujemy podyplomowe studia MBA. Słuchaczom umożliwimy zdobycie  nowoczesnej wiedzy oraz  praktycznych umiejętności menedżerskich w obszarach: analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji  oraz komunikowania się z otoczeniem; przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji, jak również funkcjonowanie instytucji.

Studia podyplomowe MBA dla: osób z wyższym wykształceniem,  doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli firm i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze.

Program MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do pełnienia roli lidera.

Studia podyplomowe – MBA – Master of Business Administration

 • Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży. Studia realizowane z zaangażowaniem Lapland University of Applied Sciences – Finlandia
 • Kierunek: MBA – Master of Business Administration
 • Czas trwania: 300 h dydaktycznych / 10 zjazdów stacjonarnych
 • Zajęcia będą odbywać się w doskonałej lokalizacji, w centrum Krakowa. Dla słuchaczy studiów przewidziany jest również sobotni lunch.

Początek studiów: Ze względu na pandemię wywołaną COVID-19, rozpoczęcie studiów nastąpi 27 czerwca 2020 r. (zmiana z 20 czerwca). Zajęcia odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym.

12 800 PLN

Rekrutacja trwa – ostatnie wolne miejsca!

APLIKUJ

Dlaczego warto

 • Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Uczestnicy studiów oprócz prestiżowego dyplomu ukończenia studiów MBA – Master of Business Administration otrzymają również certyfikat Moderatora Design Thinking.
 • Studia realizowane są z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik kształcenia na odległość (sesje on-line, e-learning).
 • Konsultacje z ekspertami w zakresie obszarów tematycznych przygotowywanych projektów końcowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże.
 • Okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów.

Warunki uczestnictwa

 1. ukończenie studiów wyższych
 2. minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, czy szeroko rozumianym biznesie
 3. pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej
 4. terminowe zgłoszenie (przesłanie Formularza aplikacyjnego na adres e-mail: mba.krakow@janski.edu.pl)
 5. wniesienie opłaty za studia

Kandydaci spełniający wymagania wskazane w pkt 1 i 2 zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy rekrutacyjnej

Kandydaci spełniający wymagania programu MBA Uczelni Jańskiego w Łomży zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną z osobami kierującymi programem MBA. Wyniki rozmowy rekrutacyjnej będą decydowały o przyjęciu kandydata.

Koszt studiów

12 800,00 zł (bez dodatkowych opłat)
 • w 3 ratach – I rata (4 800,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach; II rata (4 000,00 zł) do 30/09/2020; III rata (4 000,00 zł) do 31/12/2020;
 • w 2 ratach – I rata (6 400,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach; II rata (6 400,00 zł) do 30/11/2020.

Przy płatności jednorazowej do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach – zniżka 10% – czyli opłata za studia 11 520,00 zł.

Informacje o prowadzących zajęcia

Agnieszka Kauczyńska

Właścicielka firmy Synergy Consulting Group. Manager, doradca, trener zarządzania i mentor. W firmach rodzinnych przygotowuje sukcesorów do przejęcia zarządzania w zakresie finansów i organizacji. Certyfikowany Konsultant Zarządzania „Certified Management Consultant” w Danii. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK (01/ICTDL/2016) ukierunkowany na rozwój umiejętności managerskich, efektywnego zarządzania sobą i personelem oraz rozwojem umiejętności sprzedażowych. Certyfikowany Project Manager (nr.317/2009r). V-ce Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATiK. Manager z 18-letnim doświadczeniem. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu zarządzania firmą. Pomaga kontrahentom w osiągnięciu planowanych rezultatów w rozwoju przedsiębiorstwa i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej managerów. Pracuje jako mentor wspierając kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. Licencjonowany konsultant Extended DISC – analiz behawioralnch „Ja jako lider”, „Mój styl zarządzania”. Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka rocznego kursu w Instytucie Zarządzania Fundacji Polsko–Francuskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Jako praktyk wykładała „Finanse przedsiębiorstw” na Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Od 2011 roku przeprowadza audyty i skutecznie przeprowadza zmiany organizacyjne. Zrealizowała projekty edukacyjno – wdrożeniowe dla firm: Produkcyjnych z branży: spożywczej, nasienniczej, AGD, piaskarek, kosmetyków, pokryć dachowych, kabli, kotłów; Usługowych z branży: księgowej, kancelarii prawnych, rekrutacyjnej, doradztwa energetycznego, marketingowych, konserwatorskiej, transportowej; Handlowych z branży: spożywczej, instalacyjnej, zdrowej żywności, obuwniczej.

