ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy zakończone

Największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej –  XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy zakończone. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem: „Europa silna. Czyli jaka?”

Największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej –  XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy zakończone. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem: „Europa silna. Czyli jaka?” Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad pięć tysięcy gości z ponad 60-ciu krajów.  Głównymi  tematami  były: aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna na świecie.

W sesjach plenarnych, panelach i debatach uczestniczyli  szefowie rządów i parlamentów, ministrowie, prezesi największych spółek, przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i wielu innych ekspertów.  Ekipę MARR reprezentowali: Prezes – Małgorzata Popławska, Wiceprezes – Mariusz Kękuś, a także liczne grono naszych Dyrektorów i Pracowników.

Naszą ofertę prezentowaliśmy zarówno na stoisku, jak i podczas panelu „Jak wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”, w którym czynny udział brał Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Marcin Migas. Z kolei Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych – Marek Budzik spotkał się z władzami samorządów, m.in. Libiąża, Chrzanowa i Babic, a także przedstawicielami biznesu zainteresowanymi pożyczkami na efektywność energetyczną, rewitalizację oraz propozycją kredytów dla przedsiębiorców.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego była jednym z partnerów krynickiego forum.

Poniżej dołączmy fotorelację.

6 września 2019
Wielkość czcionki
Kolory