ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Nowe władze Spółki

Rada Nadzorcza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, na swym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 r. dokonała wyboru nowego Zarządu Spółki. Prezesem MARR S.A. została Małgorzata Popławska, dotąd Wiceprezes  Krakowskiego Parku Technologicznego; nowym Wiceprezesem wybrany został  Mariusz Kękuś, były Wiceprezes  Kopalni Soli Wieliczka oraz  Wiceprezes  Spółki  Nowe Jaworzno Grupa Tauron; na swoim stanowisku pozostał Wiceprezes Stanisław Bisztyga. Rada Nadzorcza spośród swoich członków dokonała również wyboru Przewodniczącego i Zastępcy oraz Sekretarza RN.

 

Aktualne władze Spółki:

Małgorzata Popławska – Prezes Zarządu

Mariusz Kękuś – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bisztyga – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza 

Mariusz Jelonek – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Piotr Skoczek – Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej
Janusz Kapusta – Sekretarz  Rady Nadzorczej
Beata Hudyma – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Jan Wieczorkowski – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Zając – Członek Rady Nadzorczej

 

 

21 stycznia 2019
Wielkość czcionki
Kolory