ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Pożyczki dla Start-Upów działających
na rynku do 24 miesięcy ze środków
EFRR i Budżetu Państwa

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.1
Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Pożyczka dla start-upów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego.

Oferujemy najniższe w Małopolsce oprocentowanie: 1,21% dla firm z terenu niskiej aktywności gospodarczej (aktualnie powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki) lub działających w ramach inteligentnych specjalizacji, 2,21% – 5,21% dla pozostałych firm, na podstawie analizy ryzyka. Oferujemy też pożyczki na cele płynnościowe.

Konkurencyjne parametry pożyczki:

 • maksymalny okres spłaty do 7 lat
 • możliwość karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
 • standardowe zabezpieczenie pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 900 000 zł.

Program pożyczkowy realizowany jest w ramach konsorcjum:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 • Regulamin: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz
 • Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz

 • Umowa inwestycyjna COVID-19: pobierz
 • Karta produktu: pobierz
 • Wniosek o zmianę umowy pożyczki COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej COVID-19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 62, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 30, 12 617 66 32, 12 617 66 58, 12 617 99 81, 12 417 74 19, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 8:00 – 16:00
3. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów 8:00 – 16:00
4. ul. A. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 8:00 – 16:00
5. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów 8:00 – 16:00
Wielkość czcionki
Kolory