fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Myślenicki rynek jeszcze piękniejszy!

Na myślenickiej starówce trwają prace rewitalizacyjne, dzięki którym  zabytkowy rynek, stanie się ponownie wizytówką miasta. Inwestycja realizowana jest w ramach dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na myślenickiej starówce trwają prace rewitalizacyjne, dzięki którym  zabytkowy rynek, stanie się ponownie wizytówką miasta. Inwestycja realizowana jest w ramach dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na rynku przywrócony zostanie historyczny układ zieleni ze szpalerami drzew, krzewami okrywowymi i ozdobnymi bylinami. Założone będą podpowierzchniowe systemy stabilizacji i instalacje napowietrzająco-nawadniające roślinność. Wymieniona zostanie zniszczona kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć instalacji energetycznych, służących do zasilania energooszczędnego oświetlenia ulic, fontanny, parkomatów, monitoringu miejskiego i urządzeń do obsługi okolicznościowych imprez, odbywających się na rynku.

To ogromne przedsięwzięcie. Wykonanie wszystkich potrzebnych prac i kompleksowe wykończenie inwestycji, nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego ze strony Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Dzięki wsparciu MARR S.A. możliwe będzie także doposażenie Muzeum Niepodległości, wybudowanego w ramach pierwszego etapu rewitalizacji. Zakupione zostaną nowoczesne urządzenia multimedialne, niezbędne do wykonania pełnej aranżacji zaplanowanych wystaw oraz prezentacji prowadzonych w muzeum.

Na mocy podpisanej 10 sierpnia 2020 r. umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Myślenice skorzystają z preferencyjnej pożyczki na rewitalizację o wartości 2 450 000 zł.

 „Pożyczka na rewitalizację” to jeden z programów MARR, który wspiera projekty z zakresu odnowy miast oraz obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z programu mogą korzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorcy.

*pożyczka na rewitalizację: kliknij

11 sierpnia 2020
Wielkość czcionki
Kolory