Anna Kornacka

Trenerka biznesu, przesiębiorczyni, propagatorka skutecznej komunikacji. Od 2000 r. prowadząc firmę szkoleniowo-doradczą inspiruje i wspiera w rozwoju biznes, administrację publiczną i kadrę naukową.  Specjalizuje się w obszarze kompetencji miękkich, szeroko pojętym zarządzaniu. Pracuje z kadrą zarządzającą różnorodnych branż i sektorów, do grona zadowolonych klientów należą m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Port Lotniczy Modlin, Tieto Poland. Lars Laj, Bank Pekao. Wykładowczyni akademicka, autorka kilkunastu pozycji poświęconych skutecznej komunikacji i zarządzaniu. Prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego. Aktywna w lokalnej jak i ogólnopolskiej działalności społecznej, m.in. inicjatorka i prezeska zarządu stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina i Regionu, członkini Instytutu Niemiec i Europy Północnej. W 2009 roku wybrana przez czytelników „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008 a w 2017 roku przez dziennikarzy Głosu Szczecińskiego najbardziej wpływową kobietą Pomorza Zachodniego.

Agnieszka Dunaj

Trener biznesu, coach, konsultant HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie, także w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi. Przez wiele lat związana była z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie odpowiadała za współpracę z klientami korporacyjnymi w zakresie HR i employer brandingu, zarządzała zespołami, także w projektach międzynarodowych. W SILLEO prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje zarządcze, coaching indywidualny oraz coaching zespołów. Specjalizuje się w tematyce związanej z komunikacją oraz budowaniem zespołów i strategii. Tworzy programy rozwojowe oraz narzędzia i gry szkoleniowe. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz filologii angielskiej, studia z zarządzania zasobami ludzkimi, studia z zakresu doradztwa zawodowego, Szkołę Trenerów Metrum, Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Szkołę Treningu i Coachingu Zespołowego w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i inne szkolenia dla trenerów, coachów i menedżerów.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz

Ekspertka w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, praktyk, szkoleniowiec, wykładowczyni akademicka, działaczka społeczna. Doświadczona w zakresie tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu, kodeksów postępowania oraz raportowania danych niefinansowych według standardu GRI. Właścicielka firmy myImpact, zajmującej się doradztwem dla zrównoważonego biznesu. Współpracuje z instytucjami i firmami przy projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz CSR, opracowuje dokumenty strategiczne oraz doradza przy ich wdrażaniu. Szkoli jak w sposób zrównoważony zarządzać projektami. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu odpowiedzialnego zarządzania oraz komunikowania kwestii CSR na Politechnice Krakowskiej (studia podyplomowe) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Działa w międzysektorowych zespołach na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, koordynowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się w życie lokalnej społeczności oraz działa wolontaryjnie na rzecz dzikich zwierząt w Afryce.

Krzysztof Filipek

Adwokat w Zespole Rynków Kapitałowych warszawskiej kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W sposób kompleksowy świadczy pomoc prawną na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarówno w zakresie regulacyjnym jak i ich bieżącej działalności. Od 2010 roku zawodowo związany z rynkiem kapitałowym. Brał udział w tworzeniu i kompleksowej obsłudze kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych (otwartych i zamkniętych, publicznych i niepublicznych) oraz subfunduszy, w tym przeprowadzaniu transakcji inwestycyjnych. Doradzał największym instytucjom finansowym w Polsce w zakresie tworzenia nowych produktów inwestycyjnych i uczestniczył w bieżących pracach wdrożeniowych. Reprezentował instytucje finansowe w postępowaniach toczonych przed organami administracji publicznej. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w ramach wewnętrznych departamentów prawnych znaczących towarzystw funduszy inwestycyjnych i departamencie prawnym domu maklerskiego. Jest współautorem międzynarodowej publikacji Chambers Global Practice Guide: Investment Funds 2020.  Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011 r.) oraz studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2019 r.).

