ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Zapraszamy na warsztaty!

Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP - 12.06.2019, godzina 09:00 - 14:00/ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, sala 219
CSR oraz zrównoważony rozwój, jako kluczowe instrumenty w budowaniu nowoczesnej i dojrzałej organizacji13.06.2019, godzina 09:00 - 14:00/ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, sala 219

Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP

12.06.2019, godzina 09:00 – 14:00/ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, sala 219

Uczestnicy poznają najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, w tym różnic pokoleniowych. Warsztaty rozpoczną się krótkim wprowadzeniem na temat najważniejszych funkcji zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, po którym, w praktycznych ćwiczeniach,  zostanie pogłębiona wiedza dotycząca skutecznych narzędzi HR. Warsztaty zakładają użycie interaktywnych metod z elementami dyskusji oraz studium przypadku. Przedstawiciele firm uzyskają możliwość późniejszych konsultacji z omówieniem interesujących ich aspektów. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres e-mail: warsztaty@marr.pl do 7.06.2019

CSR oraz zrównoważony rozwój, jako kluczowe instrumenty w budowaniu nowoczesnej i dojrzałej organizacji

13.06.2019, godzina 09:00 – 14:00/ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, sala 219

Uczestnicy poznają nowe trendy w projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią wnętrz, budynków i ich otoczenia oraz zasady wyboru i kształtowania nowoczesnej przestrzeni oraz dojrzałej organizacji. Przybliżona zostanie wiedza i prezentacja praktycznych doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Wśród poruszanych w czasie szkolenia zagadnień będą m.in.: jakość życia oraz pracy w mieście i jego otoczeniu, zielona architektura a syndrom chorego budynku, wyzwania niskoemisyjności, wpływ mobilności na organizację czasu. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego oraz osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju, CSR, urbanistyki, architektury i budownictwa.

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres e-mail: warsztaty@marr.pl do 7.06.2019

30 maja 2019
Wielkość czcionki
Kolory