ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza na komercyjne szkolenie z zakresu oceny wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:

Weryfikacja i ocena wdrożenia RODO
– co się uRODziłO po 9 miesiącach.

19 marca 2019 roku, godz. 8.30-15.00 (w tym przerwa 30 minut)
Kraków, ul. Kordylewskiego 11, sala konferencyjna III p.  (siedziba MARR)

Materiały: Każdy z Uczestników szkolenia, po dokonaniu opłaty, otrzyma materiały szkoleniowe na wskazane konto poczty elektronicznej.

Koszt szkolenia wynosi – 300 zł netto tj. 369 zł od osoby
Opłaty należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rezerwacji, na konto: 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249 z adnotacją – szkolenie RODO. Po zaksięgowaniu płatności każdy z uczestników otrzyma fakturę wystawioną zgodnie z danymi przekazanymi w czasie rejestracji.

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia lub zmianę terminu. W takim przypadku, zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni listem elektronicznym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu, a środki zostaną zwrócone na rachunek zgłaszającego.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia ze sposobem wykonywania wstępnej oceny rozwiązań wprowadzonych w związku z wdrażaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – preaudyt RODO
 • zaznajomienie uczestników ze ścieżką przygotowania Inspektora ODO w związku z koniecznością wykonania audytu – tryb standardu ISO 27001, jako uniwersalnego narzędzia do zbadania stanu przestrzegania RODO przez współpracowników i weryfikacji zapisów wewnętrznych – regulaminów, umów, informacji, ogłoszeń, komunikatów, wariantów zgód i innych wymagań
 • nabycie umiejętności stworzenia katalogu kryteriów i wymagań stawianych kandydatom do potencjalnego zatrudnienia inspektora w organizacji lub jego zastępcy, bądź opracowania zapisów SIWZ w przypadku podmiotów świadczących usługi IODO

Program

1. Preaudyt RODO – wstępna ocena rozwiązań wprowadzonych w związku z wdrażaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

 • Miejsce, status i rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji
 • Minimalny zakres koniecznych działań Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Dokumentacja zabezpieczenia danych firmy w świetle wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • Inspektor jako widoczny kontakt dla klientów zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.Ścieżka przygotowania Inspektora ODO do audytu – tryb standardu ISO 27001

 • Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji w firmie – pierwsze kroki
 • Zasady współpracy komórek organizacyjnych w instytucji na linii Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Specyfika danych przetwarzanych na styku różnych instytucji (np. Szpitalu versus Gmina versus Szkoła)

3.Kompendium dokumentacji wdrażania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wraz ze studiami przypadku

 • Podstawowe obowiązkowe zapisy i dokumenty przetwarzania danych
 • Katalog zadań i wymagania inspektora – wg RODO i UODO
 • Zapisy SIWZ w przypadku poszukiwania podmiotów świadczących usługi IODO
 • Preaudyt – metoda i zakres przygotowania
 • Analiza raportu z audytu ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji i zaleceń

Prowadzący:

Szkolenie prowadzi znakomity ekspert, praktyk i wykładowca Jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce, którego wielu z Państwa miało przyjemność usłyszeć w czasie organizowanych przez MARR SA konferencji dedykowanych problematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Zajęcia w grupie około 30 osobowej prowadzone są w formie warsztatowej, z praktycznymi przykładami, ćwiczeniami oraz  wzorami dokumentów i pism.

Jarosław Feliński – praktyk, wieloletni wykładowca uczelni wyższych; (ekspert i konsultant na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSE Białystok; WSAP Szczecin oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 i IODO od 2017– kierownik studiów podyplomowych w latach 2013 – 2018/2019. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa – 2017/2018.  Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Autor publikacji i książek, współpracownik wydawnictwa Wolters Kluwer i Wspólnota Samorządowa. Od 2015 konsultant na rzecz wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy, doradca merytoryczny w JST i SR/SO. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Kontakt:

Joanna Jakubowska-Łazęcka
tel.: 12 617 66 82
mail: szkolenia@marr.pl

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIEInformujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w piśmie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, w przypadku podmiotów delegujących pracowników, a także na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO uczestników indywidualnych. Podanie innych danych jest dobrowolne. Zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd MARR S.A. inspektorem ochrony danych, pod adresem: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, email: iod@marr.pl.

21 lutego 2019
Wielkość czcionki
Kolory