ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
laby_1
laby_7

Konferencja:

Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

4 września 2023 r., godz. 13.00 - 16.10
Hotel Nosalowy Dwór, ul. Balzera 21d, Zakopane

W dniu 4 września 2023 roku o godzinie 13:00 w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem odbyła się konferencja pn. SDGLab 2023: Odpowiedzialni za jutro – zrównoważony eksport stymulantem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji były Międzynarodowe Targi Dekoracji, Ozdób Świątecznych, Szkła i Ceramiki, Artykułów Wyposażenia Kuchni i Wystroju Wnętrz.

To jedna z cyklicznych, corocznych konferencji organizowanych przez MARR, opartych na innowacyjnej formule LAB-u z udziałem najlepszych ekspertów i pasjonatów, poruszających tematy „jutra”.

Konferencja miała formę hybrydową – stacjonarną i on-line. W sumie uczestniczyło w niej ponad 200 osób.


Prelegentami konferencji byli:

 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Szymon Strzelichowski – Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
 • Roman Waschuk – Ambasador Kanady w Ukrainie w latach 2014-2019, Rzecznik Biznesu Ukrainy,
 • Wieczysław Wojnarowskyj – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie,
 • Marcin Chmielowski – pełnomocnik terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Arkadiusz Psica – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 • Mirosław Golanko – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Krakowie,
 • Piotr Kuglarz – Właściciel firmy Procreator,
 • Joanna Dargiewicz-Rożek – Członkini Zarządu oraz Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG,
 • Ewa Kosmala – Global Sustainability Director w Selena Group,
 • Piotr Placha – Manager w Departamencie Analiz i Strategii Rynkowych PAIH,
 • Tomasz Szczygieł – DEKRA Certification sp. z o.o.,
 • Kuba Kulesza – Członek Zarządu w Grupa Robocza,
 • Agnieszka Zgud – Creative Technologist Grupa Robocza,
 • Jagoda Wojciechowska – Właściciel Pracowni Projektowej.
 • Spotkanie moderowała Ewa Jakubowska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Głównym celem konferencji było przybliżenie celów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju firmy poprzez jej umiędzynarodowienie. Rozmawialiśmy o zrównoważonym designie w projektowaniu przedmiotów codziennego użytku. Nie zabrakło również informacji z zakresu funduszy unijnych dla Małopolski. Był też czas na rozmowę o Ukrainie i jej potencjale biznesowym. To szansa i wyzwanie dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców.

Spotkania z ekspertami, praktykami oraz przedstawicielami biznesu pozwoliły na pogłębioną analizę współczesnych trendów i efektywnych strategii w dziedzinie eksportu zrównoważonego. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy, budowania relacji oraz poszerzenia horyzontów związanych z odpowiedzialnym biznesem.

Konferencja objęta został Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego, Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity oraz Patronatami Medialnymi Radia Kraków oraz TVP 3 Kraków.

13:00 – 13:10

Oficjalne rozpoczęcie konferencji
Szymon Strzelichowski – Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

13:10 – 13:30

Nakreślenie potencjału regionalnego gospodarki Małopolski w kontekście handlu zagranicznego
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

13:30 – 13:50

Handel międzynarodowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Założenia inicjatywy Aid for Trade
Piotr Kuglarz – Właściciel firmy Procreator

13:50 – 14:20

Projektowanie zrównoważone jako wkład w realizacje celów zrównoważonego rozwoju
Moderator: Ewa Jakubowska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Kuba Kulesza – Członek Zarządu w Grupa Robocza
Agnieszka Zgud – Creative Technologist Grupa Robocza
Jagoda Wojciechowska – Właściciel Pracowni Projektowej

14:20 – 14:40

Zrównoważony rozwój jako podstawa konkurencyjnej przewagi w biznesie – jakie elementy idei SDG warto umieścić w swojej strategii eksportu
Tomasz Szczygieł – DEKRA Certification sp. z o.o.

