ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Zmieniamy Małopolskę! Nabór do II edycji pożyczek na rewitalizację!

Renowacja budynków mieszkalnych, modernizacja oraz budowa obiektów przeznaczonych na cele społeczne (tj. żłobki, przedszkola, szkoły, boiska), a także działania prowadzące do ożywienia gospodarczego to cele na które przeznaczyć można środki z pożyczek na rewitalizację.

Renowacja budynków mieszkalnych, modernizacja oraz budowa obiektów przeznaczonych na cele społeczne (tj. żłobki, przedszkola, szkoły, boiska) oraz działania prowadzące do ożywienia gospodarczego – to cele, na które wydatkować można środki z pożyczek na rewitalizację.

Pożyczki dedykowane są m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowych, instytucjom kultury, przedsiębiorcom, partnerom społecznym i gospodarczym, Towarzystwom Budownictwa Społecznego, administracji rządowej, organom prowadzącym szkoły i placówki, kościołom i związkom wyznaniowym, parkom narodowym i krajobrazowym.

Fundusz gwarantuje niskie, stałe oprocentowanie, brak prowizji i dodatkowych opłat, standardowe zabezpieczenie pożyczki, możliwość karencji na spłatę kapitału – do 12 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi nawet 20 lat. Atutem jest szybki proces decyzyjny oraz pomoc konsultantów MARR S.A. na etapie składania i rozliczania wsparcia.

Wartość pożyczki może wynosić od 300 tys. zł do 7 mln zł.

Fundusz uruchomiony został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz środków własnych MARR S.A.

Szczegółowe informacje i dokumentacja: przejdź

23 lutego 2021
Wielkość czcionki
Kolory