ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Małopolski Fundusz Poręczeniowy. Nabór na stanowisko Prezesa MRFP

Rada Nadzorcza Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp z o.o., ogłasza postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp z o.o., ogłasza postępowanie na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Spółki mieszczącym się w siedzibie Spółki pod adresem:. ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy  Sp. z o.o. ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków, z opisem na kopercie „Nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2019 r. godz. 15.00. Na stanowisko Prezesa Zarządu” oraz podanym numerem telefonu do kandydata.

Zgłoszenia do postępowania należy składać do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje w załączniku: pobierz

22 maja 2019
Wielkość czcionki
Kolory