ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczki dla Start-Upów działających
na rynku do 24 miesięcy ze środków
EFRR i Budżetu Państwa

logo pozyczki

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 (Poddziałanie 3.4.1
Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu
Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Pożyczka dla start-upów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego.

Oferujemy najniższe w Małopolsce oprocentowanie: 7,62% dla firm z terenu niskiej aktywności gospodarczej (aktualnie powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski) lub działających w ramach inteligentnych specjalizacji, 8,62% – 11,62% dla pozostałych firm, na podstawie analizy ryzyka.

Konkurencyjne parametry pożyczki:

 • maksymalny okres spłaty do 7 lat
 • możliwość karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
 • standardowe zabezpieczenie pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 900 000 zł.

Program pożyczkowy realizowany jest w ramach konsorcjum:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 • Regulamin: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: pobierz

 • Wzór wniosku o pożyczkę COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty na jakie złożono wniosek o pożyczkę: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis: pobierz
 • Biznes plan wraz z właściwym arkuszem finansowym: pobierz
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy: pobierz

Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź
(Obowiązek złożenia Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.)


 • Umowa inwestycyjna COVID-19: pobierz
 • Karta produktu: pobierz
 • Wniosek o zmianę umowy pożyczki COVID-19: pobierz
 • Aneks do umowy inwestycyjnej COVID-19: pobierz

Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Punkty Obsługi Klienta
Lp. Punkt Godziny pracy
1. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 7:00 – 16:00
2. ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 8:00 – 16:00
3. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów 8:00 – 16:00
4. ul. A. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 8:00 – 16:00
5. ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów 8:00 – 16:00
Skip to content