ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zapraszamy na studia podyplomowe

Audytor Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji

Inspektor Ochrony Danych
w biznesie i administracji

 • Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
 • Kierunek: Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji
 • Czas trwania: 2 semestry / 166h dydaktycznych / 27 dni spotkań on-line, w piątki w godz. 16.00-20.15, soboty w godz. 9.00-18.30
 • Termin rozpoczęcia: wrzesień/październik  2021
 • Zajęcia odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym w wirtualnej sali wykładowej,
  z możliwością interakcji z trenerem i pozostałymi uczestnikami
 • Uczestnicy studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji, oraz certyfikat „Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06” – nadanego przez zewnętrzną, uznaną jednostkę certyfikującą DEKRA

Celem studiów podyplomowych Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji jest:

Przekazanie wysokich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego pełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w podmiotach funkcjonujących zarówno w sferze administracji publicznej jak i w biznesie.

Absolwenci tego kierunku studiów będą przygotowani do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa.

Słuchacze uzyskają wszechstronną wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu tematyki studiów, umożliwiającą interpretację przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach biznesowo-organizacyjnych. Udział w studiach podyplomowych pozwoli na płynne wdrożenie pozyskanych informacji, w zakresie praktycznych aspektów związanych ze skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa danych, w celu prawidłowego funkcjonowania podmiotów prywatnych i publicznych.

Nabyte kompetencje audytorskie zostaną udokumentowane rozpoznawalnym i uznawanym na całym świecie, imiennym certyfikatem zewnętrznej jednostki certyfikującej DEKRA – lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, rozwoju biznesu, audytów, inspekcji, certyfikacji systemów zarządzania i rozwoju kompetencji.

Studia dają również okazję do nawiązania nowych, cennych kontaktów biznesowych i możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami.

Studia podyplomowe Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji przeznaczone są dla:

Osób, które pragną zdobyć kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, politykę bezpieczeństwa w jednostce prywatnej lub publicznej, dla osób specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, opracowujących i wdrażających systemy ochrony danych osobowych, zajmujących się audytem wewnętrznym, dla osób które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji:

 • Przygotowanie  do wykonywania pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
 • Dodatkowy certyfikat „Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06” – nadany przez zewnętrzną, uznaną jednostkę certyfikującą DEKRA;
 • Uzyskanie uprawnień  z zakresu „ Audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06”
 • Wykładowcy to osoby łączące wieloletnie doświadczenie praktyczne z zaawansowaną wiedzą teoretyczną z szeroko rozumianej tematyki ochrony danych osobowych, zarządzania i audytu obszaru bezpieczeństwa informacji
 • Możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w organizacjach i reprezentującymi różne branże / sektory gospodarki
 • Okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla organizacji oraz karier zawodowych uczestników studiów

Warunki uczestnictwa:

 1. Ukończenie studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich
 2. Terminowe zgłoszenie (elektroniczna rejestracja)
 3. Wniesienie opłaty za studia

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimalnej wymaganej liczby uczestników. Decyzję
o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Komisja Rekrutacyjna.


Forma zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów oraz egzamin końcowy z zakresu programu realizowanego w czasie studiów podyplomowych.


Opłata:

3 850,00 zł – *jedyna opłata – brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (wpisowych itp.)

Możliwość regulowania płatności w 2 ratach
Przy jednorazowej wpłacie rabat w wysokości 5%
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednego podmiotu rabat w wysokości 5%
Przy zgłoszeniu minimum 6 osób z jednego podmiotu rabat w wysokości 10%

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania studiów w ramach tzw. bonów szkoleniowych / rozwojowych. Osoby zainteresowane prosimy o sprawdzanie informacji o dostępności w.w. bonów u lokalnych operatorów.

Skontaktuj się z Nami

Katarzyna Brzezińska – Karasek
tel. kom: 785 110 264
e-mail: katarzyna.karasek@marr.pl

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
tel. kom: 514 796 979

  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Skip to content