ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zapraszamy na studia podyplomowe

Social Media
& Content Design

Termin rozpoczęcia: grudzień 2021
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

 • Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Kierunek: Social Media & Content Design
 • Czas trwania: 2 semestry / 170 h dydaktycznych / 29 dni spotkań on-line: piątki w godz. 16.30 – 20.00 i soboty w godz. 9.00-16.00
 • Termin rozpoczęcia: grudzień 2021
 • Zajęcia odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym w wirtualnej sali wykładowej,
  z możliwością interakcji z trenerem i pozostałymi uczestnikami.

Umożliwienie zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu social mediów, marketingu internetowego.

Absolwenci zyskają kompetencje pozwalające na wybór  odpowiednich narzędzi komunikacji online, płynnego zarządzania nimi, projektowania  treści medialnej, planowania skutecznych strategii sprzedażowych i marketingowych, w oparciu o sprawdzone narzędzia analityczne.

Nasze studia kształcą specjalistów w dziedzinie marketingu internetowego – social media managerów, specjalistów digital marketingu, content designerów, strategów sprzedażowych i marketingowych, kreatywnych i kompetentnych pracowników działów powiązanych z social mediami, marketingiem, sprzedażą, reklamą, PR oraz osób, które pragną skutecznie zbudować własną markę osobistą w cyfrowym świecie.

Studia dają również okazję do nawiązania nowych, cennych kontaktów biznesowych i możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami.

Studia podyplomowe Social Media & Content Design przeznaczone są dla:

 • pracodawców i pracowników odpowiedzialnych za budowanie marki, promocję oraz dla osób zatrudnionych bądź pragnących podjąć zatrudnienie w działach marketingu, reklamy, sprzedaży, agencjach digitalowych, PR.
 • zapraszamy również osoby chcące podnieść swoje kompetencje z zakresu social mediów i marketingu internetowego, dla realizacji własnych projektów i potrzeb.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe Social Media & Content Design:

 • Zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu marketingu internetowego i social mediów
 • Wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki social mediów
 • Możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w organizacjach i reprezentującymi różne branże / sektory gospodarki
 • Okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla organizacji oraz karier zawodowych uczestników studiów

Warunki uczestnictwa:

 1. Ukończenie studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich.
 2. Terminowe zgłoszenie (elektroniczna rejestracja).
 3. Wniesienie opłaty za studia oraz zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimalnej wymaganej liczby uczestników. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Komisja Rekrutacyjna.


Forma zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów oraz projekt dyplomowy dotyczący wybranego obszaru związanego z przedmiotem studiów.


Opłata:

4 350,00 zł – *jedyna opłata – brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (wpisowych itp.)

Możliwość regulowania płatności w 2 ratach
Przy jednorazowej wpłacie rabat w wysokości 5%
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednego podmiotu rabat w wysokości 5%
Przy zgłoszeniu minimum 6 osób z jednego podmiotu rabat w wysokości 10%

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów w ramach tzw. bonów szkoleniowych / rozwojowych. Osoby zainteresowane prosimy o sprawdzanie informacji o dostępności w.w. bonów u lokalnych operatorów.

Skontaktuj się z Nami

Katarzyna Brzezińska – Karasek
tel. kom: 785 110 264
e-mail: katarzyna.karasek@marr.pl

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
tel. kom: 514 796 979

  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Skip to content