14:40 – 15:10

Raportowanie ESG w kontekście MŚP i handlu międzynarodowego – szansa na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy
Moderator: Ewa Jakubowska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Joanna Dargiewicz-Rożek – Członkini Zarządu oraz Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG
Ewa Kosmala – Global Sustainability Director w Selena Group
Piotr Placha – Manager w Departamencie Analiz i Strategii Rynkowych PAIH

15:10 – 15:40

Fundusze unijne – szansa na rozwój
Arkadiusz Psica – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

15:40 – 16:10

Rozmowa ekspercka o Ukrainie
Moderator: Szymon Strzelichowski – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Roman Waschuk – Ambasador Kanady w Ukrainie w latach 2014-2019, Rzecznik Biznesu Ukrainy
Wieczysław Wojnarowskyj – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
Marcin Chmielowski – pełnomocnik terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Mirosław Golanko – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Krakowie

16:10

Zakończenie konferencji

Szymon Strzelichowski

Prezes Zarządu MARR S.A. Ukończył studia z zakresu Nauk o polityce i komunikacji społecznej oraz Zarządzania kadrami. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration. Przez sześć lat doskonalił kompetencje menadżerskie najpierw jako Dyrektor Wydziału w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie jako Dyrektor Generalny Urzędu. Do jego głównych zadań należało zarządzanie funkcjonowaniem, warunkami działania, organizacją pracy podległej jednostki, a także tworzeniem i realizowaniem polityki personalnej.

Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, zarządzania, finansów, komunikacji, wystąpień publicznych oraz etyki. Na Akademii Sztuki Wojennej zrealizował Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Powołany na Wiceprezesa Zarządu MARR w kwietniu 2022.

Roman Waschuk

Роман Ващук – колишній канадський дипломат, бізнес-омбудсмен в Україні з 1 січня 2022 року.

Народився в місті Торонто (провінція Онтаріо, Канада), де отримав середню освіту в University of Toronto Schools, і закінчив Святомиколаївські Курси Українознавства.
Студіював на Торонтському університеті, здобуваючи ступені бакалавра та маґістра з історії Центрально-Східньої Європи. Роман Ващук розпочав дипломатичну службу у 1987 році. В Оттаві в Міністерстві закордонних справ і міжнародної торгівлі працював у відділах Східньої Європи, Європейського Союзу, Планування політики, Глобального Партнерства, та Стабілізації і Відбудови після конфліктів. На останній посаді управляв річним бюджетом $125 млн. Закордоном працював у політично-економічних відділах посольств у Москві (1988-91), Києві (1994-98), і Берліні (2002-2007). Призначений Послом Канади до Сербії 2011 р, з акредитацією також до Північної Македонії та Чорногорії. Переведений до Києва в жовтні 2014 року, де пропрацював Послом Канади до жовтня 2019 року. Виступив співорганізатором Конференції про Реформи в Україні (Торонто, 2019).

Roman Waschuk – retired Canadian diplomat, Business Ombudsman in Ukraine since January 1, 2022
He was born in Toronto (Ontario, Canada), where he graduated from the University of Toronto Schools and completed St. Nicholas Courses on Ukrainian Studies. He studied at the University of Toronto earning a Bachelor’s and Master’s Degree in Central and Eastern European History. Roman Waschuk joined the Foreign Service in 1987. In Ottawa, he worked in the Department of Foreign Affairs and International Trade in the Eastern Europe, European Union, and Policy Planning Divisions, as well as on the Global Partnership, and the Stabilization and Reconstruction Task Force. In the latter position, he managed an annual budget of CAD 125 mn. Abroad, he worked in the Political/Economic sections of Embassies in Moscow (1988-91), Kyiv (1994-98), and Berlin (2002-2007). Appointed Ambassador of Canada to Serbia in 2011, with concurrent accreditation to Northern Macedonia and Montenegro. Transferred to Kyiv in October 2014, where he served as Ambassador of Canada until October 2019. Co-organized the Conference on Reforms in Ukraine (Toronto, 2019). Fluent or conversant in English, French, Ukrainian, German, Russian, Polish and Serbian. Roman Waschuk was awarded the 125th Anniversary of the Confederation of Canada Medal and the Presidential Order of Merit – Third Class (Ukraine).

Wiaczesław Wojnarowśkyj

KONSUL GENERALNY UKRAINY W KRAKOWIE Stopień dyplomatyczny: Radca I klasy. Urodził się 14 listopada 1971 roku we Lwowie. W roku 1997 ukończył Lwowską Akademię Sztuk Pięknych, w 2001 Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, specjalizacją «Prawo międzynarodowe». W latach 1997–1998 pracował we Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, zajmując stanowiska Głównego Specjalisty Wydziału Organizacyjnego, a także Konsultanta Zastępcy Przewodniczącego – Kierownika Aparatu LOAP. W 1998 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, na stanowisku III sekretarza Wydziału Informatyki Departamentu Zaopatrzenia Organizacyjno-Technicznego, następnie III sekretarza Wydziału Placówek Zagranicznych Departamentu Kadr i Instytucji Oświatowych MSZ Ukrainy. W latach 1998–2002 pracował jako III sekretarz ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2002–2005 – Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy we Lwowie, a de facto został twórcą i pierwszym kierownikiem Przedstawicielstwa. Od 1 sierpnia 2005 roku do 31 maja 2009 roku – Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 7 września 2009 roku do 13 marca 2020 roku ponownie – Przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie – Kierownik Urzędu z okręgiem konsularnym, który obejmował siedem obwodów zachodnich. Od 14 marca 2020 roku Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.

