ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

MARR SA partnerem Emerging Economies In Transition

Prezentacja i popularyzacja najnowszych badań naukowych na temat funkcjonowania gospodarek i systemów finansowych krajów rozwijających się, wymiana doświadczeń przedstawicieli polskich i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych oraz praktyków gospodarczych, a także aktywizacja i konsolidacja środowisk naukowych z obszaru problematyki emerging markets to kluczowe tematy konferencji naukowej odbywającej się w dniach 27-29 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Prezentacja i popularyzacja najnowszych badań naukowych na temat funkcjonowania gospodarek i systemów finansowych krajów rozwijających się, wymiana doświadczeń przedstawicieli polskich i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych oraz praktyków gospodarczych, a także aktywizacja i konsolidacja środowisk naukowych z obszaru  problematyki emerging  markets to kluczowe tematy  konferencji naukowej odbywającej się w dniach 27-29 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja organizowana jest przy współpracy University of Houston-Downtown, Corvinus University of Budapest, University of Economics and Business-Vietnam National University, Can Tho University, a także Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W czasie organizowanych sesji i paneli dyskusyjnych uczestnicy  mają możliwość prezentacji  wyników badań i omówienia głównych problemów i wyzwań stojących przed gospodarkami oraz przedsiębiorstwami z krajów rozwijających się.  W dyskusji otwierającej konferencję  uczestniczyła Prezes Zarządu MARR S.A. Małgorzata Popławska, a Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jednym ze sponsorów wydarzenia.

27 maja 2019
Wielkość czcionki
Kolory