ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

MARR Ambasadorem Polskiej Gospodarki 2018

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2018, w kategorii „Partner firm zagranicznych”. Tytuł ten przyznawany jest przez Business Centre Club w Warszawie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2018, w kategorii „Partner firm zagranicznych”. Tytuł  ten przyznawany jest przez Business Centre Club w Warszawie.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Jest to ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych.

Honorowy patronat nad konkursem Ambasador Polskiej Gospodarki objął po raz kolejny Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny w Brukseli.

20 września 2018
Wielkość czcionki
Kolory