ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem i realizacją projektów. Realizujemy zlecenia pisania profesjonalnych projektów umożliwiających pozyskanie dofinansowania. Naszym najważniejszym celem jest sukces naszych klientów, dlatego świadczone przez nas usługi wykonywane są z najwyższą starannością oraz sumiennością. Powierzając nam przygotowanie projektu otrzymujecie Państwo gwarancję, że wykonamy go z dbałością o każdy szczegół. Skupiamy specjalistów w dziedzinie ekonomii, rynku pracy, nauk społecznych oraz funduszy europejskich. Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego oraz prywatnego, m.in. w zakresie przygotowywania i realizacji projektów.

Podejmując współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów, zapewniamy Państwu:

• doradztwo na etapie opracowywania koncepcji projektu;

• profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

• możliwość wsparcia przy realizacji projektu.

Analiza możliwości ubiegania się o dofinansowanie – przeprowadzimy badanie obejmujące określenie możliwości otrzymania wsparcia. Przedstawimy rodzaj, termin i warunki konkursu.


Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – wykonamy wszystkie prace niezbedne do złożenia dokumentacji aplikacyjnej, przygotujemy wniosek i wszystkie wymagane  załączniki.


Podpisanie umowy o dofinansowanie – po ogłoszeniu listy rankingowej i pozytywnym wyniku oceny wniosku dopilnujemy wszystkich formalności związanych z podpisaniem umowy.


Zarządzanie projektem – proponujemy nadzór nad realizacją projektu. Zapewnimy pomoc na każdym etapie, od dokumentowania projektu po monitoring i ocenę efektywności podejmowanych działań.


Sprawozdanie końcowe i zamknięcie projektu – pomożemy przygotować sprawozdania w trakcie realizacji projektu oraz na jego zakończenie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków


Justyna Zwiersz

tel: 12 617 66 59
e-mail: doradztwo@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory