ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Solidarni z Ukrainą. Rynek pracy

Fundacja Inteligentna Małopolska we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym uruchamia inicjatywę, która będzie wspierać społeczeństwo ukraińskie  poprzez  włączenie uchodźców z Ukrainy w polski rynek pracy.

Fundacja Inteligentna Małopolska we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym uruchamia inicjatywę, która będzie wspierać społeczeństwo ukraińskie  poprzez  włączenie uchodźców z Ukrainy w polski rynek pracy. W ramach zaplanowanych działań zostaną stworzone warunki, umożliwiające uchodźcom osiągnięcie względnej stabilizacji społeczno-ekonomicznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Praca dla uchodźców jest czynnikiem, który z jednej strony odciąża system socjalny, z drugiej zaś ma aspekty psychologiczne i motywacyjne. Jedną z głównych barier związanych z podjęciem zatrudnienia jest brak znajomości języka polskiego oraz brak miejsca na realizację prac wykonywanych m.in. w ramach wolnych zawodów. W ramach projektu Fundacja zapewni bezpłatnie posiadaną wyposażoną  przestrzeń, w ramach której uczestnicy zajęć będą mieli z jednej strony  miejsce do pracy i zarobkowania, z drugiej zaś będą mogli podnieść swoje kwalifikacje.

Szczegóły inicjatywy:
pomagam.pl
fablabmalopolska.pl

28 marca 2022
Skip to content