Konrad Kohutek

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członek Rady Naukowej  internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Przedmiot jego zainteresowań i/lub badań naukowych obejmuje także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe. Autor ponad 190 publikacji z ww. dziedzin, w tym 5 monografii, kilkunastu komentarzy do ustaw oraz rozporządzeń unijnych, a także ponad 50 artykułów oraz ponad 105 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2019). Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (1999) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego (2002) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Pelczar

Dyrektor ZEM. Dyplomowany Trener Biznesu (Poziom Profesjonalisty zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji 5 EQF). Certyfikowany Coach International Coach Federation (ICF). Akredytowany Konsultant Insights Discovery™. Certyfikowany Moderator Design Thinking. Stały trener/ ekspert w KSAP w Warszawie. Menedżer z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowo-doradczej zdobytym m.in. pełniąc funkcje trenera wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w międzynarodowej spółce doradczej.  Aktualnie Dyrektor ZESPOŁU EKSPERTÓW MANAGER (rok zał. 1993) członka – założyciela Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz licznych akredytowanych programów rozwojowych. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz certyfikat doradcy coachingu zespołowego „Action Learning”. Prowadzi projekty w metodzie Design Thinking dla kadry zarządzającej i pracowników biznesu,  administracji publicznej oraz dla kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni wyższych w całej Polsce. Stały trener i ekspert w KSAP w Warszawie m.in. z metodyki Design Thinking w administracji publicznej. Pracuję w oparciu o  licencjonowane programy i gry szkoleniowe, symulacje, treningi twórczości  – tak, żeby pobudzać i zachęcać do eksperymentowania, myślenia i uczenia się. Pomaga przezwyciężać i pokonywać ograniczenia w myśleniu o sobie i rozwijać potencjał kompetencji menedżerskich oraz zawodowych. Największą wartość prowadzonych szkoleń stanowi potencjał każdego z jego uczestników, który stara się wydobyć, wzmacniać i stymulować. Specjalizuje się w szkoleniach/warsztatach z obszaru kompetencji interpersonalnych: Umiejętności menedżerskie – m.in. kierowanie zespołem, przywództwo, prowadzenie rozmów okresowych, zarządzanie coachingowe, delegowanie i rozliczanie zadań, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje, wspieranie komunikacji w zespole; zarządzanie pokoleniami X, Y, Z, zarządzanie zmianą; Efektywność osobista – m.in. skuteczna komunikacja, sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie czasem i zmianą, twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów, prezentacja i wystąpienia publiczne, przeciwdziałanie stresowi i asertywność, innowacyjne umiejętności dydaktyczne: learning by doing; Szkolenia integracyjne (team building); Szkolenia Design Thinking; Szkolenia Insights Discovery. Jako Coach pracuje w oparciu o standardy i kodeks etyki ICF: buduje świadomą relację z klientem opartą na zaufaniu i współpracy, która sprzyja zarówno rozwojowi osobistemu jak i  poprawie efektywności działania organizacji.  Coaching traktuje jako sposób wspomagania ludzi w osiąganiu wyjątkowych rezultatów, skłania do refleksji, poznawania siebie i podejmowania coraz bardziej skutecznych działań. Specjalizuje się w takich obszarach jak: Executive coaching,  Bussines coaching, Team coaching. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i coachingowych dla kadry kierowniczej i pracowników.

Maria Gierałt

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego współpracujący z małymi i średnimi przedsiębiorcami w ramach wdrażania rozwiązań z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju. Tworzy strategie CSR, doradza w zakresie podnoszenia efektywności w kluczowych obszarach HR, które mają wpływ na wypracowany zysk i kwestie wizerunkowe przedsiębiorstwa. Zaangażowana w Projekt Lider CSR – zarządzanie wiekiem oraz STOB regions Interreg Europe. Ma dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działających na rynku polskim w realizacji wieloetapowych projektów nastawionych na rozwijanie umiejętności kadry menedżerskiej (m.in. Akademia Menedżera; Akademia Zarządzania i coaching menedżerski), na budowanie skutecznych zespołów (w tym team building), zarządzanie zmianą, efektywność osobistą i biznesową oraz sprawną komunikację (w tym rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje i przekazywanie trudnych decyzji). Jako trener, coach, konsultant łączy doświadczenie biznesowe z budowaniem relacji z klientem prowadzącej do wypracowania celowanych rozwiązań (Business Solutions). Jest wykładowcą „CSR management” na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej. Ukończyła studia podyplomowe Employer Branding (AGH), jest certyfikowanym HR Biznes Partnerem, trenerem (Międzynarodowy Certyfikat – BTEC Professional Certificate, Edexcel) i coachem (Coach Certificate, Erickson College International). Ponadto posiada certyfikaty: Extended DISC, Ensize, Transactional Analysis 101 Verification Certificate, Akademia Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework), Zarządzanie Projektami IPMA oraz Prince2® Foundation&Pracititioner. Pracowała m. in. dla: EDF, TAURON, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, BGK, BPS, BRE Bank, BZ WBK (obecnie Santander), PKO BP, ING Bank Śląski, UDT, MAN, Valeo, Volvo, PZU, Generali, Compensa, Bayer, GlaxoSmithKline, Jelfa, LPP, Orange, Capgemini, JMD, Radisson, Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Miast.

