ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Pomagamy likwidować bariery!

Pożyczki na likwidacje barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie to nowa zwrotna forma wsparcia finansowego, którą Państwu proponujemy.

Pożyczki na likwidacje barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie to nowa zwrotna forma wsparcia finansowego, którą Państwu proponujemy. Finansowaniu mogą podlegać projekty, mające na celu dostosowanie: budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności. Środki mogą być przeznaczone na instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań, zgodnie z Audytem dostępności.

Z pożyczki mogą być sfinansowane inwestycje realizowane na obszarze obejmującym Województwa: Małopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Opolskie i Śląskie. Na realizację jednego przedsięwzięcia może być udzielona pożyczka w wysokości nawet do 2 mln zł. Pożyczki mogą być spłacane przez okres 20 lat. Preferencyjne oprocentowanie stałe w okresie kredytowania wynosi 0,15%. (Przy przekroczeniu wskaźników pomocy publicznej i pomocy de minimis jest ustalane odrębne oprocentowanie). Pożyczkobiorca może uzyskać częściowe umorzenie kapitału pożyczki  nawet do 40% jej wartości – po spełnieniu określonych warunków.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania z opisem i dokumentacją naszego nowego produktu na stronie (przejdź) na której podane są też dane kontaktowe.

Finansowanie ze środków funduszu pożyczkowego może być łączone z dotacją PFRON lub innym wsparciem ze środków publicznych, przy czym łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Wnioski z kompletem dokumentów mogą być:

  • wysyłane pocztą lub składane osobiście:
    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
    Departament Instrumentów Finansowych
    ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
  • wysyłane drogą elektroniczną: pozyczki@marr.pl
  • wysyłane ze skrzynki podawczej MARR S.A na ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP
4 lutego 2021
Wielkość czcionki
Kolory