ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Nowe źródła finansowania modernizacji budynków wielorodzinnych

Formularz zgłoszeniowy

na spotkanie informacyjne:
Nowe źródła finansowania modernizacji budynków wielorodzinnych
10 grudnia 2021, godz. 11.00 - 14.00
ul. Żeromskiego 1, 32-020 Wieliczka
Hotel Turówka w Wieliczce

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu informacyjnym przyjmowane są jedynie poprzez formularz elektroniczny. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w spotkaniu otrzyma mailowe potwierdzenie rejestracji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od MARR SA, w tym w szczególności w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A. Informacje szczegółowe ZGODA MARKETINGOWA – pobierz

    Administrator danych
    Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.), Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl

    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych przejdź

    Skip to content