ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Patronaty

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami kierowanymi do MARR odnośnie przyznawania patronatów przygotowaliśmy dla Państwa formularz zgłoszeń online oraz Regulamin ubiegania się o patronaty (pobierz). Opracowane materiały przyczynią się do ustandaryzowania działań, określenia transparentnych warunków współpracy i przyjęcia jednolitego trybu postępowania dla wszystkich zainteresowanych.

WNIOSEK O PATRONAT

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Oświadczenie 1

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.), Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl

Klauzula informacyjna: pobierz

Skip to content