fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Rewolucja
czy ewolucja?

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

5 października 2020 r., godz. 9.00
Hotel Galaxy, Gęsia 22A, 31-535 Kraków

Rejestracja

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), w tym m.in. w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Wielkość czcionki
Kolory