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej. Jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, GRI (Global Reporting Initiative), etc. Ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Zespołu ds. CSR oraz Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, inicjatorka, ambasadorka i mentorka wielu grup i projektów dla kobiet. Autorka artykułów i komentarzy prasowych. Członkini jury konkursu Kampania Społeczna Roku oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, Szkoły Liderów oraz kursów na Stanford University i Columbia University. Wiedzę z zakresu marketingu społecznego i politycznego zdobywała w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka Lecha Wałęsy, Rady Europy, gubernatora stanu Illinois oraz Departamentu Stanu USA.

Monika Czaplicka

Z wykształcenia socjolożka. W branży marketingu internetowego działa od 2006 roku. Właścicielka agencji social media Wobuzz. Popularność przyniosła jej akcja „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka” i fanpage „Kryzysy w social media wybuchają w weekendy”. Autorka „Zarządzanie kryzysem w social mediach”, współautorka „Biblii E-biznesu II”. Jesienią premierę ma „Uwiedź klienta – marketing w social mediach”. Prowadzi bloga czaplicka.eu. Specjalizuje się w dbaniu o reputację i zarządzaniu kryzysami, social sellingu oraz komunikacji marek. Można się z nią spotkać na konferencjach, gdzie występuje i dzieli się wiedzą. Mentoruje startupy.

Piotr Wójtowicz

Profesor doktor habilitowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Rachunkowości. Prodziekan  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2016 – 2019. Członek licznych komisji uczelnianych oraz wydziałowych UEK. Przeprowadził kilka tysięcy godzin zajęć z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej oraz rewizji sprawozdań finansowych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, także w języku angielskim. Wypromował kilkuset absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Otwarty jeden przewód doktorski, opieka naukowa nad jednym studentem Szkoły Doktorskiej UEK. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dyplomowany Księgowy (najwyższy stopień zawodowy). Członek Komitetu Sterującego „Work & Life Balance Hub” nr POWR.02.01.00-00-0034/18, Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz monografii. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Recenzent artykułów naukowych, między innymi dla czasopism Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Bank i Kredyt, Journal of Applied Accounting Research.

Renata Brukiewicz

Dyplomowany trener, doradca biznesowy i wizerunkowy. Ekspert z savoir vivre, protokołu i etykiety biznesowej oraz kształtowania komunikacji i budowania relacji w biznesie. Uznawana za top trenera w swojej dziedzinie. Autorka publikacji w czasopismach branżowych. W biznesie od pond 25 lat, swoje doświadczenie budowała w firmie handlowej na stanowiskach różnych szczebli co czyni z niej trenera praktyka. Od 10 lat jako trener jest przewodnikiem osobistego i zawodowego rozwoju. Łączy w sobie wiedzę i doświadczenia menadżera, wykształcenie ekonomiczne i menadżerskie, dodatkowe wykształcenie psychologiczne, solidne przygotowanie trenerskie i pasję do pracy z ludźmi. Opracowuje autorskie programy oraz systemy szkoleń. Każde szkolenie to wiedza poparta przykładami oraz praktyczne wskazówki, osadzone w realiach biznesowych. W swojej pracy wykorzystuje metody warsztatowe, treningowe i coachingowe. Posiada unikalną umiejętność inspirowania. Otwiera wyjątkowe umysły i zachęca do wdrażania zmian w obszarach, w których podobno „się nie da”. Doskonale potrafi łączyć zagadnienia. Skutecznie realizuje cele w atmosferze szacunku. Posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne w roli producenta i konferansjera. Przygotowuje, produkuje i prowadzi gale, jubileusze, koncerty i wydarzenia specjalne. Na scenie spójna i przekonująca, ujmuje taktownością i pięknem polskiego słowa. Ceniona poza merytoryką za styl i elegancje. Na swoim koncie ma doskonałe realizacje. Z jej usług korzysta administracja publiczna jak i szeroko pojęty świat biznesu. Współpracuje na zaproszenie z uczelniami wyższymi jako prelegent i wykładowca. Wybrane referencje dostępne na stronie www.renatabrukiewicz.com