Marcin Chmielowski

Pełnomocnik terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, politolog, doktor filozofii.

Joanna Dargiewicz-Rożek

Członkini Zarządu oraz współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG, integratorka środowiska związanego z idą ESG. Jedna z inicjatorek Rady Innowatorów działającej przy PSE, skupiającej liderów zrównoważonej transformacji, przedstawicieli agend rządowych i ministerstw. Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie CSR, organizatorka i pomysłodawczyni akcji społecznych realizowanych przez międzynarodowe korporacje.
Współzałożycielka Agencji Medialnej Strategic Advisors, realizującej kampanie z zakresu Public Affairs, Public Relations i Investor Relations dla firm m.in. z sektora motoryzacyjnego, deweloperskiego, finansowego, FMCG i branży logistycznej.
Wcześniej związana z czołowymi polskimi mediami: Dziennikiem Polska Europa Świat, Dziennikiem Gazetą Prawną, Gazetą Wyborczą, tygodnikami Newsweek, Wprost, Przekrój oraz z portalem ObserwatorFinansowy.pl należącym do Narodowego Banku Polskiego.

Mirosław Golanko

Absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W roku 2011 ukończył Podyplomowe studia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2017 studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej na kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego.

Z samorządem związał się w 2007 roku pełniąc funkcję zastępcy wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia. W grudniu 2010 roku podjął pracę w Starostwie Powiatowym w Krakowie pełniąc najpierw funkcję dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a następnie sekretarza powiatu. Równocześnie od roku 2010 jest radnym gminy Zielonki, a w obecnej kadencji 2018-2023 jest Przewodniczącym Rady Gminy Zielonki.

Ewa Jakubowska

Ukończyła filologię angielską na UW. Przez 9 lat była dziennikarką Polskiej Sekcji radia BBC, w tym ponad rok w Londynie. Później związała się z trzecim sektorem. Odpowiadała za komunikację w organizacjach ekologicznych np. Greenpeace i ClientEarth Polska, gdzie zajmowała się m.in. tematyką zmian klimatu i transformacji energetycznej, ochrony bioróżnorodności. Jest też trenerką i moderatorką. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i kurs edukatorów partycypacji społecznej. Moderowała spotkania m.in. w ramach konsultacji społecznych i budżetów partycypacyjnych Warszawie i Łodzi, facylitowała dyskusje i debaty, a także prowadziła szkolenia i warsztaty gł. z zakresu współpracy z mediami, PR, wystąpień publicznych i komunikacji.

Ewa Kosmala

Doktor inżynier budownictwa, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, raportowania ESG, zagadnień związanych z fizyką budowli. Członek Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia ESG. Jest akredytowanym assesorem BREEAM International; LEED GA oraz HQE, audytorem energetycznym oraz posiada uprawnienia międzynarodowe CEM audytora energetycznego w budownictwie.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Budownictwa Zrównoważonego. Uczestniczy w pracach komitetu technicznego PKN KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

Piotr Kuglarz

Od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą eksportową i marketingiem głównie w Europie i specjalizuję się w rynkach DACH.Pomagał rozwijać eksport w kilku polskich firmach w takich branżach jak m.in.: energetyka cieplna, outsourcing ludzi, oświetlenie LED, branża elektrotechniczna i produkcyjna.

Koordynował sprzedaż na rynkach zachodniej Europy: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Prybałtyka (Litwa, Łotwa, Estonia), Skandynawia (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia), Bałkany (Serbia, Słowenia, Grecja, Bułgaria, Rumunia).
Współpracował również z krajami poza UE tj. USA, Jordania, Iran, Ukraina, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Chiny. Ma doświadczenie w imporcie i koordynacji działań logistycznych na terenie Europy oraz we współpracy z Chinami. Od ponad 3 lat prowadzi firmę marketingowo-consultingową Procreator (www.procreator.pl). W działalności consultingowej wspiera rozwój eksportu w różnych firmach, pomaga rozwijać sprzedaż i zakładać firmy w krajach niemieckojęzycznych z dużym sukcesem. Posiada sieć kontaktów handlowych w całej Europie i współpracuje z różnymi instytucjami i izbami handlowymi na terenie Niemiec i Austrii.

