ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Wspólnie dla Przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promocji edukacji i pomocy prawnej w Małopolsce.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promocji edukacji i pomocy prawnej w Małopolsce. Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym, różnorodnym inicjatywom t.j. spotkania, warsztaty cykliczne szkolenia dla małopolskich przedsiębiorców, wspierać będziemy rozwój firm w regionie.  Przedsiębiorcy, będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy prawniczej w obszarze prowadzonej działalności, pozyskiwania środków finansowych na rozwój i nowe inwestycje, a także realizacji innowacyjnych projektów. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie w ramach działającego Centrum Mediacji zapewnia też wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie mediacji dla przedsiębiorców.

5 września 2019
Wielkość czcionki
Kolory