Tomasz Zawalski

Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów IT dla branży publicznej i prywatnej. Zajmuje się zarządzaniem IT, w tym zarządzaniem jakością usług informatycznych, wdrożeniami i optymalizacją. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dla sektora publicznego i prywatnego. Prowadzi szkolenia akredytowane i dedykowane z zarządzania projektami (PRINCE2), zarządzania usługami IT (ITIL). Organizował cykl warsztatów z zarządzania usługami IT w ramach projektów finansowanych ze środków strukturalnych UE. Przeprowadził cykl wewnętrznych wykładów z zarządzania usługami IT dla wiodącej firmy sektora IT w Polsce. Uczestnicy warsztatów podkreślają jego bogate praktyczne doświadczenie w zarządzaniu IT i prowadzeniu projektów. Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń: Zarządzanie usługami IT (biblioteka najlepszych praktyk) ITIL V3 i ITIL 4; Zarządzanie projektami (PRINCE2, PRINCE2 Agile); Architektura korporacyjna IT (TOGAF). Posiada certyfikaty: ITIL® 4 Managing Professional; ITIL® V3 Expert; PRINCE2 Practitioner; PRINCE2® AGILE Practitioner; AgilePM® Foundation; TOGAF® 9 Certified.

Wojciech Fidelus

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego działającej we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.) i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada doświadczenie w doradztwie, wsparciu i obsłudze prawnej polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Swoje kompetencje zawdzięcza nie tylko merytorycznemu przygotowaniu i zdobytej wiedzy ale dużemu obyciu negocjacyjno-biznesowemu. Specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i prawa cywilnego. Obecnie lider Zespołu Prawnego, inicjujący rozwiązania oraz wyznający zasadę DIT (Do-It-Together).

Piotr Kaczmarek-Kurczak

Doktor w Katedrze Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Centrum Przedsiębiorczości ALK. Jest mentorem w programie akceleracyjnym nowych firm Kozminski Venture Lab realizowanym przez spółkę zależną Akademii – Kozminski Business Hub. Ponadto konsultantem w grupie doradczej Kozminski Consulting. Specjalizuje się w zmianach w organizacjach – wdrożeniu innowacji, wykorzystaniu potencjału pracowników, zmianie procesów, zmianach modelu biznesowego, wprowadzeniu nowych produktów i usług na rynek, wejściu nowych firm na rynek, pozyskiwaniu informacji o otoczeniu (konkurencji, klientach, trendach). Prowadzi również badania nad problemem przedsiębiorczości i innowacyjności: jak ludzie stają się przedsiębiorcami? Jaki wpływ mają cechy przedsiębiorcy na efektywność rynkową  i finansową jego biznesu? Współpracował przy projektach z różnych obszarów rozwoju: dla Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu M. St. Warszawy, Uniwersytetu SWPS, szkoły projektowania ViaModa i innych. Publikuje regularnie teksty na temat zarządzanie firmami przyszłości na łamach Platformy Przemysłu Przyszłości oraz artykuły poświęcone psychologicznym aspektom zarządzania, przedsiębiorczości i biznesu na łamach dodatku psychologicznego JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA.

Dorota Diensberg

Właścicielka firmy marketingowo-szkoleniowej eFTeDe Sp. z o.o. Od przeszło 15 lat mentor, coach, trener, doradca z zakresu marketingu i dialogu z klientem, praktyk biznesowy z doświadczeniem międzynarodowym na stanowiskach doradcy klienta, dyrektora marketingu, prezesa. Audytor marketingowy – współpraca z bankami w zakresie restrukturyzacji firm oraz współpraca z przedsiębiorstwami w celu reorganizacji przedsiębiorstwa z zarządzanego sprzedażowo na zarządzane marketingowo. Bogate doświadczenie branżowe z sektorów usług, produkcji, rynku B2B. Innowacyjne szkolenia biznesowe z zakresu kreowania marki, marketingu, sprzedaży. Ekspert od sprzedaży po wyższych cenach. Zafascynowana retoryką, symboliką i logiką. Inspiruje ją sztuka nowoczesna. Prywatnie gra w golfa, wędruje z plecakiem i hoduje róże. Referencje: mierzalnie przyczynia się do wzrostu przychodów i zysków firm; 15, 50, a nawet 100% w skali roku; ponad 80% klientów po pierwszym projekcie kontynuuje współpracę; współodpowiadała za jedną z najdroższych kampanii imageowych w Niemczech; współodpowiedzialność za produkty i przedsiębiorstwa nagradzane uznanymi nagrodami, np. Teraz Polska, plus x award, diamenty Forbsa i wiele innych.
 

Skontaktuj się z Nami

tel.: 12 417 74 22

  Wielkość czcionki
  Kolory