Kuba Kulesza

Kuba Kulesza jest projektantem, dydaktykiem i ogrodnikiem. Współzałożyciel i koordynator kolektywu badawczo-projektowego Grupa Robocza, w ramach którego organizuje warsztaty projektowe, szkolenia i panele dyskusyjne. Obecnie grupa rozwija program Minimum Viable Utopia, którego głównym celem jest opracowanie strategii działania w rzeczywistości zdominowanej przez procesy komputacyjne. Kuba Kulesza jest też współautorem kursu Projektowanie społeczne na katowickim ASP. Prowadzi zajęcia z psychologii dla projektantów na UX & Product Design na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jako ekspert odpowiada też za etap strategii i definiowania produktu na studiach podyplomowych User Experience Design / Product Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, na anglojęzycznej wersji studiów uczy modelowania produktów cyfrowych. Jest członkiem zarządu i boksuje w Instytucie Rozwoju Sportu w Krakowie.

Piotr Placha

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Manager w Departamencie Analiz i Strategii Rynkowych PAIH, analityk strategiczny i doradca biznesowy. Kieruje Zespołem Ekspertów Branżowych PAIH, wspierających polskich eksporterów w internacjonalizacji działalności we współpracy z ekspertami rynkowymi w Zagranicznych Biurach Handlowych PAIH, innymi publicznymi instytucjami wsparcia biznesu oraz organizacjami branżowymi. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Rafał Solecki

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – od początku powstania tej instytucji Województwa Małopolskiego (ponad 15 lat). Doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent trzech studiów podyplomowych – z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego. Od 26 lat związany nieustannie z administracją publiczną. W latach 1999-2007 pracował w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a w latach 1997-1999 w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Członek wielu gremiów, w tym m.in.: Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Małopolskiej Rady Innowacji, Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu oraz Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Prelegent licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU-Trainer). Autor licznych publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE.

Tomasz Szczygieł

Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Blisko 20 lat doświadczenia w pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzeniu biznesu. Zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji (ISO 27001, TISAX), ochroną danych osobowych (wcześniej ABI, a teraz IOD), ciągłością działania (ISO 22301), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska (ISO 14001), zapewnieniem jakości (ISO 9001). W chwili obecnej łączy widzę i praktykę z tych obszarów doradzając podczas doskonalenia i audytowania systemów zarządzania obejmujących powyższe obszary – tworzę systemy wzmacniające odporność organizacji na pojawiające się zakłócenia.
Bardzo istotnym elementem mojej aktywności są szkolenia, których głównym celem jest budowa świadomości pracowników organizacji, ich roli i znaczenia dla skuteczności prowadzonych procesów.

Jagoda Wojciechowska

Z wykształcenia inżynier budownictwa obronionym na Akademii Górniczo- Hutniczej. Przedsiębiorca, właściciel Pracowni Projektowej, w której tworzy kompletne projekty i aranżacje wnętrz. Swoje kreatywne umiejętności łączy z inżynierską wiedzą i doświadczeniem. Z powodzeniem obsługuje prywatnych klientów oraz inwestorów nieruchomości na rynku polskim jak i hiszpańskim. Domeną jej pracy jest tworzenie oryginalnych i funkcjonalnych wnętrz, skrojonych na miarę budżetu i gustu klienta.

Agnieszka Zgud

Projektantka, obecnie pracuje w branży AI nad interfejsami do przetwarzania języka. Członkini fundacji Grupa Robocza, gdzie zajmuje się zrównoważonym rozwojem technologii w tym etycznymi i społecznymi wyzwaniami sztucznej inteligencji. Absolwentka filozofii i socjologii na UJ, prowadzi zajęcia z „Projektowania społecznego” na katowickiej ASP. Prezentowała na wielu konferencjach i festiwalach, m.in. Ciemna strona UX, Biennale w Warszawie, SlotArt festiwal.

Patronat honorowy

Patronat medialny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Piotr Posiadała
tel. 785 059 076
e-mail: piotr.posiadala@marr.pl

Skip to content