fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Wznowienie naboru na pożyczki płynnościowe!

Od dnia 28 września br., od godz. 9:00 wznawiamy przyjmowanie wniosków o pożyczki płynnościowe dla MŚP funkcjonujących na rynku ponad 24 miesiące, w ramach funduszu pożyczkowego: „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”.

Od dnia 28 września br., od godz. 9:00 wznawiamy przyjmowanie wniosków o pożyczki płynnościowe dla MŚP funkcjonujących na rynku ponad 24 miesiące, w ramach funduszu pożyczkowego: „Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie:

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka_msp_24_konsorcjum/

Równocześnie przypominamy, że cały czas trwa nabór wniosków o pożyczki płynnościowe dla MŚP funkcjonujących na rynku poniżej 24 miesięcy (Start-Up), w ramach funduszu pożyczkowego: „Pożyczka dla Start-Upów wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa”. Dokumentacja pożyczkowa, w tym wniosek, biznes plan i inne załączniki, powinny być oparte na obowiązujących wzorach, które są dostępne na stronie:

marr.pl/pozyczki-z-marr/start-up/

Pożyczki zostały uruchomione w ramach realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Płynności Finansowej.

Informacje praktyczne:

 1. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11, na parterze, w punkcie Front Office Departamentu Instrumentów Finansowych.
 2. Przyjmowanie stron odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa obsługi stron w MARR S.A. Prosimy o używanie maseczek, dezynfekcję rąk w poczekalni na parterze budynku. Zasady dostępne są na stronie: marr.pl
 3. Wnioski składane są osobiście tylko w formie papierowej.
 4. Mając na uwadze zapewnienie dostępu jak największej grupie przedsiębiorców do instrumentu oraz dbając o jak najwyższą jakość zawodową i przejrzystość, przy zachowaniu obowiązujących wymagań epidemiologicznych, jedna osoba może złożyć maksymalnie dwa wnioski pożyczkowe dotyczące jednego przedsiębiorstwa.
 5. W momencie kiedy wartość złożonych wniosków przekroczy 120%wolnej kwoty w ramach ww. Funduszy Pożyczkowych nabór wniosków zostanie zakończony.

Informacje o pożyczce:

 1. Wysokość pożyczki na cele płynnościowe nie może być niższa niż 10.000,00 zł i  przekroczyć kwoty 500.000,00 zł .
 2. Pożyczki udzielane mogą być MŚP, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub są nią zagrożone.
 3. Pożyczka może być przeznaczona na wsparcie płynności MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, w szczególności na:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zaopatrzenie w towary i surowce, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 4. Pożyczka nie może być udzielona na koszty, na które wnioskodawca otrzymał wsparcie z innych projektów.
25 września 2020
Wielkość czcionki
Kolory